OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (ent. kiinteistöpalvelujen perustutkinto)

Kiinteistönhoitajana tarkkailet, huollat ja hoidat piha-alueita sekä kiinteistöjä. Opinnoissasi perehdyt rakennusten lämpö-, vesi ja ilmastointijärjestelmiin. Kiinteistönhoitajana olet itsenäinen, vastuullinen ja sinulla on hyvät asiakaspalvelutaidot. Työssäsi huolehdit kiinteistöjen ulkoalueiden viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Voit työskennellä kiinteistöhuollon yrityksissä, teollisuus- ja toimistokiinteistöissä, isännöintialan yrityksissä sekä asuinkiinteistöissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille henkilöille sekä alalla jo toimiville.

Ajankohta ja kesto
Haukaikaa on jatkettu 30.9.2018 saakka ja koulutus alkaa 15.10.2018. Koulutus kestää noin 3 vuotta. Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikasempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Toteutusmuoto
Koulutustoteutetaan päiväopetuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista. 

Tutkinto
Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Pakolliset tutkinnon osat, kiinteistönhoidon osaamisala

 • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)
 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta (30 osp)
 • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen (30 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito (20 osp)
 • Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla (20 osp)
 • Kiinteistöautomaation käyttäminen (20 osp)
 • LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen (20 osp)
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
 • Yhteiskunta- ja luonnontieteellinen osaaminen (9 osp)

Tutkinnon perusteet

 

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.opintopolku.fi.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Arto Tenno, p. 044 703 7874, arto.tenno@osao.fi

Valintaperusteet

 • Tarve koulutukselle
 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoitteellisuus)
 • Haastattelu

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelu on 8.-9.10.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana osoitteessa Kotkantie 2A, 90250 Oulu

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. 

Yhteistyössä
Teemme yhteistyötä paikallisten alan yritysten kanssa. Tutkintoon johtava koulutus toteutetaan yhteistyössä mm. näiden yritysyhteistyökumppanien kanssa

 • Alltime
 • SOL

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakollinen tutkinnon osa 15 osp

 • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

• Kiinteistöhoidon osaamisala 60 osp

 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
 • LVI-järjestelmien hoito, 30 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
16 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Aila Virsu
p. 050 464 8247
aila.virsu@osao.fi

Ilona Hakalin
p. 050 307 2183
ilona.hakalin@osao.fi

Maria Andersen
p. 050 570 8656
maria.andersen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöjen hoitosopimusten mukaisia kiinteistön huoltotöitä sekä teknisten järjestelmien hoitotöitä. Kiinteistönhoitaja kunnostaa ja säätää kiinteistöissä olevia lämpö-, vesi-, ilmastointi ja valvontajärjestelmiä sekä hoitaa ulkoalueita itsenäisesti ja vastuullisesti

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu kiinteistönhoitoalalla, kiinteistönhoitajana, aloittaville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on enintään yksi päivä viikossa (syys-toukokuu). Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoitaja, muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta osasta.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen
 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta
 • LVI-järjestelmien hoito

Valinnaiset tutkinnon osat ovat:

 • Rakennustekniset korjaustyöt
 • Kiinteistöautomaation käyttäminen
 • Ilmanvaihtokoneiden huolto
 • Koneiden käsittely

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Kiinteistönhoitoalalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Juha Aliranta, p. 050 590 9680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Harri Visuri, p. 040 637 3380, harri.visuri@osao.fi

Työvoimakoulutus

+

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle. Koulutuksessa voit opiskella kokonaan uuden ammatin tai täydentää osaamistasi lyhyemmässä koulutuksessa. Seuraa hakuaikoja ja hae opiskelemaan TE-palveluiden kautta: koulutukset.te-palvelut.fi

Kuvaus
Koulutuksen tavoitteena on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittaminen. Kiinteistöhoidon osaamisalan suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamista kiinteistönhoitoon. Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö voi valinnaisilla tutkinnon osilla suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon ja työpaikkaohjaajaksi valmentautumiseen. Tutkintonimike on kiinteistönhoitaja.

Koulutuksen ajakohta
13.8.2018 - 31.12.2020

Hakuaika ja hakeutuminen
8.5.2018 - 31.7.2018

Koulutukseen haetaan TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa täytettävällä sähköisellä lomakkeella tai TE-toimistosta saatavalla hakulomakkeella.
Siirry TE-palveluiden sivulle »

Koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen.

Hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelu on 8.-10.8.2018 klo 9-15 välisenä aikana osoitteessa Kotkantie 3, 90250  Oulu.

Opiskelupaikkojen määrä
16

Lisätietoja
opettaja Arto Tenno, arto.tenno@osao.fi, puh. 044 703 7874

Tutkinto ja koulutuksen sisältö

Pakollinen tutkinnon osa 15 osp

 • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Kiinteistönhoidon osaamisala 130 osp
Pakolliset tutkinnon osat
Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 osp

 • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

 • Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
 • Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla
 • LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja luonnontieteellinen osaaminen

Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan päiväopetuksena.

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopisto
Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 3, 90250  Oulu

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku