OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Kunnossapidon ammattitutkinto

Kunnossapidon ammattitutkinto

Kunnossapidon ammattitutkinto

Kunnossapidon ammattitutkinto antaa sinulle valmiuden toimia prosessiteollisuudessa, energiatuotannossa, julkisella sektorilla ja palveluyrityksissä automaatio-, sähkö- tai mekaanisessakunnossapitotehtävissä. Työtehtäväsi ovat prosessin ja siihen liittyvien koneiden ja laitteiden tarkkailua, huoltoa, asennusta ja korjausta.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alasta kiinnostuneille sekä alalla jo toimiville.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 9.1.2017. Koulutus toteutetaan näyttötutkintokoulutuksena, ja se kestää noin vuoden. Koulutuksen kestoon vaikuttaa tutkinnon henkilökohtaistaminen.

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kunnossapidon toiminnot
 • Kunnossapidon tiedonhallinta
 • Työturvallisuus

Valinnaiset tutkinnon osat, valittava neljä tutkinnon osaa (* merkitty vastaa kahta osaa)

 • Sähkö- ja automaatiokunnossapidon perustyöt
 • Automaatiokunnossapito
 • Sähkökunnossapito*
 • Hydrauliikan kunnossapito
 • Pneumatiikan kunnossapito
 • Proportionaali- ja servotekniikan kunnossapito
 • Korjaushitsaus ja osien valmistus*
 • Prosessilaitteiden kunnossapito
 • Laakerointien ja tehonsiirron kunnossapito*
 • Voiteluhuolto
 • Kunnonvalvonnan mittaukset

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelijamaksu 300€ (alv 0%) ja Opetushallituksen tutkintomaksu 58€ (alv 0%).

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Esa Lahtela, p. 050 570 8759, esa.lahtela@osao.fi

Valintaperusteet

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus sekä harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot sekä tavoittelisuus)
 • Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijalle ottamisen edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat päätökset. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa.

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Opiskelijavalinta suoritetaan haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla on automaatio-, sähkö- tai kone- ja metallialan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä noin kolmen vuoden työkokemus.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana. Tutkinto muodostuu valtakunnallisten perusteiden mukaisesti pakollisista ja valinnaisista osista.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Kunnossapidon toiminnot
 • Kunnossapidon tiedonhallinta
 • Työturvallisuus

Valinnaiset osat, joista on valitaan neljä (* merkitty vastaa kahta osaa)

 • Sähkö- ja automaatiokunnossapidon perustyöt
 • Automaatiokunnossapito
 • Sähkökunnossapito*
 • Sähkökoneiden käämintä
 • Hydrauliikan kunnossapito
 • Pneumatiikan kunnossapito
 • Proportionaali- ja servotekniikan kunnossapito
 • Korjaushitsaus ja osien valmistus*
 • Prosessilaitteiden kunnossapito
 • Laakerointien ja tehonsiirron kunnossapito *
 • Voiteluhuolto
 • Kunnonvalvonnan mittaukset

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa alan työ-/virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 558 7724, kari.granlund@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku