OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Autokorinkorjaaja

Autokorinkorjaaja

Autoalan perustutkinto

Autokorinkorjaaja

Autokorinkorjaajana opit huoltamaan, maalaamaan ja korjaamaan kolariautoja. Opinnoissasi perehdyt ajoneuvon huoltoon, maalaukseen sekä kustannusarvioiden laadintaan. Ammattitaitosi kostuu kädentaitojen lisäksi hyvistä asiakaspalvelutaidoista. Autokorinkorjaajana osaat tehdä ajoneuvon runko- ja korirakenteiden mittauksia, kolari- ja ruostevauriokorjauksia, muutos- ja rakennetöitä sekä niihin liittyviä asennustöitä. Voit työskennellä huoltamoilla sekä autokorjaamoissa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

 • Huolto- ja korjaustyöt, 30 osp
 • Pintavauriotyöt, 30 osp
 • Mittaus- ja korivauriotyöt, 30 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Yhteensä 80 pk, jotka jakautuvat kaikkien osaamisalojen kesken.

Lisätietoja opinto-ohjaajilta
Erja Ukkola
erja.ukkola@osao.fi
p. 050 317 4827

Anja Jussila
anja.jussila@osao.fi
p. 050 590 9678

Jatkuva haku

+

Autokorinkorjaajan perustutkinto antaa sinulle autokorinkorjauksen ammatillisen perusosaamisen ja autokori töiden perustuntemuksen. Koulutus antaa valmiuksia kehittää ammattitaitoasi alan nopean kehityksen mukana. Tulevissa työtehtävissä hallitset autokorinkorjauksen vaatimat oikaisutekniikat ja materiaalit, rakenteet ja muovien korjaukset.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu autoalasta kiinnostuneille, autonkorinkorjaukseen suuntautuneille henkilöille. Koulutus soveltuu alaa vaihtavalle, alalla jo toimivalle jolta puuttuu ammatillinen koulutus ja täysin ammattia vailla olevalle henkilölle.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku ja kesto on noin1,5- 2 vuotta. Koulutuksen kesto riippuu opiskelijan osaamisen tasosta joka selvitetään henkilökohtaistamisen yhteydessä ennen opiskelun aloittamista.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta, etäopiskelua, verkko-opiskelua ja työssäoppimista työpaikoilla. Koulutuksen tukena toimii Moodle – oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kolme pakollista ja kolme valinnaista tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Huolto- ja korjaustyöt
 • Pintavauriotyöt
 • Mittaus ja korivauriotyöt 

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Maalauksen esikäsittelytyöt
 • Auton turvavarustetyöt
 • Auton korin sähkövarustetyöt
 • Auton lisävarustetyöt
 • Varaosatyö ja varastonhallinta
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • tai tutkintoon voidaan liittää tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen sisältö
Tutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa laaja autokorinkorjaajan ammatin osa-alueiden sekä kokonaisuuksien tuntemus ja kehittää valmiuksia toimia tuloksellisesti ammattimaisesti omassa työssään. Koulutuksessa ohjataan erityisesti omatoimiseen tiedon hankintaan ja soveltamiseen, monipuoliseen osaamiseen, oman työn arvostamiseen sekä työn jatkuvaan kehittämiseen.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet) »

Koulutuspaikka
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Opetushallituksen tutkintomaksu on 58 € (alv 0%).

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksen sisällöstä lisätietoja antaa Seppo Ovaska, p. 050 438 2658, seppo.ovaska@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon

• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO -kohderyhmä

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi
ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista äydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella

Tavoite
Koulutus ja autoalan perustutkinto antavat valmiuden toimia ajoneuvoasentajan, autokorinkorjaajan, automaalarin, automyyjän ja varaosamyyjän tehtävissä. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolta puuttuu alan koulutus, alalle soveltuva koulutus tai alan pitempi työkokemus. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulutus muodostuu valtakunnallisten autoalan perustutkinnon perusteiden mukaisesti pakollisista osista (3 osaa) ja valinnaisista osista (2-3 osaa).

Pakolliset osat autokorinkorjauksen osaamisalassa (autokorinkorjaaja) ovat:

 • Huolto- ja korjaustyöt
 • Pintavauriotyöt
 • Mittaus- ja korivauriotyöt

Kaikille osaamisaloille valinnaiset tutkinnonosat ovat:

 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Rengastyöt
 • Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus
 • Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus
 • Paineilmajarrujen testaus ja korjaus
 • Maalauksen esikäsittelytyöt
 • Auton turvavarustetyöt
 • Auton korin sähkövarustetyöt
 • Auton lisävarustetyöt
 • Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt
 • Autokorintyöt
 • Kuviomaalaustyöt
 • Ajoneuvomyyntityö
 • Uusien autojen myyntityö
 • Käytettyjen autojen myyntityö
 • Hyöty- ja erityisajoneuvojen myyntityö
 • Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö
 • Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö
 • Rengas- ja vannemyynti
 • Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen huolto ja korjaus
 • Moottoripyörien huolto ja korjaus
 • Venemoottoreiden ja varusteiden asennus, huolto ja korjaus
 • Uusien tuotteiden varustelu luovutuskuntoon
 • Varaosavaraston hoitaminen
 • Varaosatyö ja varaston hallinta
 • Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnoista
 • Yritystoiminta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Autoalalla ja autoalankoulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p.040 558 7824, kari.granlund@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5 90840
Seppo Ovaska, p. 050 4382 658, seppo.ovaska@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku