OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Isännöinnin ammattitutkinto

Isännöinnin ammattitutkinto

Isännöinnin ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet jo toiminut tai olet aloittamassa kiinteistö- ja/tai isännöintialan tehtävissä. Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaneella on hyvät valmiudet kokonaisvaltaiseen isännöintiin.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Näyttötutkinto

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnoissa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutehtävissä.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat kiinteistöalan tehtävissä esim. isännöitsijänä, kiinteistöpäällikkönä, kiinteistösihteerinä, vuokravalvojana tai kiinteistöalan kirjanpitäjänä tai ovat siirtymässä alalle.

Ajakohta ja kesto
Seuraava koulutuksen aloitusajankohta on 25.4.2017. 

Tutkintoon valmistavan koulutuksen kesto noin yksi vuosi. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna. Koulutukseen kuuluu 14 verkkoluentokertaa noin kerran kuussa (poislukien oppilaitoksen loma-ajat) 4 h/kerta pääosin tiistaisin klo 12.00-16.00. 

Luennoille osallistutaan virtuaaliluokkaympäristössä AC (Adobe Connect) ja koulutuksen tukena toimii Moodle – oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä. Verkkoluennot myös nauhoitetaan ja ne ovat käytettävissä koko koulutuksen ajan.

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan moduuleittain tutkinnon osa kerrallaan. Koulutukseen on mahdollista hakeutua milloin vain ja opiskelu aloitetaan aina seuraavasta moduulista (tutkinnon osasta). Koko tutkintoon valmistavan koulutuksen kesto on noin vuosi.

Tutkinto
Tutkinnon osaamisala on Asunto-osakeyhtiön isännöinti ja tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki viisi osaa on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa.

Pakolliset tutkinnon osat ovat
• Asunto-osakeyhtiön hallinnon hoitaminen (tutkintoon valmistava koulutus alkoi 7.11.2016)
• Asunto-osakeyhtiön talouden hoitaminen (tutkintoon valmistava koulutus alkaa 28.3.2017)
• Asunto-osakeyhtiön teknisestä elinkaaresta huolehtiminen (alkaa 25.4.2017)
• Asunto-osakeyhtiön isännöinnin käyttäjäpalvelut ja viestintä (alkaa 5.9.2017)

Valinnainen tutkinnon osa on
• Asiakkuuksien hoitaminen (alkaa 27.11.2017)

Tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös seuraavissa valinnaisissa tutkinnon osissa
• Toimitilaisännöinti
• Tieisännöinti
• Asumisneuvonta

Tutkinnon perusteet

Koulutuksen sisältö
Tutkintoon valmistava koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:
• Isännöitsijän tehtävät ja vastuut
• Asunto-osakeyhtiölain tuntemus
• Yhtiökokoukset
• Asunto-osakeyhtiön kirjanpito
• Sopimukset
• Riskienhallinta
• Rakennustekniikka
• Elinkaarikustannusten hallitseminen ja energiansäästö
• Asukas- ja asiakaspalvelu
• Isännöintityön markkinointi

Koulutuspaikka
Koulutus on verkkokoulutus.

Koulutuksen järjestää OSAO, Kaukovainion yksikkö, liiketalous, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %), ei koske oppisopimuskoulutusta. Lisäksi peritään Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutukseen haetaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutukseen hakeutumisesta lisätietoja antaa koulutussihteeri Pirkko Heiskanen,
p. 050 593 9923, pirkko.heiskanen@osao.fi

Lisätietoja koulutuksesta antaa Jarmo Mällinen, p. 040 652 6544 tai jarmo.mallinen@osao.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Jukka Vuollet, p. 050 355 2115 tai jukka.vuollet@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO -kohderyhmä

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku