OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kiinteistönhoitajana tarkkailet, huollat ja hoidat piha-alueita sekä kiinteistöjä. Opinnoissasi perehdyt rakennusten lämpö-, vesi ja ilmastointijärjestelmiin. Kiinteistönhoitajana olet itsenäinen, vastuullinen ja sinulla on hyvät asiakaspalvelutaidot. Työssäsi huolehdit kiinteistöjen ulkoalueiden viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Voit työskennellä kiinteistöhuollon yrityksissä, teollisuus- ja toimistokiinteistöissä, isännöintialan yrityksissä sekä asuinkiinteistöissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille sekä alalla jo toimiville. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja harrastuneisuus alalle. Jatkuvassa haussa voi hakea myös hakija, jolla on jo aiempi muun alan tutkinto suoritettuna tai keskeytyneet opinnot.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku käynnissä ja aloitus on joustavasti. Koulutus kestää noin 3 vuotta. Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikasempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväopetuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä sekä työpaikkalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto.

Tutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti, laajuus 180 osp.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakollinen tutkinnon osa 75 osp

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 osp
 • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet

 

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan tästä

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut
Opinto-ohjaaja Juha Janhunen
p. 044 703 7756
juha.janhunen@osao.fi

Valintaperusteet

 • Tarve koulutukselle
 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoitteellisuus)
 • Haastattelu

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelu pidetään osoitteessa Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2A, 90250 Oulu.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, kielitaidon arviointi tehdään erikseen.

Hakemukset käsitellään viikoittain ja kaikki hakijat haastatellaan, valitut kutsutaan koulutukseen.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Yhteistyössä
Teemme yhteistyötä paikallisten alan yritysten kanssa. Tutkintoon johtava koulutus toteutetaan yhteistyössä mm. näiden yritysyhteistyökumppanien kanssa

 • Alltime
 • SOL

Oppisopimus
Voit kouluttautua myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksesta antaa lisätietoja
Juha Aliranta
p. 050 5909 680
juha.aliranta@osao.fi

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on 19.2.-12.3.2019. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on 19.2.-12.3.2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus
Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti, laajuus 180 osp.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 osp
 • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
12 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
opinto-ohjaaja Juha Janhunen
p. 044 703 7756
juha.janhunen@osao.fi

Työvoimakoulutus

+

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle. Koulutuksessa voit opiskella kokonaan uuden ammatin tai täydentää osaamistasi lyhyemmässä koulutuksessa. Seuraa hakuaikoja ja hae opiskelemaan TE-palveluiden kautta: koulutukset.te-palvelut.fi

Koulutus on suunnattu Kiinteistönhuoltoalasta kiinnostuneille TE-toimiston asiakkaille, jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammattiin. Valinnassa huomioidaan aikaisempi alan koulutus- ja työkokemus ja alan terveydelliset vaatimukset. Alalla toimiminen vaatii hyvää terveyttä, ihmissuhdetaitoja ja palveluhenkisyyttä.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 17.12.2018. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa tutkinnon henkilökohtaistaminen.

Hakuaika ja hakeutuminen
29.10.2018 - 2.12.2018

Koulutukseen haetaan TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa täytettävällä sähköisellä lomakkeella tai TE-toimistosta saatavalla hakulomakkeella.
Siirry TE-palveluiden sivulle »

Koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen.

Tutkinto

Pakollinen tutkinnon osa 75 osp
 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta 30 osp
 • Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Koulutuksen aikana suoritetaan myös tulityökortti- ja työturvakorttikoulutukset.

Toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää 191 päivää lähiopetusta, 20 päivää etäopiskelua ja 150 päivää työssä oppimista.

Opiskelijavuodet käytetään Tehokkaasti työhön (ESR) -hankkeessa kehitetyn yritys-/kumppanuuspolkumallin pilotointiin kone- ja tuotantotekniikassa. Yrityspolkumallissa toteutetaan yrityksille räätälöityjä tutkintopolkuja. Yrityspolkumalli perustuu yrityksen ja oppilaitoksen välille solmittavaan kumppanuussopimukseen. Yrityspolkumallin opiskelijat valitaan yhteistyössä yritysten kanssa. Mallin tavoitteena on kasvattaa vetovoimaa aloilla, joissa alueella on työvoimatarvetta. Oppilaitos ja yritykset markkinoivat koulutuksia yhdessä. Yhteistyöyrityksinä ovat mm. SOL ja LassilaTikanoja.

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopisto
Kaukovainion yksikkö, tekniikka
Kotkantie 3, 90250  Oulu

Lisätietoja

Koulutuksesta lisätietoja antaa kouluttaja Arto Tenno, p. 044 703 7874

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku