OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Artesaani, yrittäjyys

Artesaani, yrittäjyys

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Artesaani, yrittäjyys

Yrittäjyyspainotteisissa artesaani-opinnoissa kartutat valitsemasi ammattialan (puu-, jalometalli- vaatetus-, tekstiili- tai restaurointiala) taidollista ja tiedollista osaamista yhdistettynä yrittäjyysosaamiseen. Opinnoissa keskeistä on tuotteen ja tuotannon suunnittelu sekä tuotteen valmistus ja palvelun toteuttaminen asiakas- ja kulttuurilähtöisesti. Opiskelun aikana työskentelet ja opit yritysmäisessä ympäristössä, hankit ammattitaitoa harjoitusyrityksessä tai osuuskunnassa toimien ja työssäoppimalla oikeissa yrityksissä.

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu yrittäjyydestä ja käsi- ja taideteollisuusalasta kiinnostuneille tai alalla jo toimiville aikuisille.

Ajankohta ja kesto
Kesto noin 2 vuotta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähiopiskelua ja työssäoppimista sekä itsenäistä työskentelyä.

Tutkinto
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala (puu, jalometalli, tekstiili, vaatetus), artesaani tai Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala (rakennusrestaurointi), artesaani.
Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työelämän tehtävissä.

Pakolliset tutkinnon osat

• Asiakaslähtöinen valmistaminen
• Kulttuurilähtöinen valmistaminen
• Tuotteen suunnittelu (Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala)
• Tuotteen valmistaminen (Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala)
• Toteuttamisen suunnittelu (Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala)
• Palvelun toteuttaminen (Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala)

Valinnaiset tutkinnon osat (yhteiset)
• Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen
• Kulttuurin soveltaminen käsityöhön
• Ohjaustoiminnan toteuttaminen
• Palvelun tuotteistaminen
• Sisustustyön tekeminen
• Taidekäsityön tekeminen
• Tilaustyön valmistaminen
• Tuotekehitysprosessiin osallistuminen
• Tuotteen valmistaminen käsityönä
• Yritystoiminnan suunnittelu
• Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta 

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu ja Pikisaarentie 13, 90100 Oulu

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Aloituspaikkoja erillishaussa
Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala:
12 näyttötutkintoperusteista aloituspaikkaa

Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala:
4 näyttötutkintoperusteista aloituspaikka

Lisätietoja
Opinto-ohjaaja Tuija Partanen, p. 050 535 9820, tuija.partanen@osao.fi.

Valintaperusteet
Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet; motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot ja tavoitteellisuus.

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Kaikki koulutukseen hakeutuneet haastatellaan.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku