OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Lähiavustaja-koulutus

Lähiavustaja-koulutus

Lähiavustaja-koulutus

Lähiavustaja-koulutus

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Osaamisohjelmat

+

Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) tarjoaa käytännönläheisen ja joustavan mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon suorittamiseen näyttötutkintona. Nuorten aikuisten osaamisohjelma on tarkoitettu 20–29 -vuotiaille nuorille, joilla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu 20–29 -vuotiaille nuorille, joilla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Koulutuksen toteutus on suunniteltu erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille. Koulutukseen voivat hakeutua myös muut kohderyhmän mukaiset henkilöt.

Ajankohta ja kesto
Koulutuksen ajankohta on 6.2.2017 - 31.1.2018. Koulutuksen kestoon vaikuttaa laadittu henkilökohtaistamissuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, työssäoppimista, itsenäistä - ja etäopiskelua.

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa seuraavat tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:

  • kasvun tukeminen ja ohjaus
  • kuntoutumisen tukeminen
  • valinnainen tutkinnon osa OSAOn tarjonnan ja henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti.

Koulutus ei johda tutkintoon, vaan antaa valmiuksia sosiaali- ja terveysalan avustaviin työtehtäviin. Koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakeutua täydentämään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon puuttuvat osat.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) sisällöstä ja suorittamisesta saa lisätietoja Tutkinnon perusteet (Opetushallituksen ePerusteet-palveluun)

Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman opiskeluvalmiuksia parantavista, mahdollisista suomen kielen opinnoista (S2) sekä tutkinnon osien suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Hinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista, työssäoppimisten/tutkintotilaisuuksien aikaisista asumiskustannuksista ja/tai matkoista.

Hakeutuminen
Kysy vapaita opiskelupaikkoja. Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Kaikki kohderyhmän mukaiset hakijat haastatellaan.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, niin saat kutsun kielikokeisiin. Voit osoittaa kielitaitosi myös todistuksella. Katso tarkempi lista todistuksista: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/ammatillisen-koulutuksen-valintaperusteet-kayttoon/kielikokeet/

Koulutus aloitetaan, mikäli hakijoita on riittävästi.

Valintaperusteet

  • motivaatio, opiskeluvalmiudet, sosiaaliset- ja yhteistyötaidot sekä soveltuvuus alalle
  • terveydentila ja toimintakyky, jota edellytetään sosiaali- ja terveysalalla
  • riittävä suomen kielen taito.

 Ohje terveydentilavaatimuksista

Lisätietoja

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka kirjallisesti. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus koulutuspaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku