OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Ratsastuksenohjaaja

Ratsastuksenohjaaja

Hevostalouden perustutkinto

Ratsastuksenohjaaja

Ratsastuksenohjaajana osaat ohjata ratsastajia ja vastata ratsastuskoulu- ja tallitoiminnasta. Opinnoissasi perehdyt hevosen hyvinvoinnin biologisiin perusteisiin ja niistä huolehtimiseen erilaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa. Ratsastuksenohjaajana osaat työskennellä niin yrittäjänä kuin asiakaspalvelijana. Ammattitaitosi syntyy hevostaidoista, alan uusimman tiedon seuraamisesta sekä säädösten tuntemisesta. Voit työskennellä ratsastuksen ohjaajana, ratsujen kouluttamistehtävissä tai asiakaspalvelutehtävissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Keväällä 2018 www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2017, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinto ja koulutuksen sisältö
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 110 osp

 • Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen, 15 osp
 • Yrittäminen hevostaloudessa, 20 osp
 • Ratsastaminen ja ajaminen, 25 osp
 • Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen, 15 osp
 • Ratsuhevosten kouluttaminen ja ratsastuskoulussa työskenteleminen, 15 osp
 • Ratsastuksen ohjaaminen, 20 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 25 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: kyllä »

Yksiköt
Pudasjärven yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
hevostalouden osaamisalassa yhteensä 14 pk, 2 yo

Lisätietoja Lisätietoja
Liisa Lehto
p. 040 512 1304
liisa.lehto@osao.fi

Jatkuva haku

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille sekä alalla jo toimiville.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku. Tutkinnon suorittamisen pituus on noin 2 vuotta. Aiemmin hankittu osaaminen voi lyhentää tutkintoajan pituutta.

Toteutus
Valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kuudesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto osoittamalla osaaminen tutkintotilaisuuksissa aidoissa työtilanteissa.

Pakolliset tutkinnon osat ovat

 • Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Yrittäminen hevostalousalalla
 • Ratsastaminen ja ajaminen
 • Ratsastuksenohjaajan ratsastaminen
 • Ratsuhevosten kouluttaminen ja ratsastuskoulussa työskenteleminen
 • Ratsastuksen ohjaaminen

Lisäksi valitaan kaksi valinnaista tutkinnoosaa valittavissa olevista 15 tutkinnonosasta.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Valmistavassa koulutuksessa on muutamia lähi- ja itseopiskelupäiviä kuukaudessa. Olennaisena osana koulutusta on työssäoppiminen alan yrityksissä. Opiskelija hakee työssäoppimispaikat ensisijaisesti itsenäisesti opettajan tukiessa.

Koulutuspaikka
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0 %)

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri tai hakulomakkeella, jonka voi pyytää Marjut Mertalalta, p. 050 575 8307 tai marjut.mertala@osao.fi.

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antavat Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi tai Tapio Ojala, p. 040 747 1788, tapio.ojala@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintona suoritettavaan perustutkintoon

 • vähintään 20 vuoden ikä
 • kokemusta hevosalalta
 • tutkinnon suorittajan tulee olla kouluratsastuksessa tasolla Helppo B ja esteratsastuksessa re 90 cm
 • tutkinnon suorittajalla tulee olla käytössään koulutukseen soveltuvat hevoset

Hevostalousalalla ja hevostalouden koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä sekä henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Hakijoille järjestetään soveltuvuushaastattelu ja -koe.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Hevostalouden perustutkinnon suorittaminen antaa suuntautumisesta riippuen valmiudet työskennellä ravitallilla, ratsutallilla, hevoskasvatusta harjoittavalla tallilla tai hevospalveluja tuottavassa yrityksessä. Alan perusvalmiuksien lisäksi perustutkinnon suorittaneella on erikoistunut osaaminen joko hevostenhoitajana tai ratsastuksenohjaajana hevostalouden eri sektoreilla. Tutkinnon suorittanut huolehtii mm. hevosten hyvinvoinnista ja asiakkaiden palvelemisesta, tekee päivittäiset tallin ja hevosten hoidon työt sekä tekee keskeiset hevostenhoitoon liittyvät huoltotyöt kuten kavionhoidon ja varustehuollon.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu hevostalousalalla aloittaville tai alalla jo toimiville henkilöille, joilla ei ole alalle soveltuvaa koulutusta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on noin kaksi päivää kuukaudessa (syys-toukokuu), yhteensä noin 60 päivää koko koulutuksen aikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja viidestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Hevostenhoito ja hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Yrittäminen hevostalousalalla
 • Ratsastaminen ja ajaminen

Valinnaisista osista sovitaan opiskelijan työtehtävien perusteella.

Hevostalousalalla ja hevostalouden koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi
Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku