OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammatilliset perustutkinnot / Varastonhoitaja

Varastonhoitaja

Logistiikan perustutkinto

Varastonhoitaja

Varastonhoitajana osaat varastoida ja kuljettaa tavaran. Hallitset myös talouden, kierrätyksen sekä tietoverkot. Varastonhoitajana hoidat varaston asiakirjat ja varastokirjanpidon sekä tunnet varastotalouden ja sen vaikutuksen yrityksen talouteen. Osaat tehdä varastoalan tehtävät käsin, koneellisesti tai automatiikan avulla. Työssä vaaditaan tarkkuutta, tietoteknisiä taitoja ja riittävää fyysistä kuntoa. Ala on vastuullista asiakaspalvelutyötä, johon sisältyy paljon päätetyöskentelyä.

Varastonhoitajana toimit materiaalikuljetusten ja varastoinnin parissa osana järjestelmää, jossa olet usein palvelutilanteessa asiakkaan kanssa. Varastonhoitajat työskentelevät teollisuuslaitosten, kauppojen, tukkuliikkeiden ja yritysten varastoissa sekä varastopalveluyrittäjinä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Hae yhteishaussa

+

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu pääasiassa peruskoulun päättäville nuorille. Tietyissä tutkinnoissa on paikkoja myös ylioppilaille. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku.

Seuraava yhteishaku
20.2. - 13.3.2018, www.opintopolku.fi

Koulutuksen ajankohta ja laajuus

Aloitus elokuussa 2018, kesto noin 3 vuotta.

Tutkinnon muodostuminen
Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

• Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

  • Tavaran vastaanotto ja säilytys, 30 osp
  • Tavaran keräily ja lähetys, 30 osp
  • Investointi ja saldonhallinta, 15 osp
  • Trukinkuljettajan tehtävät, 15 osp

• Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Opiskelijavalinta
Pääsy- tai soveltuvuuskoe: ei

Yksiköt
Kempeleen-Limingan yksikkö »

Aloituspaikkoja yhteishaussa
16

Lisätietoja opinto-ohjaajalta
Katja Leppäkangas
p. 050 379 2966
katja.leppakangas@osao.fi

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu varastoalan työtehtävistä kiinnostuneille, joilta puuttuu alan perustutkinto.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 8.1.2018, kesto noin 1 v 4 kk. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväopetuksena, missä teoria ja käytännön harjoitukset vuorottelevat työharjoittelujaksojen kanssa.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja kolmesta-neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun osat on suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon pakolliset osat:
- Tavaran vastaanotto ja säilytys
- Tavaran keräily ja lähetys
- Inventointi ja saldonhallinta
- Trukinkuljettajan tehtävät

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kolme-neljä:
- Työkoneiden käyttö ja huolto
- Vaarallisten aineiden käsittely
- Varaston tietojärjestelmät
- Tavaran kuljettaminen
- Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
- Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun)

Koulutuksen sisältö
Koulutukseen sisältyy logistiikan perustutkintoon, varastonhoitaja, tehtäviin valmistava koulutus. Koulutuksessa perehdytään varastoalan työtehtäviin, kuten tavaran vastaanottoon ja säilytykseen sekä asiakirjojen tekemiseen. Varastonhoitajan tehtäviin kuuluvat inventointi ja saldonhallinta, erilaiset varastokirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä telematiikan hyödyntäminen työssä. Erilaiset trukinkuljettajan tehtävät ovat luonnollisesti osa koulutusta unohtamatta myöskään työkoneita sekä muita varastossa käytettävien koneiden ja laitteiden käytön harjoittelua.

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö,
Niittyrannatie 5, 90440 Kempele.

Hinta
Kustannuksia tulee mm. mahdollisesta työasusta.

Hakeutuminen
Hakuaika päättyy 19.11.2017. Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Lisätietoja
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa Ari Tolonen p. 040 6300 462 tai ari.tolonen@osao.fi.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO-kohderyhmä
• Ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Valinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku