OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Kotityöpalvelujen ammattitutkinnon suorittaneena voit työskennellä joustavasti erilaisissa työtehtävissä kotityöpalveluissa. Ammattihenkilö osaa tehdä kodin ja perheen normaalin arjen tehtäviä ja töitä ammattimaisesti. Hän tuottaa erilaisille asiakkaille kunkin arvojen, tarpeiden ja toiveiden mukaisia kotityöpalveluja. Asiakkaiden kodeissa työskentely edellyttää oma-aloitteisuutta, huolellisuutta, luotettavuutta, vastuuntuntoa ja hienotunteisuutta. Työ edellyttää lisäksi asiakaspalvelu- ja markkinointitaitoja palvelun onnistumiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnoissa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutehtävissä.

Kohderyhmä
Kotityöpalvelualalle aikovat tai alalla jo työskentelevät sekä alan yrittäjät. 

Kotityöpalveluammattilaiset toimivat tehtävissä, joilla tuetaan ihmisten arjessa selviämistä heidän omissa kodeissaan tai kodinomaisissa laitoksissa. Kotityöpalveluissa työskenteleviltä edellytetään oma-aloitteisuutta, työhön sitoutumista, luotettavuutta ja vastuuntuntoisuutta sekä hyvää työkykyä.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 12.9.2017 ja kestää noin vuoden. Haketuminen käynnissä ja päättyy 31.8.2017. 

Tutkinto
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen aidoissa työtilanteissa.

Pakollinen tutkinnon osa
• Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joihin Pudasjärven yksikössä tarjotaan valmistava koulutus kahteen ensimmäiseen.
• Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
• Kodin ruokapalvelujen tuottaminen
• Kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelujen tuottaminen
• Piha- ja puutarhanhoitopalvelujen tuottaminen
• Yrittäjänä toimiminen
• Muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Valmistavassa koulutus koostuu lähi- ja itseopiskelupäivistä. Olennaisena osana koulutusta on työssäoppiminen alan yrityksissä. Opiskelija hakee työssäoppimispaikat ensisijaisesti itsenäisesti opettajan tukiessa.

Koulutuspaikka
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Valmistavaan koulutukseen osallistuvalta 280 € (alv 0 %)/tutkinto. Ilman valmistavaa koulutusta tutkintotilaisuuteen osallistuvalta 100 €/tutkinnon osa. Opetushallituksen tutkintomaksu on 58 € (alv 0 %)

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri tai hakulomakkeella, jonka voi pyytää Marjut Mertalalta, p. 050 575 8307 tai marjut.mertala@osao.fi.

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi.

Valintaperusteet
Valintaperusteena on soveltuvuus alalle. 

Soveltuvuushaastattelu
Hakijoille järjestetään soveltuvuushaastattelu elokuussa.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka työskentelevät kotityöpalvelualalla asiakkaiden kodeissa kotityöpalveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Ammattitutkinnossa on seitsemän tutkinnon osaa, joista suoritetaan kolme. Tutkinnon osien valinta tapahtuu työpaikan työtehtävien perusteella.

Valittavia tutkinnon osia ovat:

  • kotisiivouspalvelut
  • kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut
  • kodin ruokapalvelut
  • avustamis- ja asiointipalvelut
  • pihan- ja puutarhanhoitopalvelut
  • kodin kunnostus- ja huoltopalvelut
  • yrittäjyys kotityöpalvelualalla

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Oulun Palvelualan Opisto, Teuvo Pakkalan katu 15, 90130 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Jukka Vuollet, p. 050 355 2115, jukka.vuollet@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
Oulun Palvelualan Opisto
Maarit Nissi, p. 044 0686 987, maarit.nissi@opao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku