OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohtaja

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto, kuljetusalan työnjohtaja

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Tavoite
Tutkinnon suorittanut osaa toimia kuljetusalalla työnjohdollisissa tehtävissä kehittäen omia esimiestaitojaan ja oman vastuualueensa toimintoja. Hän osaa suunnitella ja organisoida kuljetustoimintoja sekä organisoida ajoneuvokorjaamo- tai varasto- tai terminaalitoimintoja tai suunnitella toimintaa.

Kohderyhmä
Kuljetusalan organisaatioissa ja yrityksissä toimivat työntekijät, toimihenkilöt, yrittäjät tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka toimivat työnjohtajana, kuljetussuunnittelijana, liikenne-esimiehenä, ajojärjestelijänä, vuorovalvojana, tiiminvetäjänä tai kuljetusalan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Ajankohta ja kesto
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Tutkinto
Auto-ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat
•Kuljetusalan työnjohtajana toimiminen
•Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi
•Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi
•Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi
•Kehitystehtävän suunnittelu
•Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun)

Hinta
Opiskelijamaksu on 300 € (alv 0 %) ja OPH:n tutkintomaksu 58 € (alv 0 %).

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele

Hakeutuminen
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa kouluttaja Ari Tolonen, p. 040 630 0462 ja koulutukseen hakeutumisesta aikuiskoulutussihteeri Riikka Juutinen, p. 040 668 2784, riikka.juutinen@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
•Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
•Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
•Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi
ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista äydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Tutkinnon suorittanut osaa toimia kuljetusalalla työnjohdollisissa tehtävissä kehittäen omia esimiestaitojaan ja oman vastuualueensa toimintoja. Hän osaa suunnitella ja organisoida kuljetustoimintoja sekä organisoida ajoneuvokorjaamo- tai varasto- tai terminaalitoimintoja tai suunnitella toimintaa.

Kohderyhmä
Kuljetusalan organisaatioissa ja yrityksissä toimivat työntekijät, toimihenkilöt, yrittäjät tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka toimivat työnjohtajana, kuljetussuunnittelijana, liikenne-esimiehenä, ajojärjestelijänä, vuorovalvojana, tiiminvetäjänä tai kuljetusalan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä. Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.
Auto-ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Kuljetusalan työnjohtajana toimiminen
  • Kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi

  • Ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointi
  • Varasto- tai terminaalitoimintojen organisointi
  • Kehitystehtävän suunnittelu
  • Tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun)

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ-/virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, PIkisaarentie 13, 90100 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 5909 680 tai juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5 90440 Kempele
Ari Tolonen, p. 040 630 0462 tai ari.tolonen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku