OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Prosessinhoitaja, sahateollisuus

Prosessinhoitaja, sahateollisuus

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Sahateollisuuden prosessihoitajana huollat, kunnostat ja valvot sahateollisuuden laitteistoja. Opinnoissasi perehdyt prosessien säätötoimintoihin ja automaatiojärjestelmiin. Sahateollisuuden prosessihoitajana toimit alan laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Olet nopea ja määrätietoinen ja hahmotat tuotantoprosessin kokonaisuuden. Voit työskennellä höyläämöissä, sormijatkos-, liimapuu-, pintakäsittely tai komponenttilinjoilla. Oulun seudulla ja Koillismaalla on useita puuteollisuuden yrityksiä, jotka toimivat työssäoppimispaikkoina. Opiskelu on käytäntöpainotteista ja tapahtuu osittain työssäoppimisena. Ala tarvitsee uusia osaajia sekä luontaisen poistuman, että yritysten laajenemisen kautta.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
21.2.-14.3.2017 www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2017, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 75 osp

  • Käynnissäpito, 30 osp
  • Tuotantoprosessit ja prosessien ohjaus, 45 osp

• Sahateollisuuden osaamisala, pakollinen tutkinnon osa 30 osp

  • Sahateollisuuden prosessin hallinta, 30 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Pudasjärven yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
4 pk, 2 yo

LisätietojaLisätietoja
Liisa Lehto
p. 040 512 1304
liisa.lehto@osao.fi

 

Näyttötutkinto

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille henkilöille sekä alalla jo toimiville.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku. Tutkinnon suorittamisen pituus on noin 2 vuotta. Aiemmin hankittu osaaminen voi lyhentää tutkintoajan pituutta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Käynnissäpito
  • Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus

Pakollinen tutkinnon osa sahateollisuuden osaamisalalla

  • Sahateollisuuden prosessin hallinta

Valinnaisia tutkinnon osia on kaksi

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Ammatillisen osaamisen hankkiminen aloitetaan heti koulutuksen alkuvaiheessa. Tutkinnon suorittamiseen olennaisena osana kuuluu myös työssäoppiminen alan yrityksissä, jota haetaan ensisijaisesti itsenäisesti opettajan tukiessa. Ammatillisiin opintoihin kuuluvat mm. prosessi- ja käynnissäpitotekniikka, prosessinohjaus, laatu- ja ympäristöosaaminen ja tuotantoprosessien hallinta.

Koulutuspaikka
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0 %)

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutukseen hakeudutaan OSAON koulutuskalenterissa  tai hakulomakkeella, jonka voi pyytää Marjut Mertalalta, p. 050 575 8307 tai marjut.mertala@osao.fi.

Lisätietoja
Koulutuksesta antaa lisätietoja Kaisu Möttönen p, 050 573 2584 tai Jari Ruutikainen, p. 050 592 6379.

Valintaperusteet
Prosessiteollisuuden alalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Sahateollisuuden osaamisalan suorittaneella on perusvalmiudet toimia erilaisissa työtehtävissä puutuoteteollisuuden tuotantolaitoksessa tuotantolinjan käyttö- ja valvontatehtävissä. Työpaikkana voi olla saha tai sahatavaran jatkojalostusyksikkö, kuten höyläämö, sormijatkos-, liimapuu-, pintakäsittely tai komponenttilinja.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

  • Käynnissäpito
  • Tuotantoprosessit ja prosessin ohjaus

Sahateollisuuden osaamisala:

  • Sahateollisuuden prosessin hallinta

Valinnaisista osista sovitaan opiskelija- ja työpaikkakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Prosessiteollisuudenalalla ja koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 5587 824, kari.granlund@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi
Jari Ruutikainen, p. 050 5926 379, jari.ruutikainen@osao.fi 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku