OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnon ammattitutkinnossa saat monipuoliset valmiudet toimia tavoitteellisesti ja johdonmukaisesti erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan työympäristöissä lasten, nuorten ja aikuisten ohjaajana ja avustajana.

Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset, joissa toimit yhteistyössä opettajien kanssa sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai muu vapaa-aikatoiminta, joissa toimit itsenäisesti.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet alan työtehtävistä tai joilla on alan työkokemusta.

Ajankohta
Valmistavaa koulutusta ei toistaiseksi aloiteta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna. Opinnot sisältävät lähiopetusta, itsenäisiä oppimistehtäviä ja työssäoppimista. Koulutus on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat
• Ammatissa toimiminen
• Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
• Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
• Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Tutkinnon perusteet

Koulutuksen sisältö
Ammattitutkinnon suorittaneiden pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä olevat aamu- ja iltapäivätoiminnan yksiköt. Työ sisältää kasvun, kehityksen, oppimisen ja toiminnan tukemista, ohjaamista ja avustamista erilaisissa toimintaympäristöissä.  Näihin työtehtäviin koulutus antaa hyvät valmiudet.

 

Koulutuspaikka
Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Hinta
Koulutuksen hinta on 340 € (alv 0 %)

Lisätietoja
Anneli Alasalmi-Husso, p. 050 317 4537, anneli.alasalmi-husso@osao.fi

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Kohderyhmä
Kouluissa, oppilaitoksissa sekä niiden yhteydessä toimivissa aamu- ja iltapäivätoiminnan tai muun vapaa-ajan toiminnassa työskentelevät ohjaajat. Henkilöllä tulee olla riittävä peruskoulutus (lukio, 2. asteen perustutkinto tai ammattitutkinto) ja mielellään työskentelykokemusta alalta.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on enintään 30 päivää koulutusaikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto muodostuu valtakunnallisten tutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista.

Pakolliset osat ovat:

  • Ammatissa toimiminen
  • Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  • Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Valinnainen tutkinnon osa:

  • Yrittäjyys

Tutkinnon perusteet

Ammattitutkinto on valmis, kun kaikki pakolliset tutkinnon osat ovat suoritettu hyväksytysti. Tutkinto suoritetaan tutkinnonosittain osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Hakeutumisvaiheen yhteydessä hakijan tulee ilmoittaa mahdolliset terveydentilaesteet. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin 1.1.2012 jälkeen hakeville ohje terveydentilavaatimuksista.

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kontinkankaan yksikkö
Kiviharjuntie 8, 90220 Oulu

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
p. 040 141 5320

Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Kontinkankaan yksikkö
Pirjo Heikkinen, p. 050 317 4557, pirjo.heikkinen@osao.fi

 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku