OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Autokorinkorjaaja

Autokorinkorjaaja

Autoalan perustutkinto

Autokorinkorjaaja

Autokorinkorjaajana opit huoltamaan, maalaamaan ja korjaamaan kolariautoja. Opinnoissasi perehdyt ajoneuvon huoltoon, maalaukseen sekä kustannusarvioiden laadintaan. Ammattitaitosi kostuu kädentaitojen lisäksi hyvistä asiakaspalvelutaidoista. Autokorinkorjaajana osaat tehdä ajoneuvon runko- ja korirakenteiden mittauksia, kolari- ja ruostevauriokorjauksia, muutos- ja rakennetöitä sekä niihin liittyviä asennustöitä. Voit työskennellä huoltamoilla sekä autokorjaamoissa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Autokorinkorjaajan perustutkinto antaa sinulle autokorinkorjauksen ammatillisen perusosaamisen ja autokori töiden perustuntemuksen. Koulutus antaa valmiuksia kehittää ammattitaitoasi alan nopean kehityksen mukana. Tulevissa työtehtävissä hallitset autokorinkorjauksen vaatimat oikaisutekniikat ja materiaalit, rakenteet ja muovien korjaukset.

Kohderyhmä
Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai vain lukion/yo-tutkinnon suorittaminen. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja aikaisemmat alan ammatilliset opinnot (esim. tutkinnot osat ja keskeytyneet opinnot). Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, sekä riittävä suomen kielen taito.

Ajankohta ja kesto
Kesto on noin 2 vuotta. Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja sovitaan kirjallisessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Toteutus
Koulutusta toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, työssäoppimista, etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kolme pakollista ja kolme valinnaista tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Huolto- ja korjaustyöt
 • Pintavauriotyöt
 • Mittaus ja korivauriotyöt 

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Maalauksen esikäsittelytyöt
 • Auton turvavarustetyöt
 • Auton korin sähkövarustetyöt
 • Auton lisävarustetyöt
 • Varaosatyö ja varastonhallinta
 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • tai tutkintoon voidaan liittää tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Koulutuksen sisältö
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet) »

Koulutuspaikka
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hakeutuminen
Voit hakea koulutukseen tästä
Hakuaika päättyy 15.2.2019.

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
Seppo Ovaska, p. 050 438 2658, seppo.ovaska@osao.fi

Valintaperusteet

 • Tarve koulutukselle
 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (alan aikaisemmat opinnot ja työkokemus)
 • Riittävä suomen kielen taito

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus koulutuspaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on 19.2.-12.3.2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

 • Huolto- ja korjaustyöt, 30 osp
 • Pintavauriotyöt, 30 osp
 • Mittaus- ja korivauriotyöt, 30 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
16 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Opinto-ohjaaja Anja Jussila
anja.jussila@osao.fi
p. 050 590 9678

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Koulutus ja autoalan perustutkinto antavat valmiuden toimia ajoneuvoasentajan, autokorinkorjaajan, automaalarin, automyyjän ja varaosamyyjän tehtävissä. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolta puuttuu alan koulutus, alalle soveltuva koulutus tai alan pitempi työkokemus. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulutus muodostuu valtakunnallisten autoalan perustutkinnon perusteiden mukaisesti pakollisista osista (3 osaa) ja valinnaisista osista (2-3 osaa).

Pakolliset osat autokorinkorjauksen osaamisalassa (autokorinkorjaaja) ovat:

 • Huolto- ja korjaustyöt
 • Pintavauriotyöt
 • Mittaus- ja korivauriotyöt

Kaikille osaamisaloille valinnaiset tutkinnonosat ovat:

 • Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus
 • Rengastyöt
 • Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus
 • Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus
 • Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus
 • Paineilmajarrujen testaus ja korjaus
 • Maalauksen esikäsittelytyöt
 • Auton turvavarustetyöt
 • Auton korin sähkövarustetyöt
 • Auton lisävarustetyöt
 • Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt
 • Autokorintyöt
 • Kuviomaalaustyöt
 • Ajoneuvomyyntityö
 • Uusien autojen myyntityö
 • Käytettyjen autojen myyntityö
 • Hyöty- ja erityisajoneuvojen myyntityö
 • Vapaa-ajan ajoneuvojen sekä niiden varaosien myyntityö
 • Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö
 • Rengas- ja vannemyynti
 • Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen huolto ja korjaus
 • Moottoripyörien huolto ja korjaus
 • Venemoottoreiden ja varusteiden asennus, huolto ja korjaus
 • Uusien tuotteiden varustelu luovutuskuntoon
 • Varaosavaraston hoitaminen
 • Varaosatyö ja varaston hallinta
 • Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnoista
 • Yritystoiminta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Autoalalla ja autoalankoulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5 90840
Seppo Ovaska, p. 050 4382 658, seppo.ovaska@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku