OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnossa saat monipuoliset valmiudet toimia tavoitteellisesti ja johdonmukaisesti erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan työympäristöissä lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajana ja avustajana.

Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset, joissa toimit yhteistyössä opettajien kanssa sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai muu vapaa-aikatoiminta, joissa toimit itsenäisesti.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

 Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutuksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, joilta puuttuu perusasteen jälkeinen tutkinto.

Ajankohta
Koulutuksen ajankohta on 1.8.2018–31.5. 2019. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaan opiskeluaika määräytyy.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua ja itsenäistä - ja etäopiskelua
sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen sisältö
Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat
• Ammatissa toimiminen
• Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
• Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
• Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Lisätietoa tutkinnon suorittamisesta kts, Tutkinnon perusteet

Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon osien
ammattitaitovaatimuksiin. Jokaisen opiskelijan kanssa sovitaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) opiskeluvalmiuksia tukevista suomen kielen opinnoista (S2) sekä tutkinnon osien suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.

Ammattitutkinnon suorittaneiden pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä olevat aamu- ja iltapäivätoiminnan yksiköt. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Näihin työtehtäviin koulutus antaa hyvät valmiudet.

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Kontinkankaan yksikön toimitilat,Kiviharjuntie 6, Kotkantie 3 ja Kasarmintie 8.

Hinta
Koulutus on maksuton. Kustannuksia voi kuitenkin tulla mm. opiskelumateriaaleista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen aikaisista matkakustannuksista.

Hakeutuminen
Hakuaika koulutukseen päättyy 1.6.2018 klo 16.00.  Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse. Haastattelun yhteydessä järjestetään suomen kielen koe. Haastattelupäivät ovat 12.–13.6.2018.

Koulutukseen valittavilta tullaan vaatimaan rikosrekisteriote.

Koulutus aloitetaan, mikäli hakijoita on riittävästi.

Valintaperusteet
- haastattelu, jossa arvioidaan mm. riittävä suomen kielen taito
- terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään tutkinnossa

 Ohje terveydentilavaatimuksista

 Lisätietoja
- kouluttaja Ritva Fossi, p. 044 7037799, sähköposti ritva.fossi@osao.fi
- kouluttaja Pauliina Marjala, p. 044 7037726, sähköposti pauliina.marjala@osao.fi

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka viikolla 25 (18.6.2018 alkava).  Kutsutulta pyydetään vahvistus ­koulutuspaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku