OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Isännöinnin ammattitutkinto

Isännöinnin ammattitutkinto

Isännöinnin ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet jo toiminut tai olet aloittamassa kiinteistö- ja/tai isännöintialan tehtävissä. Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaneella on hyvät valmiudet kokonaisvaltaiseen isännöintiin.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat kiinteistöalan tehtävissä esim. isännöitsijänä, kiinteistöpäällikkönä, kiinteistösihteerinä, vuokravalvojana tai kiinteistöalan kirjanpitäjänä tai ovat siirtymässä alalle.

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaneella on isännöinnin tehtävissä edellytetty ammattitaito ja tutkinnon suorittanut voi toimia asunto-osakeyhtiön, vuokratalon tai toimitilan isännöitisijänä. Hän osaa hoitaa kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta vuosikellon ja asiakkaan tai omistajan kanssa sovitun strategian mukaisesti. Hän hallitsee isännöintikohteen sopimusasiat, asiakirjakäytännöt sekä viranomaisilmoitukset. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia riskienhallinnasta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä kehittäen omaa toimintaansa nykyaikaisia työskentelytapoja hyödyntäen.

Ajakohta ja kesto
Koulutuksen aloitusajankohdat lv 2018-19 ovat 11.12.2018 sekä 7.5.2019. 

Koulutuksen kesto on noin yksi vuosi ja kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämisuunnitelma (HOKS).

Toteutus
Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna.

Koulutukseen kuuluu 14 verkkoluentokertaa noin kerran kuussa (poislukien oppilaitoksen loma-ajat) 4 h/kerta pääosin tiistaisin klo 12.00-16.00 (muutokset mahdollisia).

Luennoille osallistutaan virtuaaliluokkaympäristössä AC (Adobe Connect) ja koulutuksen tukena toimii Moodle – oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä. Verkkoluennot myös nauhoitetaan ja ne ovat käytettävissä koko koulutuksen ajan.

Koulutus toteutetaan moduuleittain tutkinnon osa kerrallaan. Koulutukseen on mahdollista hakeutua milloin vain ja opiskelu aloitetaan aina seuraavasta moduulista (tutkinnon osasta). 

Tutkinto
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme osaa on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa.

Pakollinen tutkinnon osa
• Isännöinnin toimintaympäristön hallinta (60 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat, ryhmä I (valitaan yksi)
• Asunto-osakeyhtiön isännöinti (60 osp)
• Toimitilaisännöinti (60 osp)
• Vuokratalon isännöinti (60 osp)

Valinnaiset tutkinnon osa, ryhmä II (valitaan yksi)
• Asumisneuvonta (30 osp)
• Tekniset palvelut isännöinnissä (30 osp)
• Uudiskohteen isännöinti (30 osp)

Isännöinnin ammattitutkinnon valinnaisena tutkinnon osana voi olla tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta (30 osp).

Koulutuksen sisältö (muutokset mahdollisia)

Koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:
• Isännöitsijän tehtävät ja vastuut
• Asunto-osakeyhtiölain tuntemus
• Yhtiökokoukset
• Asunto-osakeyhtiön kirjanpito
• Sopimukset
• Riskienhallinta
• Rakennustekniikka
• Elinkaarikustannusten hallitseminen ja energiansäästö
• Asukas- ja asiakaspalvelu
• Isännöintityön markkinointi

Koulutuspaikka
Koulutus on verkkokoulutus.

Koulutuksen järjestää OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %). 

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutukseen haetaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys.

Lisätietoja
Koulutukseen hakeutumisesta lisätietoja antaa koulutussihteeri Pirkko Heiskanen,
p. 050 593 9923, pirkko.heiskanen@osao.fi

Lisätietoja koulutuksesta antaa Jarmo Mällinen, p. 040 652 6544 tai jarmo.mallinen@osao.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Anne Pudas p. 050 595 1976 tai anne.pudas@osao.fi

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Työvoimakoulutus

+

Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle. Koulutuksessa voit opiskella kokonaan uuden ammatin tai täydentää osaamistasi lyhyemmässä koulutuksessa. Seuraa hakuaikoja ja hae opiskelemaan TE-palveluiden kautta: koulutukset.te-palvelut.fi

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat kiinteistöalan tehtävissä esim. isännöitsijänä, kiinteistöpäällikkönä, kiinteistösihteerinä, vuokravalvojana tai kiinteistöalan kirjanpitäjänä tai ovat siirtymässä alalle.

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaneella on isännöinnin tehtävissä edellytetty ammattitaito ja tutkinnon suorittanut voi toimia asunto-osakeyhtiön, vuokratalon tai toimitilan isännöitisijänä. Hän osaa hoitaa kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta vuosikellon ja asiakkaan tai omistajan kanssa sovitun strategian mukaisesti. Hän hallitsee isännöintikohteen sopimusasiat, asiakirjakäytännöt sekä viranomaisilmoitukset. Tutkinnon suorittanut osaa huolehtia riskienhallinnasta, asiakaspalvelusta ja viestinnästä kehittäen omaa toimintaansa nykyaikaisia työskentelytapoja hyödyntäen.

Ajakohta ja kesto

3.9.2018-31.10.2019. Haku koulutukseen on päättynyt.

Toteutus
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Oulussa ja verkko-opiskeluna.

Luennoille osallistutaan virtuaaliluokkaympäristössä AC (Adobe Connect) ja koulutuksen tukena toimii Moodle – oppimisympäristö.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme osaa on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa.

Pakollinen tutkinnon osa
• Isännöinnin toimintaympäristön hallinta (60 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat, ryhmä I (valitaan yksi)
• Asunto-osakeyhtiön isännöinti (60 osp)
• Toimitilaisännöinti (60 osp)
• Vuokratalon isännöinti (60 osp)

Valinnaiset tutkinnon osa, ryhmä II (valitaan yksi)
• Asumisneuvonta (30 osp)
• Tekniset palvelut isännöinnissä (30 osp)
• Uudiskohteen isännöinti (30 osp)

Isännöinnin ammattitutkinnon valinnaisena tutkinnon osana voi olla tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta (30 osp).

Koulutuksen sisältö (muutokset mahdollisia)

Koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:
• Isännöitsijän tehtävät ja vastuut
• Asunto-osakeyhtiölain tuntemus
• Yhtiökokoukset
• Asunto-osakeyhtiön kirjanpito
• Sopimukset
• Riskienhallinta
• Rakennustekniikka
• Elinkaarikustannusten hallitseminen ja energiansäästö
• Asukas- ja asiakaspalvelu
• Isännöintityön markkinointi

Koulutuspaikka
Koulutuksen järjestää OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hakeutuminen
Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Lisätietoja
Koulutukseen hakeutumisesta lisätietoja antaa koulutussihteeri Pirkko Heiskanen,
p. 050 593 9923, pirkko.heiskanen@osao.fi

Lisätietoja koulutuksesta antaa Jarmo Mällinen, p. 040 652 6544 tai jarmo.mallinen@osao.fi

Valintatilaisuus
Koulutukseen soveltuvia hakijoita haastatellaan ennen opiskelijavalintaa kesäkuun alussa oppilaitoksen tiloissa.

Valintaperusteet
Koulutukseen valittavilta edellytetään aiempaa kokemusta kiinteistöalan tehtävistä esim. toimimisesta isännöitsijänä, kiinteistöpäällikkönä, kiinteistösihteerinä, vuokravalvojana tai kiinteistöalan kirjanpitäjänä tai ovat siirtymässä alalle.

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku