OSAO

FI EN

Laborantti

Laboratorioalan perustutkinto

Laboranttina teet kemiallisia, biokemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä. Opinnoissasi perehdyt yhdisteiden valmistamiseen, materiaalien testauksiin sekä kemikaalien hankkimiseen ja varastoimiseen. Laboranttina osaat suorittaa kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia, mikrobiologisia sekä aistinvaraisia määrityksiä. Olet oma-aloitteinen, vastuullinen ja huolellinen. Voit työskennellä paperi- ja kemianteollisuudessa, ympäristö- ja elintarvikelaboratorioissa sekä tutkimuslaboratorioissa. Työtehtäviä ovat kemiallisten, fysikaalisten, biokemiallisten, mikrobiologisten ja aistinvaraisten määritysten suorittaminen. Lisäksi laboranttina hankit ja varastoit kemikaaleja ja valmistat yhdisteitä. Laboranttina voit myös testata materiaaleja, menetelmiä ja laitteita.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille sekä alalla jo toimiville. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja harrastuneisuus alalle. Jatkuvassa haussa voi hakea myös hakija, jolla on jo aiempi muun alan tutkinto suoritettuna tai keskeytyneet alan opinnot.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 4.2.2019. Kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2019.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto.

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 115 osp

  • Laboratorion perustyöt 40 osp
  • Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 25 osp
  • Bioanalytiikka 25 osp
  • Mittaukset ja laiteanalytiikka 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Hinta
Opiskelu on maksuton, työvälinekustannukset noin 70-80 euroa.

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeutuminen on päättynyt 27.1.2019. Seuraava haku järjestetään elokuussa 2019 alkavaan koulutukseen.

Lisätietoja hakeutumisesta
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä
opinto-ohjaaja Ilona Hakalin
p. 050 3072 183
ilona.hakalin@osao.fi

Valintaperusteet
Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai joilla on suoritettuna vain lukio/yo-tutkinto. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja harrastuneisuus alalle.

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelu pidetään 30.1.-31.1.2019 osoitteessa Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250  Oulu. Haastatteluun otettava mukaan aiemmat koulu- ja työtodistukset.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, kielitaidon arviointi tehdään haastattelun yhteydessä.

Valintatieto ilmoitetaan sähköpostitse haastattelujen jälkeen.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on 19.2. - 12.3.2019. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on 19.2.-12.3.2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 115 osp

  • Laboratorion perustyöt 40 osp
  • Orgaaninen ja kromatografinen analytiikka 25 osp
  • Bioanalytiikka 25 osp
  • Mittaukset ja laiteanalytiikka 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
12 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Ilona Hakalin
p. 050 307 2183
ilona.hakalin@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku