OSAO

FI EN

Maalari

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Maalarina maalaat ja tapetoit rakennuksia sekä erilaisia rakenneosia ja tuotteita. Opinnoissasi perehdyt maalien ja värien käyttöön sekä rakennusmaalaukseen ja tapetointiin. Maalarina työsi jälki on jatkuvasti esillä ja se kertoo sinusta pitkään. Maalarina työskentelet tiiviisti asiakkaiden sekä muiden työntekijöiden kanssa työmaalla, joten hyvä yhteistyökyky tulee tarpeeseen. Olet kädentaitoinen ja huolellinen. Voit työskennellä maalaus- ja rakennusliikkeissä sekä remonttiyrityksissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut alasta tai jo toimit alalla. Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai vain lukion/yo-tutkinnon suorittaminen. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja harrastuneisuus alalle. Voit hakea jatkuvassa haussa myös, jos sinulla on aiempi tutkinto muulta alalta tai keskeytyneet alan opinnot.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus
Aloitus 8.8.2019, kesto noin 2-3 vuotta. 

Hakeutuminen
Haku ajalla 19.2.-3.5.2019. Hakeutuminen tästä (www.osao.fi/koulutuskalenteri)

Tutkinnon muodostuminen
Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Pakolliset tutkinnon osat, 75 osp

  • Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp
  • Uudisrakennusmaalaus, 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun)

Koulutuspaikka
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Jouko Söderlund
p. 050 535 1016
jouko.soderlund@osao.fi 
Susanna Tervonen
p. 050 516 9158
susanna.tervonen@osao.fi

Valintaperusteet

  • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
  • Haastattelu

Opiskelijavalinta
Hakijoihin ollaan yhteydessä viikottain. Hakijat haastatellaan viikoilla 20 ja 21. Haastattelun yhteydessä on mahdollinen kielitaidon arviointi henkilöille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Opiskelijavalinta tehdään viikolla 21. Valintatieto ilmoitetaan hakijalle puhelimitse ja sähköpostitse.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on 19.2.-12.3.2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus
Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen

Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala muodostuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 85osp

  • Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp
  • Uudisrakennusmaalaus, 35 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun)

 

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
16 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Erja Ukkola
p. 050 317 4827
erja.ukkola@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Koulutus ja pintakäsittelyalan perustutkinto antaa valmiuden toimia maalarina. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon edellyttämät perustiedot ja -taidot. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Rakennusten korjausmaalaus
  • Uudisrakennusmaalaus

Valinnaisista tutkinnon osista sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Sovitaan erikseen.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku