OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Hierojan ammattitutkinto

Hierojan ammattitutkinto

Hierojan ammattitutkinto

Hierojan ammattitutkinto

Hierojan ammattitutkinto antaa sinulle hyvät valmiudet vastuulliseen ja ihmisläheiseen ammattiin. Opiskelussasi painottuvat ihmisen rakenteeseen ja terveyden edistämiseen liittyvät asiat. Me haluamme, että hallitset alan viimeisimmät tiedot ja tekniikat ennen kuin siirryt harjoittamaan uutta ammattiasi.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Henkilöt, joilla on sosiaali- ja terveysalan tai liikunta-alan koulutusta tai työkokemusta vastaavalta alalta sekä henkilöt, jotka haluavat kouluttautua hierojiksi. Hierojan työ edellyttää hyvää terveyttä.

Ajankohta
Valmistavaa koulutusta ei toistaiseksi aloiteta.

Toteutus

Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen koostuu eri tavoin (lähi-, etä-, verkko- ja työssäoppiminen) toteutettavasta päätoimisesta opiskelusta. Lähiopetusta on 2-3 päivää viikosta oppilaitoksessa. Opiskeluaika on noin 1 vuosi. Koulutuksen alussa kartoitetaan aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin.  Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.

Koulutus on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja vähintään yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat
• Hierojana toimiminen
• Hieronta hoitotapahtumana
• Hieroja yrittäjänä

Valinnainen tutkinnon osa

Tutkinnon perusteet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa oikeuden rekisteröityä Valviran rekisteriin terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää suojattua koulutetun hierojan nimikettä.


Koulutuspaikka
Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Johanna Vesenterä, p. 040 620 6744, johanna.vesentera@osao.fi ja Mervi Kaikkonen, p. 050 582 8837, mervi.kaikkonen@osao.fi

Osaamisohjelmat

+

Nuorten yhteiskuntatakuuseen kuuluva nuorten aikuisten osaamisohjelma on
tarkoitettu 20–29-vuotiaille nuorille, joilla ei vielä ole peruskoulun
jälkeistä tutkintoa. Osaamisohjelma tarjoaa käytännönläheisen ja joustavan
mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon suorittamiseen.

Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen -ohjelma on kohdennettu
30–50-vuotiaille aikuisille vailla aiempaa tutkintoa. Tavoitteena on edistää
aikuisten edellytyksiä vastata muuttuvien työmarkkinoiden osaamistarpeisiin ja
edesauttaa kohderyhmän mahdollisuuksia oman osaamisensa kehittämiseen.


 

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja vähintään yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat
• Hierojana toimiminen
• Hieronta hoitotapahtumana
• Hieroja yrittäjänä

Valinnainen tutkinnon osa

Tutkinnon perusteet

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa oikeuden rekisteröityä Valviran rekisteriin terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää suojattua koulutetun hierojan nimikettä.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO-kohderyhmä

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys.

Terveydentilavaatimukset

Jos hakeudut koulutukseen, pyydämme Sinua arvioimaan mahdollisia terveydentilaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkinnon suorittamiseen.

Koulutuspaikka
Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku