OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Kipsausalan ammattitutkinto

Kipsausalan ammattitutkinto

Kipsausalan ammattitutkinto

Kipsausalan ammattitutkinto

Kipsausalan ammattitutkinnon suorittaneena teet immobilisaatiotyötä sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä esimerkiksi päivystyspoliklinikalla tai terveyskeskuksen vastaanotolla.

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Kipsausalan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aikaisemman tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot.

Valmistavan koulutuksen ajankohta ja kesto
21
.09.2017 – 31.12.2018


Toteutus

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Lähiopetuspäiviä on 2/kuukausi. Koulutuksen alussa kartoitetaan aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittamisaika on 1,5 - 2 vuotta.


Tutkinto
Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja yksi valinnainen osa ovat hyväksytysti suoritettu. 

Pakolliset tutkinnon osat
• Potilaan ja hoitoympäristön valmistelu immobilisaatiohoitoa varten
• Potilaan immobilisaatiohoito
• Potilaan immobilisaatiohoidon jälkeinen hoito
• Immobilisaatiohoitotyön arviointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat
• Haavan hoito jalkojenhoidossa -tutkinnon osa jalkojenhoidon ammattitutkinnosta
• Uhkatilanteiden hallinta -tutkinnon osa turvallisuusalan perustutkinnosta
• Perioperatiivinen hoitotyön osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ensihoidon osaamisalasta

Tutkinnon perusteet

Koulutuksen sisältö
Koulutus antaa valmiudet työskennellä kipsausosaamista vaativissa tehtävissä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintayksiköissä. Toimintaympäristöjä ovat mm. poliklinikat, tapaturma-asemat ja leikkaussalit.

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

Hinta
Opiskelijamaksu on 340 € (alv 0 %). Lisäksi peritään OPH:n tutkintomaksu 58 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Hakuaika päättyy 14.8.2017 Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Koulutuksen infotilaisuus järjestetään 23.8.2017, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Infotilaisuus on OSAOn Kontinkankaan yksikössä (osoitteessa Kiviharjuntie 8, 90220 OULU). Infotilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki koulutuksesta kiinnostuneet.

Valintatilaisuus
Valintatilaisuus pidetään 24 - 25.8.2017 klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana OSAOn Kontinkankaan yksikössä (osoitteessa Kiviharjuntie 8, 90220 OULU). Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan kutsukirjeessä.

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa  Seija Rannikko, p. 050 911 7806, sähköposti seija.rannikko@osao.fi ja Anne-Maria Törmä, p. 040 141 5471, sähköposti anne-maria.torma@osao.fi.

Koulutuksen toteutus
Kouluttajina toimivat työelämässä toimivat kipsausalan asiantuntijat sekä Kontinkankaan yksikön asiantuntijakouluttajat.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Etusijalla ovat hakijat, jotka työskentelevät tutkintoon soveltuvassa työympäristössä.

Tutkinnon terveydentilavaatimukset

Hakijalla tulee olla myös soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys.

Jos hakeudut koulutukseen, pyydämme Sinua arvioimaan mahdollisia terveydentilaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkinnon suorittamiseen.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Kohderyhmä
Kipsausalan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on vähintään sosiaali-ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aikaisemman tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot.

Koulutuksen sisältö
Kipsausalan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee kipsausosaamista vaativissa tehtävissä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintayksiköissä. Toimintaympäristöjä ovat mm. poliklinikat, tapaturma-asemat ja leikkaussalit. Näihin työtehtäviin koulutus antaa hyvät valmiudet.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä. Tietopuoliset opinnot järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Lähiopetuspäiviä on kaksi kuukaudessa.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ja yksi valinnainen osa ovat hyväksytysti suoritettu.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Potilaan ja hoitoympäristön valmistelu immobilisaatiohoitoa varten
  • Potilaan immobilisaatiohoito
  • Potilaan immobilisaatiohoidon jälkeinen hoito
  • Immobilisaatiohoitotyön arviointi ja kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka määräytyvät työpaikan tarpeiden ja työtehtävien mukaisesti:

  • Haavan hoito jalkojenhoidossa -tutkinnon osa jalkojenhoidon ammattitutkinnosta
  • Uhkatilanteiden hallinta -tutkinnon osa turvallisuusalan perustutkinnosta
  • Perioperatiivinen hoitotyön osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ensihoidon osaamisalasta

Tutkinnon perusteet

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys. Jos hakeudut koulutukseen, pyydämme Sinua arvioimaan mahdollisia terveydentilaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkinnon suorittamiseen.

Tutkinnon terveydentilavaatimukset

 

 

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittamisaika on 1½-2 vuotta. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Oulun seudun ammattiopisto/Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu.
Kouluttajina toimivat työelämässä toimivat kipsausalan asiantuntijat sekä Kontinkankaan yksikön asiantuntijakouluttajat.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Seuraava tietopuolisten opintojen aloitusajankohta on 21.9.2017. Hakuaika päättyy 14.8.2017.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoa koulutussisällöistä
OSAO Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu
Seija Rannikko, p. 050 911 7806, seija.rannikko@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku