OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Merkonomi, talous- ja toimistopalvelut

Merkonomi, talous- ja toimistopalvelut

Liiketalouden perustutkinto

Merkonomi, talous- ja toimistopalvelut

Talous- ja toimistopalvelun merkonomina huolehdit toimistojen eri palveluista kuten palkanlaskennasta ja kirjanpidosta. Opit suunnittelemaan taloutta, verotusta sekä käyttämään toimistotyössä tarvittavia ohjelmia. Ammattitaitosi kulmakiviä ovat joustavuus, tunnollisuus ja hyvä stressinsietokyky. Olet työssäsi tarkka ja täsmällinen. Voit työskennellä kirjanpitäjänä, laskuttajana, toimistosihteerinä ja -assistenttina, käyttäjätukihenkilönä sekä rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilönä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
21.2.-14.3.2017 www.opintopolku.fi


Ylioppilas! Katso hakuohjeet kohdasta näyttötutkinto.

Koulutuksen ajankohta ja laajuus
Aloitus elokuussa 2017, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

 • Asiakaspalvelu, 30 osp, pakollinen
 • Talouspalvelut, 30 osp, pakollinen
 • Kirjanpito 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan 45 osp

 • Palkanlaskenta, 30 osp
 • Toimistopalvelut, 30 osp
 • Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp
 • Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp
 • Projektien ja tapahtumien hallinta 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, liiketalous »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
50 pk

Lisätietoja opinto-ohjaajilta
Niina Miettinen
p. 040 141 5317
niina.miettinen@osao.fi

Päivi Keskitalo
p. 050 449 5654
paivi.keskitalo@osao.fi

Sirkka Lintula
p. 050 462 4724
sirkka.lintula@osao.fi

Näyttötutkinto

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnoissa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutehtävissä.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla ei ole alan koulutusta.

Ajankohta ja kesto
13.9.2017 - 28.3.2019 (muutokset mahdollisia).

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja työssäoppimista.

Henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnonsuorittamissuunnitelma laaditaan aikaisemman osaamisen pohjalta.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu viidestä tai kuudesta tutkinnon osasta. Tutkinto on näyttötutkinto ja osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalalla on mahdollista opiskella esimerkiksi:

• Asiakaspalvelua
  Laskutusta
• Myynti- ja ostoreskontran hoitamista
• Kirjanpitoa
• Palkanlaskentaa
• Tilinpäätöksen laadintaa
• Yritysverotusta
• Kustannuslaskentaa ja hinnoittelua
• Budjetointia

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, liiketalous, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Koulutus on maksutonta, oppimateriaalikulut maksaa opiskelija itse. Opetushallituksen tutkintomaksu on 58 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Koulutukseen haetaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Hakuaika
Hakuaika päättyy 26.5.2017

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa koulutussihteeri Pirkko Heiskanen, p. 050 593 9923, pirkko.heiskanen@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO -kohderyhmä

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Liiketalouden perustutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia yritysten palkanlaskenta-, laskutus-, kirjanpito- ja toimistotehtävissä, pankki- ja vakuutusalan työtehtävissä tai kunnan ja valtion virastoissa toimisto- ja taloushallinnon tehtävissä.

Kohderyhmä
Henkilöt jotka työskentelevät esimerkiksi kirjanpitäjänä, reskontranhoitajana, laskuttajana, palkanlaskijana, assistenttina, toimistoassistenttina, toimistosihteerinä, käyttäjätukihenkilönä tai rahoitus- ja vakuutusalan toimihenkilönä. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla ei ole soveltuvaa koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä noin 2 päivää kuukaudessa

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Asiakaspalvelu
 • Talouspalvelut

Muista tutkinnon osista sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO/liiketalouden yksikkö, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
tai
Markkinointi-instituutti, Oulun yksikkö, Puistokatu 34, 90120 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen päivinä, voidaan hänelle maksaa opintososiaalisia etuja. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Jukka Vuollet, p. 050 355 2115, jukka.vuollet@osao.fi

Osaamisohjelmat

+

Nuorten yhteiskuntatakuuseen kuuluva Nuorten aikuisten osaamisohjelma on tarkoitettu 20-29 -vuotiaille nuorille, joilla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Osaamisohjelma tarjoaa käytännönläheisen ja joustavan mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Tässä valtakunnallisessa ohjelmassa panostetaan opintojen aikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kohderyhmä
Koulutus on sinulle 20-29 nuori aikuinen, jolta puuttuu vielä peruskoulun jälkeinen tutkinto.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja työssäoppimista. Henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnonsuorittamissuunnitelma laaditaan aikaisemman osaamisen pohjalta.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu viidestä tai kuudesta tutkinnon osasta. Tutkinto on näyttötutkinto ja osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa koulutuksen aikana alan työtehtävissä. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon osat on suoritettu hyväksyttävästi.

Koulutuksen sisältö
Talous- ja toimistopalvelujen osaamisalalla on mahdollista opiskella esimerkiksi:
• Laskutusta
• Myynti- ja ostoreskontran hoitamista
• Kirjanpitoa
• Palkanlaskentaa
• Tilinpäätöksen laadintaa
• Yritysverotuksen perusteita
• Kustannuslaskentaa ja hinnoittelua
• Budjetointia

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, liiketalous, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvalle nuorelle koulutus on maksuton. Opetushallituksen tutkintomaksu on 58 € (alv 0 %).

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa koulutussihteeri Pirkko Heiskanen, p. 050 593 9923, pirkko.heiskanen@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO -kohderyhmä

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku