OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Ilmanvaihtoasentaja

Ilmanvaihtoasentaja

Talotekniikan perustutkinto

Ilmanvaihtoasentaja

Ilmanvaihtoasentajana asennat ja huollat ilmanvaihtolaitteita ja -järjestelmiä. Opinnoissasi perehdyt alan tekniikkaan, materiaaleihin ja työmenetelmiin. Ilmanvaihtoasentajana pääset tekemään monipuolisia töitä ja halutessasi voit jatkaa opintoja. Olet vastuullinen ja sinulla on hyvät asiakaspalvelukyvyt sekä hahmottamiskyky. Voit työskennellä yrittäjänä tai työntekijänä asennus- ja huoltoyrityksissä sekä projektitöissä myös ulkomailla.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille sekä alalla jo toimiville.

Ajankohta ja kesto
Koulutus toteutetaan näyttötutkintokoulutuksena ja se kestää noin 2 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa tutkinnon henkilökohtaistaminen.

Toteutusmuoto
Koulutustoteutetaan monimuotokoulutuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Pakolliset tutkinnon osat
Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja

 • Ohutlevytöissä toimiminen
 • Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen
 • Kanavaosien valmistus
 • Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava neljä tutkinnon osaa

 • LVI-korjausrakentaminen
 • LV-järjestelmien huoltaminen
 • Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen
 • IV-koneiden huoltaminen
 • LVI-suunnittelu
 • Rakennuspeltitöissä toimiminen
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut: 
Juha Janhunen, p. 044 7037756, juha.janhunen@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoittelisuus)
 • Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijalle ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat päätökset. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.
 • Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutus ei ole mukana kevään 2018 yhteishaussa.

Koulutuksen laajuus
Kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat, ilmanvaihtoasennuksen osaamisala 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 75 osp

 • Ohutlevytöissä toimiminen, 10 osp
 • Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen, 30 osp
 • Kanavaosien valmistus, 15 osp
 • Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus, 20 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
0 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Aila Virsu
p. 050 464 8247
aila.virsu@osao.fi

Ilona Hakalin
p. 050 307 2183
ilona.hakalin@osao.fi

Maria Andersen
p. 050 570 8656
maria.andersen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Talotekniikan perustutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskennellä ilmanvaihtoasentajana uudis- ja korjausrakennustyömailla ilmastoinnin huolto-, asennus- ja korjaustöissä omakotitaloista toimisto- ja teollisuusrakennuksiin.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu talotekniikan alalla, ilmanvaihto, aloittaville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasentaja, muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti neljästä pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta osasta.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Ohutlevytöissä toimiminen
 • Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen
 • Kanavaosien valmistus
 • Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus

Valinnaiset tutkinnon osat ovat (valitaan neljä):

 • Lämmitysjärjestelmien asentaminen (vastaa kahta osaa)
 • Putkistojen hitsaus (vastaa kahta osaa)
 • Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen (vastaa kahta osaa)
 • LVI-huoltopalvelujen tuottaminen
 • Polttolaitteistojen asentaminen
 • Teollisuuseristäminen
 • Talotekninen eristäminen
 • Kylmätekninen eristäminen
 • Huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöissä toimiminen
 • Saumakattojen peltitöissä toimiminen (vastaa kahta osaa)
 • Julkisivuverhousten asentaminen
 • Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen (vastaa kahta osaa)
 • Kylmälaitoksen käyttöönottaminen (vastaa kahta osaa)
 • Kylmälaitteiden huoltaminen
 • Taloteknisten komponenttien sähköistys (vastaa kahta osaa)
 • LVI-korjausrakentaminen
 • Palonsammutusjärjestelmien asentaminen
 • Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus

 • LV-järjestelmien huoltaminen
 • Yhdyskuntateknisten putkistojen asentaminen
 • Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen
 • IV-koneiden huoltaminen
 • Nuohous
 • LVI-suunnittelu
 • Pienkylmälaitteiden asentaminen
 • Rakennuspeltitöissä toimiminen
 • Aurinkolämpölaitteistojen asentaminen
 • Biomassakattiloiden asentaminen
 • Maalämpölaitteistojen asentaminen
 • Vesikaton alusrakennetöissä toimiminen
 • Tukirakenteiden hitsaus
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun)

Talotekniikan alalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen päivinä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuja. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2A, 90250 Oulu.
Jukka Alatolonen, p. 040 184 3087, jukka.alatolonen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku