OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Merkonomi, talous- ja toimistopalvelut

Merkonomi, talous- ja toimistopalvelut

Liiketoiminnan perustutkinto (ent. liiketalouden perustutkinto)

Merkonomi, talous- ja toimistopalvelut

Talous- ja toimistopalvelun merkonomina huolehdit toimistojen eri palveluista kuten palkanlaskennasta ja kirjanpidosta. Opit suunnittelemaan taloutta, verotusta sekä käyttämään toimistotyössä tarvittavia ohjelmia. Ammattitaitosi kulmakiviä ovat joustavuus, tunnollisuus ja hyvä stressinsietokyky. Olet työssäsi tarkka ja täsmällinen. Voit työskennellä kirjanpitäjänä, laskuttajana, toimistosihteerinä ja -assistenttina, käyttäjätukihenkilönä sekä rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilönä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla ei ole alan koulutusta.

Ajankohta 
3.9.2018 - 29.5.2020

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Henkilökohtainen opiskelun kehittämisuunnitelma (HOKS) laaditaan aikaisemman osaamisen pohjalta.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu viidestä tai kuudesta tutkinnon osasta. Osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Talous- ja toimistopalveluihin painottuvalla opintopolulla on mahdollista opiskella esimerkiksi:

• Asiakaspalvelua
• Tuloksellista toimintaa
• Työyhteisössä toimimista
• Palkanlaskentaa
• Kirjanpitoa

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Koulutus on maksutonta, oppimateriaalikulut maksaa opiskelija itse. 

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Hakuaika päättyy 25.5.2018.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Pirkko Heiskanen
p. 050 593 9923
pirkko.heiskanen@osao.fi

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi


Ylioppilas! Katso hakuohjeet kohdasta jatkuva haku.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus
Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

 • Asiakaspalvelu, 30 osp, pakollinen
 • Talouspalvelut, 30 osp, pakollinen
 • Kirjanpito 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 45 osp

 • Palkanlaskenta, 30 osp
 • Toimistopalvelut, 30 osp
 • Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp
 • Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp
 • Projektien ja tapahtumien hallinta 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, liiketalous »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Kaukovainio, palvelut 175 pk
Pudasjärvi 13 pk, 3 yo

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Niina Miettinen
p. 040 141 5317
niina.miettinen@osao.fi

Päivi Keskitalo
p. 050 449 5654
paivi.keskitalo@osao.fi

Sirkka Lintula
p. 050 462 4724
sirkka.lintula@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Liiketalouden perustutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia yritysten palkanlaskenta-, laskutus-, kirjanpito- ja toimistotehtävissä, pankki- ja vakuutusalan työtehtävissä tai kunnan ja valtion virastoissa toimisto- ja taloushallinnon tehtävissä.

Kohderyhmä
Henkilöt jotka työskentelevät esimerkiksi kirjanpitäjänä, reskontranhoitajana, laskuttajana, palkanlaskijana, assistenttina, toimistoassistenttina, toimistosihteerinä, käyttäjätukihenkilönä tai rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilönä. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla ei ole soveltuvaa koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä noin 2 päivää kuukaudessa

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Asiakaspalvelu
 • Talouspalvelut

Muista tutkinnon osista sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
tai
Markkinointi-instituutti, Oulun yksikkö, Puistokatu 34, 90120 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen päivinä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuja. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Anne Pudast, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku