OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Prosessinhoitaja, kemianteollisuus

Prosessinhoitaja, kemianteollisuus

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessinhoitaja, kemianteollisuus

Kemianteollisuuden prosessinhoitajana hallitset ja valvot kemianteollisuuden yritysten koneita ja järjestelmiä. Opinnoissasi perehdyt teknisiin laitteisiin, jotta voit taata yrityksen laatu- ja turvallisuusjärjestelmien asianmukaisen toimimisen. Kemianteollisuuden prosessinhoitajana olet avainasemassa, jos tuotannossa tapahtuu jotain arvaamatonta. Siksi olet kylmähermoinen ja tarkka. Voit työskennellä paperi- ja kemianteollisuuden yrityksissä sekä vesi- ja lämpölaitoksissa.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille henkilöille sekä alalla jo toimiville.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 20.8.2018.

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Käynnissäpito
 • Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus
 • Yksikköprosessien hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Energian tuotanto
 • Hyvien tuotantotapojen mukainen toiminta
 • Prosessinhoitajana kehitys- ja koeajotoiminnassa
 • Tehdaskohtaisen tuotantoprosessin hallinta
 • Tuoteosaaminen ja pakkausautomaation hallinta
 • Älyteknologian soveltaminen
 • Ympäristöteknologian soveltaminen
 • Vesien käsittely
 • Paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotantoprosessien hallinta
 • Selluteollisuuden prosessien hallinta
 • Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Yrityskumppanit

Koulutus toteutetaan yhteistyössä seuraavien yritysten kanssa

- Akzo Nobel Oy
- Aspocomp Oy
- Fermion Oy
- Eastman Oy
- Kemira Oyj
- Kraton Chemical Oy
- Oulun Vesi

Koulutuksen sisältö
Ammatillinen osaaminen aloitetaan heti koulutuksen alkuvaiheessa. Tutkinnon suorittamiseen olennaisena osana kuuluu myös työssäoppiminen alan yrityksissä, jota haetaan ensisijaisesti itsenäisesti opettajan tukiessa.
Ammatillisiin opintoihin kuuluvat mm. prosessi- ja käynnissäpitotekniikka, prosessinohjaus, laatu- ja ympäristöosaaminen ja tuotantoprosessien hallinta.

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

Hakeutuminen

Hakuaika koulutukseen 26.4. - 31.7.2018. Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa opintopolku.fi

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Valintaperusteet
Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa tai joilla on suoritettuna vain lukio/yo-tutkinto. Eduksi katsotaan alan työkokemus ja harrastuneisuus alalle.

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella. Haastattelu pidetään 13.-15.8.2018 osoitteessa Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu. Haastatteluun otettava mukaan aiemmat koulu- ja työtodistukset.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin, joka järjestetään 8.8.2018 osoitteessa OSAO Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250  Oulu.

 

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 75 osp

 • Käynnissäpito, 30 osp
 • Tuotantoprosessit ja prosessien ohjaus, 45 osp

• Kemianteollisuuden osaamisala, pakollinen tutkinnon osa 30 osp

 • Yksikköprosessien hallinta, 30 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
16 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Ilona Hakalin
p. 050 307 2183
ilona.hakalin@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittaminen antaa valmiudet työskennellä kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu prosessiteollisuuden alalla, tuotantotehtävissä aloittaville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemiantekniikan osaamisala, muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti pakollisista ja valinnaisista osista.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Käynnissäpito
 • Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus
 • Yksikköprosessien hallinta

Valinnaiset osat sovitaan opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Prosessiteollisuuden alalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2A 90250 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2A 90250 Oulu
Rauno Hurme, p. 040 1415 268, rauno.hurme@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku