OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Kylmäasentaja

Kylmäasentaja

Talotekniikan perustutkinto

Kylmäasentaja

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Talotekniikan perustutkinnon, kylmäasentaja suorittaminen antaa valmiudet työskennellä kylmäasentajana kauppojen kylmälaitteiden ja erilaisten lämpöpumppuratkaisujen asennus-, huolto- ja kunnossapitotöitä tekevissä yrityksissä

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu talotekniikan alalla, kylmäasentajana, aloittaville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Talotekniikan perustutkinto, kylmäasentaja, muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti neljästä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta osasta.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen
 • Kylmälaitoksen käyttöönottaminen
 • Kylmälaitteiden huoltaminen
 • Taloteknisten komponenttien sähköistys

Lisäksi on valittava kaksi tutkinnon osaa seuraavista:

 • Lämmitysjärjestelmien asentaminen (vastaa kahta tutkinnon osaa)
 • Putkistojen hitsaus
 • Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen (vastaa kahta tutkinnon osaa)
 • LVI-huoltopalvelujen tuottaminen
 • Polttolaitteistojen asentaminen
 • Ohutlevytöissä toimiminen
 • Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen (vastaa kahta tutkinnon osaa)
 • Kanavaosien valmistus
 • Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
 • Teollisuuseristäminen (vastaa kahta tutkinnon osaa)
 • Talotekninen eristäminen
 • Kylmätekninen eristäminen
 • Huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöissä toimiminen
 • Saumakattojen peltitöissä toimiminen
 • Julkisivuverhousten asentaminen
 • LVI-suunnittelu
 • Pienkylmälaitteiden asentaminen
 • Rakennuspeltitöissä toimiminen
 • Aurinkolämpölaitteistojen asentaminen
 • Biomassakattiloiden asentaminen
 • Maalämpölaitteistojen asentaminen
 • Vesikaton alusrakennetöissä toimiminen
 • Tukirakenteiden hitsaus
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Talotekniikan alalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
AEL, Oulun toimipiste, Vellamontie 12 90510 OULU

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen päivinä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuja. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja opppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
AEL, Oulun toimipiste
Pekka Väisänen, p. 041 447 1351, pekka.vaisanen@ael.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku