OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Suunnitteluassistentti

Suunnitteluassistentti

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Suunnitteluassistentti

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Koulutus ja teknisen suunnittelun perustutkinto antaa valmiuden toimia suunnitteluassistenttina. Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon edellyttämät perustiedot ja -taidot. Ammatillinen perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla ei ole soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta alalta. Koulutus on tarkoitettu myös alaa vaihtaville.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan tavallisesti näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

 • Toimistopalvelut
 • Tekninen suunnittelu

Valittava yksi osa

 • Rakennustekninen suunnittelu
 • Konetekninen suunnittelu

Valinnaiset tutkinnon osat:

Valittava kolme osaa

 • Elementtirakentaminen
 • Korjausrakentaminen
 • Puurakentaminen
 • Teräsrakentaminen
 • Tilasuunnittelu
 • Yhdyskuntatekninen suunnittelu
 • Automaatio
 • CAD/CAM-tekniikka
 • Laitossuunnittelu
 • Talotekninen suunnittelu
 • Erikoisrakenteiden suunnittelu
 • Julkaisutekniikka
 • Laitteiden ja ohjelmien ylläpito
 • Projektinhallinta
 • 3D-mallintaminen ja visualisointi
 • Tietomallintaminen
 • Työmaatekniikka
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnoista, 10 ov
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnoista
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista

Rakennusteknisen suunnittelun valinnut voi valita myös koneteknisen suunnittelun ja koneteknisen suunnittelun valinnut voi valita rakennusteknisen suunnittelun, jolloin valinta korvaa kaikille valinnaisten tutkinnon osien kolme osaa.

Valinnaisista osista sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Teknisen suunnittelun alalla ja suunnitteluassistentin koulutuksessa henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Lisätietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajasi ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Sovitaan erikseen.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Opiskelijan palkkaus koulutusaikana määräytyy alan työehto- tai virkaehtosopimuksen mukaan. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Pekka Keränen, p. 0500 580 980, pekka.keranen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku