OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Automaatioasentaja, sähkö ja automaatioala

Automaatioasentaja, sähkö ja automaatioala

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (ent. sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Automaatioasentaja, sähkö ja automaatioala

Automaatioasentajana asennat, huollat ja pidät kunnossa automaatiojärjestelmiä ja -koneita. Opinnoissasi perehdyt turvallisuusmääräyksiin sekä teoreettiseen sähkö- ja automaatiotekniikkaan. Automaatioasentajana pidät huolta työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja sähköturvallisuusmääräyksistä. Olet vastuuntuntoinen ja huolellinen. Voit työskennellä uudis- ja korjausrakennustyömailla, teollisuus- ja energialaitoksissa sekä asennus- ja huoltoliikkeissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita automaatiotekniikasta.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 20.8.2018.

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolme pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Sähkö- ja automaatioasennukset

Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala, automaatioasentaja
Valittava toinen seuraavista tutkinnon osista

 • Kappaletavara-automaatio
 • Prosessiautomaatio

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava yksi tutkinnon osa

 • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
 • Sähköverkostoasennukset (1–20kV)
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Hakeutuminen
Seuraava jatkuvan haun ajankohta ei ole tiedossa.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Valintaperusteet
Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai joilla on suoritettuna vain lukio/yo-tutkinto. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja harrastuneisuus alalle.

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu

Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella. Haastattelu pidetään 13.-15.8.2018 osoitteessa Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250  Oulu. Haastatteluun otettava mukaan aiemmat koulu- ja työtodistukset.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin, joka järjestetään 8.8.2018 osoitteessa OSAO Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

 

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 105 osp

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp
 • Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp
 • Kappaletavara-automaatio, 30 osp tai Prosessiautomaatio, 30 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Perustutkinnossa 48 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Ilona Hakalin
p. 050 307 2183
ilona.hakalin@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Koulutus ja sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto antavat valmiuden toimia sähköalalla sähkö- tai automaatioasentajan tehtävissä. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulutus muodostuu sähkö- ja automaatiotekniikan alan perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta pakollisesta ja valinnaisista (3-4) osista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
 • Sähkö- ja automaatioasennukset

Kolmas pakollinen tutkinnon osa on automaatioasentajalla:

 • Kappaletavara-automaatio tai
 • Prosessiautomaatio

Muut valinnaiset osat tarkentuvat opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti.

Sähkö- ja automaatiotekniikanalalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu
Juha Sirviö, p. 050 5406 557, juha.sirvio@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku