OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Välinehuoltaja (kokeilu)

Välinehuoltaja (kokeilu)

Välinehuoltoalan perustutkinto

Välinehuoltaja (kokeilu)

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus 

Kesto noin 2 vuotta.

Koulutuskokeilu
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on käynnistänyt yhteistyössä Opetushallituksen (OPH) kanssa kokeilun. Järjestämme osana kokeilua välinehuoltoalan perustutkinnon, jossa tutkintonimikkeenä on välinehuoltaja (pt).

Tutkinnon muodostuminen
Välinehuoltoalan perustutkinto muodostuu seuraavista pakollisista ammatillisista tutkinnon osista:

- Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden noudattaminen välineiden huollossa
- Välineiden huoltotyössä toimiminen
- Välineiden puhdistaminen ja desinfektio
- Välineiden kuivaus, tarkistus, huolto ja kokoaminen sekä pakkaaminen
- Välineiden sterilointi
- Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välineiden huollossa

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kontinkankaan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
0

Lisätietoja opinto-ohjaajilta
Leena Hoffren
p. 050 563 5355
leena.hoffren@osao.fi

Eija Roininen
050 394 7281
eija.roininen@osao.fi

Päivi Tauriainen
p. 050 352 1668
paivi.tauriainen@osao.fi

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Etusijalla ovat yli 18-vuotiaat hakijat, joilla on jokin ammatillinen tutkinto ja/tai työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta, soveltuvuus alalle sekä sosiaali- ja terveysalalle vaadittava terveys.

Ajankohta ja kesto
Seuraava koulutus alkaa 10.8.2017. Kesto 2 vuotta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, työssäoppimista sekä itsenäistä opiskelua.

Tutkinto

Välinehuoltoalan perustutkinto muodostuu seuraavista pakollisista ammatillisista tutkinnon osista:
- Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden noudattaminen välineiden huollossa
- Välineiden huoltotyössä toimiminen
- Välineiden puhdistaminen ja desinfektio
- Välineiden kuivaus, tarkistus, huolto ja kokoaminen sekä pakkaaminen
- Välineiden sterilointi
- Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välineiden huollossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on käynnistänyt yhteistyössä Opetushallituksen (OPH) kanssa kokeilun. Järjestämme osana kokeilua välinehuoltoalan perustutkinnon, jossa tutkintonimikkeenä on välinehuoltaja (pt).

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.

Hinta
Koulutus on maksutonta ja oikeuttaa opintotukeen. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumeteriaaleista, työssäoppimisten/tutkintotilaisuuksien aikaisista asumismiskustannuksista ja/tai matkoista. Näyttötutkinnosta peritään opiskelijalta maksu, joka on tällä hetkellä 58 €. Maksu tilitetään tutkintotoimikunnalle.

Hakeutuminen
Seuraa koulutuskalenteria.

Lisätietoja
Lisätietoja koulutuksesta antavat opinto-ohjaaja Eija Roininen p. 050 394 7281, eija.roininen@osao.fi ja opinto-ohjaaja Päivi Tauriainen, p. 050 352 1668, paivi.tauriainen@osao.fi

Valintaperusteet
Lopullinen valinta koulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen perusteella.

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Kokeeseen kutsutaan etusijalla yli 18 –vuotiaita hakijoita, joilla on jokin ammatillinen tutkinto ja/tai työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta sekä riittävä kielitaito. Kutsuttavien määrä riippuu hakijamäärästä. Soveltuvuuskokeen järjestää Suomen psykologikeskus. Se sisältää kirjallisen osion, ryhmätilanteen ja psykologin haastattelun. Hakijalle, jolla ei ole esittää todistusta riittävästä suomenkielen taidosta järjestetään kielikoe ennen soveltuvuuskoetta.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus koulutuspaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku