OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Datanomi, ohjelmistotuotanto

Datanomi, ohjelmistotuotanto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Datanomi, ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotannon datanomina suunnittelet, toteutat ja testaat muun muassa verkkosivustoja, sähköisiä asiointipalveluja ja verkkokauppoja. Ammattitaitoasi hyödynnetään monella eri alalla. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi www-sivujen ja verkkokauppojen suunnittelijana, -testaajana ja -ohjelmoijana. Tutkinnon suoritettua sinulla on myös valmius toimia yrittäjänä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutuksen kohderyhmänä ovat web-ohjelmoinnista ja sähköisestä kaupankäynnistä kiinnostuneet. Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempaa tieto- ja viestintätekniikan työkokemusta, koulutusta tai harrastuneisuutta.

Ajankohta
13.8.2018, tutkinnon suorittamisen pituus on noin kaksi vuotta riippuen aiemmin hankitusta osaamisesta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena sisältäen verkko-opetusta virtuaaliluokassa. Koulutukseen sisältyy työpaikalla järjestettävä koulutusjakso, joka toteutetaan esimerkiksi verkkokaupoissa tai yrityksissä, jotka tekevät erilaisia verkkosivukokonaisuuksia.

Tutkinto
Tutkinto suoritetaan näytöillä osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp

  • Palvelutehtävissä toimiminen
  • Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Valinnaisiet tutkinnon osat 100 osp

  • Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen
  • Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen
  • Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen
  • Palvelumuotoilu 
  • Testaus

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet»

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopisto, Kotkantie 2C, 90250 Oulu 

Kaukovainion yksikkö, palvelut

Hinta
Koulutus on maksutonta, oppimateriaalikulut maksaa opiskelija itse.

Lisätietoja
Tiina Karvonen, p. 0504624720, tiina.karvonen@osao.fi

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Hakuaika päättyy 25.5.2018.

Valintaperusteet
Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempaa tieto- ja viestintätekniikan työkokemusta, koulutusta tai harrastuneisuutta sekä opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus). Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaminen. Koulutus antaa valmiudet toimia mm. verkkosivustojen suunnittelijana ja toteuttajana sekä verkkokauppaosaajana. Koulutuksen aikana verkostoidutaan ja luodaan työelämän kontakteja. 

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku