OSAO

FI EN

Kartoittaja

Maanmittausalan perustutkinto

Kartoittaja

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Maanmittausalan perustutkinto, kartoittaja suorittaminen antaa valmiudet työskennellä muun muassa kuntien mittausosastoilla, maanmittauslaitoksessa ja alan yrityksissä. Kartoittajat kartoittavat maastoa ja pitävät mittaustulosten avulla karttoja ajan tasalla. Kartoittajat merkitsevät maastoon uusien rakennusten, katujen ja teiden sijainnin rakennustyön alkaessa ja heille kuuluvat myös ilmakuvauksiin ja maaperätutkimuksiin liittyviä työt. Toimistotöinä kartoittajat ylläpitävät tietokoneella karttatietokantoja ja rekistereitä sekä valmistavat erilaisia karttoja, suunnitelmapiirustuksia ja asiakirjoja.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu maanmittaus alalla aloittaville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Maanmittausalan perustutkinto, kartoittaja, muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti yhdestä pakollisesta ja kuudesta valinnaisesta osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Perusmittausten hallinta maanmittausalalla

Lisäksi on valittava kuusi tutkinnon osaa seuraavista:

 • Mittaustöiden hallinta (vastaa kahta tutkinnon osaa)
 • Kartasto- ja paikkatietotöiden hallinta (vastaa kahta tutkinnon osaa)
 • Perustoimitusten hallinta
 • Maankäytön suunnittelu
 • Maaperä- ja ympäristötutkimusten tekeminen
 • Arviointitoimitusten hallinta
 • Inframittausten hallinta
 • Paikkatiedon käsittely
 • Kaivosmittaus
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Maanmittausalalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Ammattiopisto Tavastia, aikuiskoulutus, Hattelamalantie 8, Hämeenlinna.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen päivinä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuja. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Hakeutuminen ja lisätietoja opppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
Ammattiopisto Tavastia, aikuiskoulutus
Pasi Henriksson, p. 050 5140 914, pasi.henriksson@kktavastia.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku