OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Ratsastuksenohjaaja

Ratsastuksenohjaaja

Hevostalouden perustutkinto

Ratsastuksenohjaaja

Ratsastuksenohjaajana osaat ohjata ratsastajia ja vastata ratsastuskoulu- ja tallitoiminnasta. Opinnoissasi perehdyt hevosen hyvinvoinnin biologisiin perusteisiin ja niistä huolehtimiseen erilaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa. Ratsastuksenohjaajana osaat työskennellä niin yrittäjänä kuin asiakaspalvelijana. Ammattitaitosi syntyy hevostaidoista, alan uusimman tiedon seuraamisesta sekä säädösten tuntemisesta. Voit työskennellä ratsastuksen ohjaajana, ratsujen kouluttamistehtävissä tai asiakaspalvelutehtävissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Hevostalouden perustutkinnon suorittaminen antaa suuntautumisesta riippuen valmiudet työskennellä ravitallilla, ratsutallilla, hevoskasvatusta harjoittavalla tallilla tai hevospalveluja tuottavassa yrityksessä. Alan perusvalmiuksien lisäksi perustutkinnon suorittaneella on erikoistunut osaaminen joko hevostenhoitajana tai ratsastuksenohjaajana hevostalouden eri sektoreilla. Tutkinnon suorittanut huolehtii mm. hevosten hyvinvoinnista ja asiakkaiden palvelemisesta, tekee päivittäiset tallin ja hevosten hoidon työt sekä tekee keskeiset hevostenhoitoon liittyvät huoltotyöt kuten kavionhoidon ja varustehuollon.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu hevostalousalalla aloittaville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa koulutusta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on noin kaksi päivää kuukaudessa (syys-toukokuu), yhteensä noin 60 päivää koko koulutuksen aikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja viidestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Yrittäminen hevostalousalalla
  • Ratsastaminen ja ajaminen

Valinnaisista osista sovitaan opiskelijan työtehtävien perusteella.

Hevostalousalalla ja hevostalouden koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku