OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Kemianteollisuuden ammattitutkinto

Kemianteollisuuden ammattitutkinto

Kemianteollisuuden ammattitutkinto

Kemianteollisuuden osaajan ammattitaidolta edellytetään huolellisuutta, vastuullisuutta, vuorovaikutustaitoja sekä oma-aloitteisuutta. Alan kehityksen seuraaminen ja uuden omaksuminen on välttämätöntä. Keskeisenä vaatimuksena on myös
työturvallisuus.

Kemianteollisuuden osaajana työtehtäväsi koostuvat pääasiassa erilaisten koneiden ja laitteiden käytöstä ja automaatiojärjestelmien valvonnasta prosessiteollisuudessa. Alan osaajana tehtävänäsi on valvoa, että tuotannon prosessit toimivat moitteettomasti ja oikea-aikaisesti.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat jo prosessiteollisuuden työtehtävissä.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen kesto noin 2 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kuudesta pakollisesta ja  yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Prosessin tuntemus
 • Yrityksen tuntemus
 • Turvallisuuden ja ympäristön hallinta
 • Käynnissäpito

       Kemian perusteollisuus

 • Prosessin ohjaus
 • Ennakkohuolto ja kunnonvalvonta

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi

 • Koeajotoiminta ja tuotekehitys
 • Energian käyttö
 • Prosessilaitteiden käynnissäpito
 • Automaatiojärjestelmät

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelijamaksu 76 € (alv 0 %)

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Timo Suorsa, p. 050 528 9806, timo.suorsa@osao.fi

Valintaperusteet

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoittelisuus)
 • Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijalle ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat päätökset. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.
 • Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku