OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottajana suunnittelet ja toteutat matkailupalveluita. Opit tuntemaan alan kuluttajasuojasäädökset ja turvallisuusmääräykset sekä huolehtimaan välineistä, liikuntareittien kunnosta ja turvallisuudesta sekä ympäristöstä. Ammattitaitosi koostuu kielitaidosta, joustavuudesta, ystävällisyydestä ja luovuudesta, jota tarvitset muuttuvissa tilanteista. Voit työskennellä ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa tai majoituspalveluyrityksissä joko työntekijänä tai yrittäjänä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakollinen tutkinnon osa 30 osp

  • Matkailualan asiakaspalvelu, 30 osp

• Matkailupalvelujen osaamisala 40 osp

  • Matkailupalvelujen toteuttaminen, 40 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, palvelut »
Pudasjärven yksikkö » (ei kevään 2018 yhteishaussa)

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Kaukovainio 20 pk

Lisätietoja opinto-ohjaajilta:

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Lea Perhomaa
p. 050 590 9662
lea.perhomaa@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Liisa Lehto
p. 040 512 1304
liisa.lehto@osao.fi

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu kaikille matkailualasta kiinnostuneille.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku. Tutkinnon suorittamisen pituus on noin 2 vuotta. Aiemmin hankittu osaaminen voi lyhentää tutkintoajan pituutta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päivä- tai monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu 2 pakollisesta ja 4 valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun vaadittavat tutkinnonosat on suoritettu hyväksytysti. Tutkinto ja sen järjestäminen perustuu opetushallituksen tutkinnon perusteisiin.

Pakolliset tutkinnon osat
- Matkailupalvelualan asiakaspalvelu
- Matkailupalvelujen toteuttaminen

Valinnaisista tutkinnonosista valitaan neljä
- Majoituspalvelut
- Matkailukiinteistöjen ja -ympäristön hoito
- Matkailupalvelujen markkinointiviestintä
- Matkailupalvelujen tuotteistaminen
- Matkailu- ja matkatoimistopalvelut
- Matkatoimiston varausjärjestelmien käyttö
- Opastuspalvelut
- Puhdistuspalvelut matkailukohteessa
- Rakennelmien valmistus ja kunnossapito matkailupalveluissa
- Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut
- Yritystoiminnan suunnittelu
- Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnosta
- Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen alussa kartoitetaan tutkinnon suorittajien aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. 

Koulutuksessa opitaan asiakaspalvelutaitoja, matkailun toimintaympäristön ja kulttuurien tuntemusta, kieliä, matkailupalvelujen toteuttamista ja tuotteistamista. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit suunnata opintoja kiinnostuksen mukaan.

Koulutuspaikka
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Valmistava koulutus on maksutonta. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelu- materiaaleista. Tutkinnonsuorittajalta peritään kerran opetushallitukselle tilitettävä tutkintomaksu 58 €.

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutukseen hakeudutaan koulutuskalenterissa www.osao/koulutuskalenteri.

Lisätietoja
Koulutuksesta antaa lisätietoja
Kaisu Möttönen, kaisu.mottonen@osao.fi, p. 050 573 2584

Soveltuvuushaastattelu
Hakijoille järjestetään haastattelu, jossa selviteään soveltuvuus alalle.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku