OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Liikuntaneuvoja

Liikuntaneuvoja

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikuntaneuvoja

Liikuntaneuvojana edistät ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä, toiminta- ja työkykyä sekä ohjaat ihmisiä liikunnalliseen, terveyttä edistävään ja ylläpitävään elämäntapaan. Ohjaat liikuntaa erilaisille ja eri ikäisille ryhmille, laadit tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia sekä suunnittelet ja johdat liikuntaan liittyviä projekteja.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Liikunnanohjauksen perustutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet suunnitella ja ohjata liikuntaa eri- ikäisille ja eri tavoin liikkuville ihmisille turvallisesti ja terveyttä edistävästi. Hän osaa toimia luontevasti asiakaspalvelutilanteissa ja soveltaa toimintaa yksilön ja ryhmän mukaisesti sekä järjestää liikuntatapahtumia.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu liikunta-alalla aloittaville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on 2-5 päivää kuukaudessa. Opiskeluun kuuluu lisäksi itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Liikuntaneuvojan koulutus muodostuu liikunnanohjauksen perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Liikunnanohjaus
  • Liikuntaneuvonta
  • Liikuntatapahtuman järjestäminen

Valinnaisista tutkinnon osista valitaan kaksi

  • Terveysliikunnanohjaus
  • Lasten ja nuorten liikunnan ohjaus
  • Soveltavan liikunnan ohjaus
  • Valmennus
  • Luonto ja elämysliikunnan ohjaus
  • Seuratoiminta
  • Yrittäjyys

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville ohje terveydentilavaatimuksista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ-/virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Virpiniemen liikuntaopisto, Virpiniementie 525, 90810 Kiviniemi

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13,  90100 Oulu
Jukka Vuollet, p. 050 355 2115, jukka.vuollet@osao.fi 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku