OSAO

FI EN

Tarjoilija

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Tarjoilijana osaat palvella ja huolehtia asiakkaiden viihtyvyydestä. Ammattitaitosi koostuu myyntihenkisyydestä, omatoimisuudesta, kohteliaisuudesta ja ystävällisyydestä. Olet huoliteltu ja siisti ja noudatat alan sopimuksia ja säädöksiä hygieniavaatimuksista anniskelumääriin. Tarjoilijana sinusta huokuu palveluasenne ja yhteistyökyvykkyys. Voit työskennellä hotelleissa, liikenneasemilla, ravintoloissa, kahviloissa, pikaruokapaikoissa, aluksilla, matkailuyrityksissä, sekä juhla- ja pitopalveluyrityksissä

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla ei ole alan koulutusta.

Ajankohta ja kesto
Kaukovainion yksikkö, palvelut
: koulutus alkaa elokuussa 2019.

Koulutuksen kesto on noin 2 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kuudesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammatitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Asiakaspalvelun osaamisalalla (tarjoilija) on mahdollista opiskella

 • Asiakaslähtöistä asiakaspalvelua erilaisissa hotelli-, ravintola- ja cateringalan liikeympäristöissä
 • Tuotteiden ja palveluiden esittelyä, myyntiä ja tarjoilua
 • Ruoka- ja juomatuotteiden valmistusta
 • Asiakas- ja myyntilojen kunnossapitoa
 • Vuorovaikutustaitoja
 • Anniskelu ja alkoholilaki
 • Hygieniaosaamistesti

Koulutuspaikka
Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2A, 90250  Oulu.
Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Koulutus on maksutonta. Oppimateriaalikulut maksaa opiskelija itse, työasut n. 350 €.

Hakeutuminen

 • Haukiputaan yksikköön
  (jatkuva haku ei ole auki)
 • Kaukovainion palvelut yksikköön tästä

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Haukiputaan yksikkö
opinto-ohjaaja
Erja Seppälä
p. 050 317 4678
erja.seppala@osao.fi

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Lea Perhomaa
p. 050 590 9662
lea.perhomaa@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
 • 18-vuoden ikä

Haastattelu
Kaukovainion palvelut yksikössä hakijat haastatellaan keväällä 2019

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. 

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku on helmi-maaliskuussa 2020. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Pakollinen tutkinnon osa 20 osp

 • Ravitsemispalveluissa toimiminen, 20 osp

• Asiakaspalvelun osaamisala 65 osp

 • Asiakaspalvelu ja myynti, 25 osp
 • Annosruokien ja juomien tarjoilu, 40 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Haukiputaan yksikkö »
Kaukovainion yksikkö, palvelut »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
Haukipudas 12 pk
Kaukovainio 16 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Haukiputaan yksikkö
Erja Seppälä
p. 050 317 4678

erja.seppala@osao.fi

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Lea Perhomaa
p. 050 590 9662
lea.perhomaa@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Tarjoilija kunnostaa asiakastiloja ja laittaa esille myytäviä tuotteita sekä esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille tuotteita ja palveluja. Hän palvelee yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä. Tarjoilija tekee yhteistyötä toisten työntekijöiden kanssa asiakkaiden viihtyvyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hän toimii työssään kestävän toimintatavan ja hygieniavaatimusten mukaisesti, noudattaa anniskelumääräyksiä sekä muita alan sopimuksia ja säädöksiä.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka työskentelevät asiakaspalvelijan tehtävissä erilaisin liikeideoin tai toiminta-ajatuksin toimivissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimipaikoissa. Työpaikkoja voivat olla kahvilat, ravintolat, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyritykset sekä catering-alan toimipaikat.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on noin 70–90 päivää koulutusaikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Opiskelija osoittaa osaamisensa näytöillä aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Tarjoilijan koulutus muodostuu perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen
 • Asiakaspalvelu ja myynti
 • Annosruokien ja juomien tarjoilu

Valinnaisista osista sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Ravintola- ja cateringalan koulutuksessa edellytetään henkilöltä työn kuormitukseen riittävää fyysistä ja henkistä kuntoa. Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet.

Koulutusaika
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Keskimäärin koulutus kestää on 2-3 vuotta.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu
Anne Pudas, p. 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku