OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Hevostenhoitaja

Hevostenhoitaja

Hevostalouden perustutkinto

Hevostenhoitajana osaat huolehtia hevosten hyvinvoinnista kaikissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa. Opinnoissasi perehdyt hevosen hyvinvoinnin biologisiin perusteisiin ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Hevostenhoitajana hallitset hyvän kielitaidon, jotta pärjäät kansainvälisellä hevostalousalalla. Ammattitaitosi syntyy hevostaidoista, alan uusimman tiedon seuraamisesta sekä säädösten tuntemisesta. Hevostenhoitajana voit työskennellä itsenäisenä talliyrittäjänä tai talliyrityksen palveluksessa tai ravi-, ratsu- ja matkailupalveluja tuottavissa talliyrityksissä. Myös siittolat ja asiakaspalvelutehtävät voivat työllistää.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Keväällä 2018 www.opintopolku.fi

Koulutuksen laajuus

Kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 75 osp

  • Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp
  • Yrittäminen hevostaloudessa, 20 osp
  • Tallin ja talliympäristön hoitaminen, 15 osp
  • Ratsastaminen ja raviurheilu, 25 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet  (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt
Pudasjärven yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
0

Lisätietoja
Liisa Lehto
p. 040 512 1304
liisa.lehto@osao.fi

Jatkuva haku

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille sekä alalla jo toimiville.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku. Tutkinnon suorittamisen pituus on noin 2 vuotta. Aiemmin hankittu osaaminen voi lyhentää tutkintoajan pituutta.

Toteutus
Koulutustoteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen tutkintotilaisuuksissa aidoissa työtilanteissa.

Pakolliset tutkinnon osat:
     Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen
     Yrittäminen hevostalousalalla  
     Tallin ja talliympäristön hoitaminen
      Ratsastaminen ja raviurheilu

Valinnaisia tutkinnon osia valitaa neljä tarjolla olevista 15 tutkinnonosasta. Valittavia kokonaisuuksia ovat mm. ravihevosen hoitaminen, hevosrarrastepalvelujen tuottaminen ja hevoskasvatus.  

Koulutuksen sisältö
Ammatillinen osaaminen aloitetaan heti koulutuksen alkuvaiheessa. Tutkinnon suorittamiseen olennaisena osana kuuluu myös työssäoppiminen alan yrityksissä, jota haetaan ensisijaisesti itsenäisesti opettajan tukiessa. Ammatillisiin opintoihin kuuluvat mm. hevosen ja talliympäristön hoitamisen, yrittämisen, ratsastamisen ja valinnaisena esimerkiksi ravihevosten hoitamisen, hevoskasvatuksen tai hevosharrastepalvelujen tuottamisen opintoja.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0 %)

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri tai hakulomakkeella, jonka voi pyytää Marjut Mertalalta, p. 050 575 8307 tai marjut.mertala@osao.fi.

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antavat Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi tai Tapio Ojala, p. 040 747 1788, tapio.ojala@osao.fi.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon

  • vähintään 18 vuoden ikä
  • aiempi hevosalan kokemus katsotaan eduksi

Hevostalousalalla ja hevostalouden koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä sekä henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa
tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Hakijoille järjestetään soveltuvuushaastattelu.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella

Tavoite
Hevostalouden perustutkinnon suorittaminen antaa suuntautumisesta riippuen valmiudet työskennellä ravitallilla, ratsutallilla, hevoskasvatusta harjoittavalla tallilla tai hevospalveluja tuottavassa yrityksessä. Alan perusvalmiuksien lisäksi perustutkinnon suorittaneella on erikoistunut osaaminen joko hevostenhoitajana tai ratsastuksenohjaajana hevostalouden eri sektoreilla. Tutkinnon suorittanut huolehtii mm. hevosten hyvinvoinnista ja asiakkaiden palvelemisesta, tekee päivittäiset tallin ja hevosten hoidon työt sekä tekee keskeiset hevostenhoitoon liittyvät huoltotyöt kuten kavionhoidon ja varustehuollon.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu hevostalousalalla aloittaville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa koulutusta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on noin kaksi päivää kuukaudessa (syys-toukokuu), yhteensä noin 60 päivää koko koulutuksen aikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Yrittäminen hevostalousalalla
  • Tallin ja talliympäristön hoitaminen
  • Ratsastaminen ja raviurheilu

 

Valinnaisista osista sovitaan opiskelijan työtehtävien perusteella.

Hevostalousalalla ja hevostalouden koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku