OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala (koulutuskokeilu)

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, hyvinvointiteknologiaan painottuva osaamisala (koulutuskokeilu)

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Hyvinvointiteknologiaan painottuvissa opinnoissasi perehdyt elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja robotiikkaan sekä niiden nykyaikaisiin sovelluksiin. Hyödynnät tekniikkaa laaja-alaisesti koti-, laitos- ja sairaalaympäristöissä. Valmistuttuasi osaat asentaa, huoltaa ja ylläpitää erilaisia hyvinvointiteknologiaan ja terveydenhuoltoon liittyviä valvonta, paikannus- ja turvallisuusjärjestelmiä. Hallitset elektroniikan komponentit, valmistuksen, työkalut ja mittalaitteet. Toimit sosiaali- ja terveysalan asiakkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edesauttajana yhdessä terveydenhuolto- ja palveluorganisaatioiden kanssa. Voit työllistyä mm. turvallisuusalan asennus- ja huoltoliikkeisiin, apuvälineiden ja laitteiden asennus- ja huoltoliikkeisiin, vanhus- ja hoivapalveluyrityksiin, teknisen tukihenkilön tehtäviin sekä testaus- ja tuotekehitystehtäviin.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
21.2.-14.3.2017 www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2017, kesto noin 2 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:
• Elektroniikan ja ICT: perustehtävät
• Hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus
• Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen

Hyvinvointiteknologiaan painottuvat valinnaiset tutkinnon osat:
• Terveydenhuoltojärjestelmien laiteasennus
• Kotiasumisen tukijärjestelmien asennus

Tutkinnon perusteet (pdf) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
4 yo

Lisätietoja opinto-ohjaajilta

Leena Hoffren
p. 050 563 5355
leena.hoffren@osao.fi

Näyttötutkinto

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnoissa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutehtävissä.

Kohderyhmä
Koulutukseen voivat hakea kaikki alasta kiinnostuneet henkilöt. Tieto- ja tietoliikennealan työkokemus katsotaan eduksi.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 10.8.2017, kesto noin 2 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu 4-6 tutkinnon osasta.

Tutkinto suoritetaan hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennustyökohteissa. Laiteasennukset, kunnossapito, huolto, asiakkaan opastaminen, tukeminen ja avustaminen vastaavat aitoja työelämän asiakaspalvelutilanteita. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat:

  • Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät
  • Hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus
  • Asiakkaan toimintakyvyn ylläpitäminen ja tukeminen

Hyvinvointiteknologiaan painottuvat valinnaiset tutkinnon osat:

  • Terveydenhuoltojärjestelmien laiteasennus
  • Kotiasumisen tukijärjestelmien asennus

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

 

Hinta
Opetushallituksen tutkintomaksu on 58 € (alv 0%).

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/aikuiskoulutuskalenteri . Hakuaika 19.1.-14.3.2017.

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa lehtori Tapani Litendahl p.040 652 6953, tapani.litendahl@osao.fi 

Lisätietoja hakemisesta antaa opinto-ohjaaja Leena Hoffren p.050 563 5355
leena.hoffren@osao.fi

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Valintaperusteet
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku