OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Autonkuljettaja

Autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto

Autonkuljettaja

Autonkuljettajana kuljetat erilaisia autoja, kuten henkilö- ja kuorma-autoja. Opinnoissasi perehdyt logistiikkaan, ajoneuvojen käsittelyyn ja kuormaamiseen sekä ajoneuvojen huoltamiseen. Autonkuljettajana sinulla on BC-luokan ajokortti sekä ammatissa tarvittavat luvat. Autonkuljettajana kuljetat niin ajoneuvot kuin lastit määränpäähän joustavasti ja tehokkaasti. Voit työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä kuljetusliikkeissä sekä liikelaitoksissa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut autonkuljettajan tehtävistä. Voit hakea koulutukseen, vaikka sinulla ei ole aikaisempaa ajokorttia. Autonkuljettajana voit toimia useissa eri kuljetusalan tehtävissä tavaran kuljettamisesta aina erilaisten autoon kytkettyjen laitteiden käyttämiseen, osana työtehtäviä.

Ajankohta ja kesto
Koulutus kestää noin kaksi vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutus alkaa helmikuussa 2019.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja se sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Opiskelu oppisopimuksella on myös mahdollista.

Tutkinto
Ammatilliset tutkinnon osat, kuljetuspalvelujen osaamisala 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 90 osp
• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
• Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp
• Kuorma-autokuljetukset, 40 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 55 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele.

Hinta
Koulutus on maksutonta. Ajokortin ja ammattipätevyyteen liittyvät viranomaismaksut opiskelija maksaa itse (mm. lääkärintodistus, ajokorttilupahakemus, ajokoe, ADR-lupa, ammattipätevyys ja digipiirturikortti), hinta-arvio noin 470 euroa.

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku. Voit hakea koulutukseen tästä

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä
Ari Tolonen
p. 040 630 0462
ari.tolonen@osao.fi

Opiskelijavalinta
Valinnat tehdään haastattelun perusteella. Hakijoihin otetaan yhteyttä kuukausittain.Mikäli sinulla on aikaisempi ajokortti, haastatteluun tulee ottaa mukaan ajokorttiote. Ajokorttiotteen voi tilata maksutta Trafin oma asiointi -palvelusta.

Kielitaito arvioidaan tarvittaessa haastattelun yhteydessä hakijoilta, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Tieto valinnoista ilmoitetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä. Valitulla tulee olla kuljetuspalvelujen osaamisalalle vaadittava terveys- ja toimintakyky. Ohje terveydentilavaatimuksista.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat, kuljetuspalvelujen osaamisala 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

  • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
  • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp
  • Kuorma-autokuljetukset, 40 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 55 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kempeleen-Limingan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Kuljetuspalvelujen osaamisalassa yhteensä 90 pk, 6 yo.

Linkit
Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset »

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Katja Leppäkangas
p. 050 379 2966
katja.leppakangas@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Koulutus ja logistiikan perustutkinto antavat valmiuden toimia autonkuljettajan tehtävissä. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakolliset osat ovat:

  • kuljetusalan perustason ammattipätevyys
  • kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta
  • kuorma-autokuljetukset

Valinnaiset osat sovitaan opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet.Tekniikan ja liikenteen alan koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville ohje terveydentilavaatimuksista OSAOn www-sivuilla.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja näytöt
OSAO, Kempeleen yksikkö, Niittyrannantie 5 90440 Kempele

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Lisätietoja
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele
Esko Tuomivaara, p.050 570 6671, esko.tuomivaara@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku