OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Kotityöpalvelujen ammattitutkinnon suorittaneena voit työskennellä joustavasti erilaisissa työtehtävissä kotityöpalveluissa. Ammattihenkilö osaa tehdä kodin ja perheen normaalin arjen tehtäviä ja töitä ammattimaisesti. Hän tuottaa erilaisille asiakkaille kunkin arvojen, tarpeiden ja toiveiden mukaisia kotityöpalveluja. Asiakkaiden kodeissa työskentely edellyttää oma-aloitteisuutta, huolellisuutta, luotettavuutta, vastuuntuntoa ja hienotunteisuutta. Työ edellyttää lisäksi asiakaspalvelu- ja markkinointitaitoja palvelun onnistumiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka työskentelevät kotityöpalvelualalla asiakkaiden kodeissa kotityöpalveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Ammattitutkinnossa on seitsemän tutkinnon osaa, joista suoritetaan kolme. Tutkinnon osien valinta tapahtuu työpaikan työtehtävien perusteella.

Valittavia tutkinnon osia ovat:

  • kotisiivouspalvelut
  • kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut
  • kodin ruokapalvelut
  • avustamis- ja asiointipalvelut
  • pihan- ja puutarhanhoitopalvelut
  • kodin kunnostus- ja huoltopalvelut
  • yrittäjyys kotityöpalvelualalla

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Oulun Palvelualan Opisto, Teuvo Pakkalan katu 15, 90130 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Jukka Vuollet, p. 050 355 2115, jukka.vuollet@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
Oulun Palvelualan Opisto
Maarit Nissi, p. 044 0686 987, maarit.nissi@opao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku