OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Merkonomi, asiakaspalvelun ja myynnin opintopolku

Merkonomi, asiakaspalvelun ja myynnin opintopolku

Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomi, asiakaspalvelun ja myynnin opintopolku

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia myynnin, kaupan, talouden, hallinnon ja toimistopalveluiden sekä tieto- ja kirjastopalvelujen tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiössä. Rakennat tutkintosi erilaisista tutkinnon osista ja siten pystyt toimimaan kaikilla aloilla ja monipuolistat valinnaisuuden avulla tutkintoasi eri alojen tarpeisiin. Sinulla on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Toimit joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Tutkinnon suoritettuasi otat toiminnassasi huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvät lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Sinulla on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet, joiden avulla voit toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla ei ole kaupan alan koulutusta.

Ajankohta 
Kaukovainion yksikkö, palvelut: koulutus alkaa 7.1.2019

Pudasjärven yksikkö: koulutukseen ei ole jatkuva haku auki

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja työpaikalla järjestettävää koulutusta. Henkilökohtainen osaamisen kehittämisuunnitelma (HOKS) laaditaan aikaisemman osaamisen pohjalta.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ammatillisesta tutkinnon osasta: asiakaspalvelu, tuloksellinen toiminta ja työyhteisössä toimiminen sekä 4-5 ammatillisesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Lisäksi opiskellaan pakolliset yhteiset tutkinnon osat. Osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi. Ei ole mahdollista suorittaa kaksoistutkintona.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Asiakaspalveluun ja myyntiin
painottuvalla opintopolulla on mahdollista opiskella HOKSin mukaan seuraavia valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia:

 • Myyntiä
 • Markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa
 • Asiakkuuksien hoitamista
 • Palvelumuotoilua
 • Projektissa toimimista
 • Tapahtumatuotantoa

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Koulutus on maksutonta, oppimateriaalikulut maksaa opiskelija itse. 

Hakeutuminen
Kaukovainion yksikkö, palvelut: voit hakea koulutukseen tästä
Hakuaika 14.9.-15.11.2018

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Kaukovainion yksikkö, palvelut
Pirkko Heiskanen
p. 050 593 9923
pirkko.heiskanen@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi


Koulutuksen ajankohta ja laajuus
Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

 • Asiakaspalvelu 30 osp, pakollinen
 • Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp
 • Visuaalinen myyntityö, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 45 osp

 • Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp
 • Tuoteneuvonta, 15 osp
 • Sähköinen kaupankäynti, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, palvelut »
Ylioppilas! Katso hakuohjeet kohdasta jatkuva haku.

Pudasjärven yksikkö »
Ilmoittautuminen yhteishaussa Opintopolku.fi/yhteishaku.  Ilmoittautuminen jatkuvassa haussa Opintopolku.fi/jatkuva haku.

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Kaukovainio, palvelu 175 pk
Pudasjärvi 10 pk, 3 yo, 3 jh

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Kaukovainion yksikkö, palvelut
Niina Miettinen
p. 040 141 5317
niina.miettinen@osao.fi

Päivi Keskitalo
p. 050 449 5654
paivi.keskitalo@osao.fi

Sirkka Lintula
p. 050 462 4724
sirkka.lintula@osao.fi

Pudasjärven yksikkö
Anna Kuosmanen
p. 050 598 8068
anna.kuosmanen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Liiketalouden perustutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin perustyötehtävissä ja kehittyä niissä edelleen alan ammattilaiseksi. Merkonomit toimivat kaupan ja palvelualan työtehtävissä, jossa asiakaspalvelu- ja myyntitaidoilla on suuri merkitys.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka työskentelevät asiakaspalvelutehtävissä, muun muassa myyjän, myyntineuvottelijan, markkinointiassistentin ja asiakasneuvojan tehtävissä. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla ei ole soveltuvaa koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä noin 2 päivää kuukaudessa

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Asiakaspalvelu

Muista tutkinnon osista sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
tai
Markkinointi-instituutti, Oulun yksikkö, Puistokatu 34, 90120 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen päivinä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuja. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Jukka Vuollet, p. 050 355 2115, jukka.vuollet@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku