OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alainen kehitysvamma-alan osaaminen. Hän osaa toimia ammatillisesti kehitysvamma-alalla yksilökeskeisesti tukien kehitysvammaisen ihmisen toimintakykyä ja oppimista. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä mahdollistaessaan asiakkaan omat valinnat ja päätöksenteon. Hän suunnittelee toimintaa ja toimii yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja verkostojensa kanssa.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneena voit työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöissä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Tutkinnon suorittaminen on osaamisen hankkimistavasta riippumatonta.

Hakeutujalta edellytetään aikaisemmin hankittua osaamista sosiaali- ja terveys- tai kehitysvamma-alalta (esim. koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus). Etusijalla ovat hakijat, jotka työskentelevät tutkintoon soveltuvassa työympäristössä.

Koulutuksen ajankohta ja kesto
Koulutus etenee tutkinnon osittain. Koulutuksessa voi suorittaa koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia. Pääsääntöisesti koko tutkinnon suorittamisaika on 1,5 - 2 vuotta.  

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.  Lähiopiskelua on noin 2-3 päivää kuukaudessa (yht. 26). 

Koulutuksen ensimmäinen lähijakso on 16 -17.4.2018.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla (6 lähipäivää, maalis-toukokuu 2018)
  • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen (8 lähipäivää, syys-marraskuu 2018)
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi (7 lähipäivää joulukuu 2018 - helmikuu 2019)

Valinnaiset tutkinnon osat (5 lähipäivää opiskelijoiden valitsemassa tutkinnon osassa)

  • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa
  • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla.
  • Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta sen muodostumissääntöjen mukaisesti tai tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin.  Tutkinnon suorittamisen kesto ja lähipäivien määrä sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Hinta
Koko tutkinnon opiskelijamaksu on 340 € (alv 0 %).

Jos opiskelija suorittaa tutkinnon osittain kehitysvamma-alan ammattitutkinnon, ensimmäisen tutkinnon osan maksu on 300€ (alv 0%), seuraavan 40€ (alv 0%). Seuraavista tutkinnon osista ei peritä maksua.

Hakeutuminen
Hakuaika  ensimmäiseen tutkinnon osaan päättyy 12.3.2018. Muihin tutkinnon osiin on jatkuva haku. Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Valintatilaisuus
Keväällä 2018 järjestettävään tutkinnon osaan hakeutujat kutsutaan erillisiin valintahaastatteluihin, joiden ajankohta on 21.3.2018. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan kutsukirjeessä.

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Seija Kangas, p.050 4431778, sähköposti seija.kangas@osao.fi ja Marja Veikkola, p. 050 0776065, sähköposti marja.veikkola@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Etusijalla ovat hakijat, jotka työskentelevät tutkintoon soveltuvassa työympäristössä.

Hakijalla tulee olla myös soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys. Ks. tutkinnon terveydentilavaatimukset

Jos hakeudut koulutukseen, pyydämme Sinua arvioimaan mahdollisia terveydentilaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkinnon suorittamiseen.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku