OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottajana suunnittelet ja toteutat matkailupalveluita. Opit tuntemaan alan kuluttajasuojasäädökset ja turvallisuusmääräykset sekä huolehtimaan välineistä, liikuntareittien kunnosta ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä. Ammattitaitosi koostuu kielitaidosta, joustavuudesta, ystävällisyydestä ja luovuudesta, jota tarvitset muuttuvissa tilanteista. Voit työskennellä ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa tai majoituspalveluyrityksissä joko työntekijänä tai yrittäjänä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu kaikille matkailualasta kiinnostuneille.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku. Tutkinnon suorittamisen pituus 2-3 vuotta. Aiemmin hankittu osaaminen voi lyhentää tutkintoajan pituutta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu 2 pakollisesta ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinto ja sen järjestäminen perustuu opetushallituksen tutkinnon perusteisiin.

Pakolliset tutkinnon osat
- Matkailupalvelualan asiakaspalvelu 30 osp
- Matkailupalvelujen toteuttaminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnonosat 75 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijan aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. 

Koulutuksessa opitaan asiakaspalvelutaitoja, matkailun toimintaympäristön ja kulttuurien tuntemusta, kieliä, matkailupalvelujen toteuttamista ja tuotteistamista. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit suunnata opintoja kiinnostuksen mukaan.

Koulutuspaikka

OSAO, Kaukovainion yksikkö palvelut, Kotkantie 2 C, 90250  OULU

OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Koulutus on maksutonta. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista. 

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Kaukovainion yksikkö, palvelut

Lea Perhomaa
p. 050 590 9662
lea.perhomaa@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Kaisu Möttönen
p. 050 573 2584
kaisu.mottonen@osao.fi

Soveltuvuushaastattelu
Hakijoille järjestetään haastattelu, jossa selvitetään soveltuvuus alalle.

Peruutusehto
Valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakollinen tutkinnon osa 30 osp

  • Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp

• Matkailupalvelujen osaamisala 40 osp

  • Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, palvelut »
Pudasjärven yksikkö » (ei kevään 2018 yhteishaussa)

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Kaukovainio 20 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Kaukovainion yksikkö, palvelut
Lea Perhomaa
p. 050 590 9662
lea.perhomaa@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

Työvoimakoulutus

+

Opiskele työvoimakoulutuksessa matkailualan perustutkinto. Haku on käynnissä TE-Palvelujen kautta.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat matkailualasta kiinnostuneet TE-toimiston asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen. Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempaa kokemusta asiakaspalvelusta.

Ajankohta

Koulutus alkaa 12.3.2018 ja päättyy 31.10.2019.

Toteutus

Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti lähiopetuksena. Koulutuksen tukena toimii Moodle -oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä. Koulutukseen sisältyy kolme työpaikalla järjestettävää koulutusjaksoa.

Tutkinto

Tutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp
  • Matkailupalvelujen toteuttaminen 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Opastuspalvelut 20 osp
  • Matkailualan markkinointiviestintä 15 osp
  • Valinnaiset opinnot opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 35 osp

Yhteiset tutkinnon osat: 35 osp

Tutkinnon perusteet

Matkailualan tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka

Oulun seudun ammattiopisto
Kaukovainion yksikkö, palvelut

Lisätietoja

Pirkko-Liisa Isoaho, p. 050 4624 719, pirkko-liisa.isoaho@osao.fi

Hakeutuminen

Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Valintatilaisuus

Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Valintaperusteet

Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempaa kokemusta asiakaspalvelusta sekä opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus).

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet matkailualalla toimimiseen. Koulutus tähtää matkailualan perustutkintoon.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku