OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Toimitilahuoltaja

Toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Toimitilahuoltaja

Toimitilahuoltajana suunnittelet ja toteutat puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa. Käytät työssäsi ammattikäyttöön tarkoitettuja siivouskoneita- ja välineitä ja pidät tilat viihtyisinä, terveellisinä ja turvallisina. Toimitilahuoltajan ammatissa tarvitset itsenäistä työskentelyotetta, vastuullisuutta ja palveluhenkisyyttä. Toimitilahuoltajana asiakaskohteitasi ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille henkilöille sekä alalla jo toimiville.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 6.9.2018. Koulutus kestää noin 3 vuotta. Koulutuksen kesto suunnitellaan aikaisemman osaamisen pohjalta ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikasempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu ja todennettu.

Toteutusmuoto
Koulutustoteutetaan päiväopetuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Pakolliset tutkinnon osat, toimitilahuollon osaamisala

 • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)
 • Perussiivouspalvelut (30 osp)
 • Ylläpitosiivouspalvelut (30 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen (20 osp)
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut (20 osp)
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut (20 osp)
 • Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut (20 osp)
 • Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut (20 osp)
 • Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla (20 osp)
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut (20 osp)
 • Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut (40 osp)

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
 • Yhteiskunta- ja luonnontieteellinen osaaminen (9 osp)

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.opintopolku.fi.
Hakuaika 22.5. - 31.7.2018.

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:
OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Kirsi Hemmilä, p. 044 703 7737, kirsi.hemmila@osao.fi

Valintaperusteet

 • Tarve koulutukselle
 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoitteellisuus)
 • Haastattelu

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Hakijat kutsutaan haastatteluun. Haastattelu on 21.-23.8.2018 klo 9.00-15.00 välisenä aikana osoitteessa Kotkantie 2A, 90250 Oulu

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
Seuraava yhteishaku keväällä 2019. www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa elokuussa 2019, kesto noin 3 vuotta.

Toteutusmuoto
Koulutustoteutetaan päiväopetuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

 • Pakolliset tutkinnon osat 75 osp
  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)
  • Perussiivouspalvelut (30 osp)
  • Ylläpitosiivouspalvelut (30 osp)
 • Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp
  • Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen (20 osp)
  • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut (20 osp)
  • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut (20 osp)
  • Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut (20 osp)
  • Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut (20 osp)
  • Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla (20 osp)
  • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut (20 osp)
  • Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut (40 osp)

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
 • Yhteiskunta- ja luonnontieteellinen osaaminen (9 osp)

Tutkinnon perusteet »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kaukovainion yksikkö, tekniikka »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
8 pk

Lisätietoja hakeutumiseen liittyen:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Aila Virsu
p. 050 464 8247
aila.virsu@osao.fi

Ilona Hakalin
p. 050 307 2183
ilona.hakalin@osao.fi

Maria Andersen
p. 050 570 8656
maria.andersen@osao.fi

Juha Janhunen
p. 044 703 7756
juha.janhunen@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Tavoite
Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon suorittaneella henkilöllä on monipuolinen osaaminen kotityö- ja puhdistuspalvelujen tuottamiseen. Toimitilahuoltaja osaa tehdä siivous-, ruoanvalmistus- ja tekstiilien huoltotehtäviä sekä avustaa asiakkaita päivittäistoiminnoissa. Toimitilahuoltajan työtehtäviin voi kuulua myös ateriapalveluihin ja kokouspalveluihin liittyviä tehtäviä.

Kohderyhmä
Henkilöt, joilla on kiinnostusta työskennellä kotityöpalvelu- tai puhdistuspalvelualalla erilaisissa työtehtävissä esim. asiakkaiden kodeissa, toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, hotelleissa tai sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa alan palveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on keskimäärin noin 2 päivää kuukaudessa, yhteensä noin 50 päivää koko opiskeluaikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat ovat:

 • Ateria- ja kahvituspalvelut
 • Ylläpitosiivous
 • Perussiivous
 • Toimitilapalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat ovat (valitaan kolme osaa työtehtävien perusteella):

 • Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut
 • Vaatteiden ja tekstiilien huolto
 • Kerroshoitopalvelut
 • Kodin siivous erityistilanteissa

 • Kodin teknisten laitteiden käytönohjaus
 • Monikulttuurisessa asiakaskohteessa työskentely
 • Pienlemmikkieläinten hoidossa avustaminen
 • Perhejuhlapalvelut
 • Piha-alueen ja kasvien hoito
 • Siivouspalvelut erityiskohteessa
 • Tutkinnon osa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon toisesta osaamisalasta
 • Tutkinnon osa toisesta perustutkinnosta
 • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 • Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Oulun Palvelualan Opisto, Teuvo Pakkalan katu 15, 90130 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13,  90100 Oulu
Jukka Vuollet, p. 050 355 2115, jukka.vuollet@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
Maarit Nissi, p. 044 068 6987, maarit.nissi@opao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku