OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto maahanmuuttajille

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnossa saat monipuoliset valmiudet toimia tavoitteellisesti ja johdonmukaisesti erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan työympäristöissä lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajana ja avustajana.

Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset, joissa toimit yhteistyössä opettajien kanssa sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai muu vapaa-aikatoiminta, joissa toimit itsenäisesti.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

 Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maahanmuuttajat, joilta puuttuu perusasteen jälkeinen tutkinto. Myös muut koulutuksesta kiinnostuneet voivat hakeutua koulutukseen.

Ajankohta
Koulutuksen ajankohta on 1.8.2018–31.5. 2019. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaan opiskeluaika määräytyy.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua ja itsenäistä - ja etäopiskelua
sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen sisältö
Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat
• Ammatissa toimiminen
• Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
• Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
• Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Lisätietoa tutkinnon suorittamisesta kts, Tutkinnon perusteet

Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Koulutuksen alussa kartoitetaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon osien
ammattitaitovaatimuksiin. Jokaisen opiskelijan kanssa sovitaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) opiskeluvalmiuksia tukevista suomen kielen opinnoista (S2) sekä tutkinnon osien suorittamisesta ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta.

Ammattitutkinnon suorittaneiden pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä olevat aamu- ja iltapäivätoiminnan yksiköt. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Näihin työtehtäviin koulutus antaa hyvät valmiudet.

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) Kontinkankaan yksikön toimitilat,Kiviharjuntie 6, Kotkantie 3 ja Kasarmintie 8.

Hinta
Koulutus on maksuton maahanmuuttajille ja muille opiskelijamaksu on 450 € (alv. 0 %). Kustannuksia voi myös tulla mm. opiskelumateriaaleista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näyttöjen aikaisista matkakustannuksista.

Hakeutuminen
Hakuaika koulutukseen päättyy 27.7.2018 klo 16.00.  Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.opintopolku.fi.

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse tai puhelimitse. Haastattelun yhteydessä järjestetään suomen kielen koe.

Koulutukseen valittavilta tullaan vaatimaan rikosrekisteriote.

Valintaperusteet
- haastattelu, jossa arvioidaan mm. riittävä suomen kielen taito
- terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään tutkinnossa

 Ohje terveydentilavaatimuksista

 Lisätietoja
25.6. - 27.7.2018 välisenä aikana koulutuksesta voi tiedustella OSAO Ovi -hakijapalveluista, p. 040 8266 060 tai sähköposti ovi@osao.fi

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen.

Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdyissä peruutuksissa osallistumismaksua ei peritä. Ilmoittautumisajan jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 0-50% osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautumista ei peruta ollenkaan tai se perutaan koulutuksen alkaessa, voidaan opiskelijamaksu periä kokonaisuudessaan. Sairaustapauksissa opiskelijamaksua ei peritä, mikäli osallistuja esittää sairaslomatodistuksen seitsemän (7) vuorokauden kuluessa koulutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kesken lukukauden, jo perittyä opiskelijamaksua ei palauteta opiskelijalle siltä osin kuin se kohdistuu opiskelijan koulutukseen osallistumisesta syntyneisiin kustannuksiin.

 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku