OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Suunnitteluassistentti

Suunnitteluassistentti

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Suunnitteluassistentti

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä koulutuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain. Voit suorittaa koko tutkinnon tai pelkästään tarvitsemiasi tutkinnonosia.

Suunnitteluassistentti

- kokoaa ja välittää tietoa suunnitteluprojektin toteuttamiseksi

- hyödyntää ja tuottaa tietomalleja sekä suunnitelma-asiakirjoja

- voi toimia visualisointiin tai 3D-mallinukseen  ja 3D -tulostusosaamiseen liittyvissä tehtävissä

-työskentelee asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, myös globaalissa toimintaympäristössä erilaisissa tiimeissä.

Suunnitteluassistentti voi sijoittua yritysten, kuntien tai valtionhallinnon palvelukseen suunnitteluprojekteihin avustaviin ja tukeviin työtehtäviin. Hän työskentelee suuntautumisensa mukaisesti

 • rakennusteknisessä suunnittelussa
 • teollisuuden suunnittelussa
 • yhdysteknisessä suunnittelussa

Tavoite
Koulutus ja teknisen suunnittelun perustutkinto antaa valmiuden toimia suunnitteluassistenttina. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon edellyttämät perustiedot ja -taidot. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Kohderyhmä
Teknisestä suunnittelusta kiinnostuneet, jotka haluavat oppia tuottamaan mm. suunnittelupiirustuksia sekä muita suunnitteluun liittyviä asiakirjoja, 3D-mallintamista ja visualisointia alan ohjelmistojen avulla.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään koulutusjärjestäjän oppimisympäristössä. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Lähiopetusta on n. 70 - 90 päivää koulutusaikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Tutkinto
Teknisen suunnittelun perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista(145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa Suunnitteluprojektissa toimiminen (45 osp) sekä yksi toimialakohtainen valinnainen tutkinnon osa (45 osp) sekä valinnaisia tutkinnon osia (60 osp). Teknisen suunnittelun perustutkinnon tutkintonimike on suunnitteluassistentti.

Pakollinen tutkinnon osa 45 osaamispistettä

 • Suunnitteluprojektissa toimiminen

Valinnainen toimialakohtainen tutkinnonosa 45 osaamispistettä, esimerkiksi:

 • Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen 45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia 60 osaamispistettä, esimerkiksi seuraavista:

 • Rakennusteknisessä suunnittelussa toimiminen 45 osp
 • Teollisuuden suunnittelussa toimiminen 45 osp
 • Tilasuunnitttelussa toimiminen 15 osp
 • 3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen 15 osp
 • Virtuaalitodellisuuksien ja visualisointien tekeminen 15 ops

Yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4221363

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku, se suoritetaan oppisopimuskoulutuksena ja kesto on noin kaksi vuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa koulutuksenjärjestäjän oppimisympäristössä tapahtuvassa opiskelusta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia. 

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa  www.opintopolku.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Kempele: opettaja Marjo Väisänen, p. 050 317 4560, marjo.vaisanen@osao.fi

Kempele: opinto-ohjaaja Marcella Puranen,  p. 040 358 0813, marcella.puranen@osao.fi

Valintaperusteet

Hakemuksen perusteella tapahtuva haastattelu

Lisätietoa hakeutumiseen liittyen:

Osao Ovi

p. 040 8266 060

ovi@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku