OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Jalkojenhoidon ammattitutkinto antaa sinulle valmiudet toimia jalkojenhoidon ammattitehtävissä joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Jalkojenhoidon ammattitutkinnon perusteissa ammattitaitovaatimukset on määritelty tasollisesti siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä opintoja ja työkokemusta sosiaali- tai terveysalan tehtävissä, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta.

Ajankohta ja kesto
23.1.2017 - 1.6.2018.

Lisätietoja vapaista opiskelupaikoista antaa Marja-Leena Kinnunen, p. 050 565 9444, sähköposti marja-leena.kinnunen@osao.fi

Toteutus
Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Lähiopetus järjestetään iltaisin ja lauantaisin. Lähiopetuspäiviä on 1-3/viikko. Koulutuksen alussa kartoitetaan aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittamisaika on 1,5 - 2 vuotta. 

Koulutuksen sisältö
Jalkojenhoidon ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun pakolliset tutkinnon osat ja yksi valinnainen tutkinnon osa ovat suoritettu hyväksytysti. Tutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito aidoissa työelämän tilanteissa

Pakolliset tutkinnon osat
• Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito
• Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa

Valinnaiset tutkinnon osat: 

• ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä tai

• haavan hoito jalkojenhoidossa tai

• aikaisemmin hankittu ammatillinen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto).

Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman tutkinnon suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.

Kontinkankaan yksikkö on laatinut Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden mukaisesti (OPH määräys 61/011/2010) tutkinnon osittain tarvittavan ammattitaidon hankkimisen opetussuunnitelman. Tarvittava ammattitaito ennen tutkintosuorituksia hankitaan opetussuunnitelman mukaisesti eri tavoin suoritetusta opiskelusta (lähi-, etä-, verkko- ja työssäoppiminen). Lähiopetus järjestetään Kontinkankaan yksikössä. Työssäoppiminen suoritetaan yksikön palvelutoiminnassa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa palveluyksiköissä.

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

Hinta
Opiskelijamaksu on 340 € (alv 0 %). Lisäksi peritään OPH:n tutkintomaksu 58 € (alv 0 %).

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Marja-Leena Kinnunen, p. 050 565 9444, sähköposti marja-leena.kinnunen@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä sosiaali- ja terveysalalla vaadittava terveys.

Terveydentilavaatimukset

Jos hakeudut koulutukseen, pyydämme Sinua arvioimaan mahdollisia terveydentilaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkinnon suorittamiseen.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku