OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Lääketeknikko, apteekkiala

Lääketeknikko, apteekkiala

Lääkealan perustutkinto

Lääketeknikkona huolehdit apteekin tavarantilauksista ja -vastaanotoista. Käytät sujuvasti varastonvalvontaohjelmaa, varastoit lääkkeitä oikealla tavalla sekä somistat tuote-esittelyjä. Asiakaspalveluun osallistut kassatyöskentelyssä sekä vapaan kaupan tuotteiden tuoteneuvonnassa. Taloushallintoon liittyviä tehtäviä ovat markkinointi ja laskutusprosessin hoitaminen. Näissä kaikissa tehtävissä hyödynnät tietotekniikkaa. Voit työskennellä apteekkien lisäksi esimerkiksi lääketukuissa ja sairaala-apteekeissa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus 8.8.2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Pakolliset tutkinnonosat 70 osp

 • Lääkealan logistiikka 40 osp
 • Tietotekniikan hallinta 30 osp

Lääkealan osaamisala

 • Apteekkityö 45 osp

Yhteiset tutkinnonosat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Valinnaiset tutkinnonosat 30 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kontinkankaan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
24 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Ari Jääskelä
p. 050 359 9157
ari.jaaskela@osao.fi

Eija Roininen
050 394 7281
eija.roininen@osao.fi

Päivi Tauriainen
p. 050 352 1668
paivi.tauriainen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu apteekeissa työskenteleville teknisille työntekijöille, joilta puuttuu lääkealan perustutkinto ja sen mukainen pätevyys. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys sekä toimintakykyalan työtehtäviin.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työsuhdetta opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Opiskeluun kuuluu lähiopiskelua oppilaitoksella sekä etä- ja verkko-opiskelua.

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilan ja toimintakyvyn esteet (ks. terveydentilavaatimukset). Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja oppisopimusyksikön tai –toimiston kanssa.

Tutkinto
Lääkealan perustutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jolloin tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito osoitetaan alan aidoissa työelämän toimintaympäristöissä ja –tilanteissa (tutkintotilaisuuksissa).

Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa ovat suoritettu hyväksytysti.

Kaikille pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:

 • Lääkealalla toimiminen
 • Tietotekniikan hallinta
 • Logistiikka
 • Apteekkityö

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2 seuraavista työpaikan tarpeiden ja työtehtävien mukaisesti):

 • Markkinointi ja somistus
 • Laatutyö
 • Tietotekniikan käyttäminen työssä
 • Lääkkeiden valmistus

Lisätietoja Opetushallituksen vahvistamista tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Koulutuksen alussa kartoitetaan aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammatti-taitovaatimuksiin. Oppisopimuskoulutuksessa kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittamisaika on noin kaksi vuotta.

Koulutukseen on jatkuva haku, ole yhteydessä oman alueen oppisopimustoimistoon. Tietopuolisia päiviä on enintään 40, lisäksi etä- ja verkko-opetusta.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työsopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus
Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta

OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu 
Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoa henkilökohtaistamisesta, valmistavan koulutuksen sisällöstä ja tutkintotilaisuuksista.
opettaja Harri Pulkkinen, p. 050 3174 758, sähköposti: harri.pulkkinen@osao.fi

Tarjouspyynnöt
Sari Veijola, p. 050 317 4929, sari.veijola@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku