OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja lähiesimiestyön eri haasteisiin alasta riippumatta. Osaava lähiesimies tuo tehokkuutta ja varmuutta päivittäisjohtamisen eri tehtäviin.

Kohderyhmä
Erilaisissa toimintaympäristöissä kuten julkishallinnon tai yksityisen sektorin päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivat henkilöt; esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston tai vastaavan lähiesimiehet tai työryhmän vetäjät.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu esimiestyötä tekeville tai esimiestyöhön hakeutuville. Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Ajankohta 
Koulutuksen seuraava mahdollinen aloitus on 11.03.2019.

Koulutuksen kesto noin vuosi (muutokset mahdollisia). Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus on pääsääntöisesti maanantaisin klo 15.00 - 18.15, neljä oppituntia kerralla. Koulutus on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna.

Koulutuksen tukena toimii Moodle – oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä.

Koulutus toteutetaan moduuleittain tutkinnon osa kerrallaan.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa.

Pakollinen tutkinnon osa
• Lähiesimiehenä toimiminen 

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi
• Asiakassuhteiden hoito 
• Toiminnan kannattavuus 
• Henkilöstötyö 
• Kehittämissuunnitelma

Tutkinnon perusteet (ePerusteet -palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:
• Viestintä
• Työryhmän ohjaaminen
• Perehdytys ja osaamisen kehittäminen
• Säädösten tunteminen
• Toimintaympäristöt
• Rekrytointi ja palkkaus
• Kehityskeskustelut ja henkilötunnusluvut
•Toiminnan kannattavuus
• Asiakkuuksien hallinta
• Kehittämisuunnitelma

Koulutuspaikka
Lähiopetus järjestetään OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu. Koulutus on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna.

Hinta
Opiskelijamaksu on on 450 € (alv 0 %). 

Hakeutuminen
Koulutukseen hakeutumisesta lisätietoja antaa koulutussihteeri Pirkko Heiskanen p. 050 593 9923, pirkko.heiskanen@osao.fi

Koulutukseen hakeudutaan tästä.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta antaa Noora Schroderus, 050 563 6856 tai noora.schroderus@osao.fi

Oppisopimuksesta lisätietoja antaa Anne Pudas, 050 595 1976 , anne.pudas@osao.fi

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella

Tavoite
Uusi lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja lähiesimiestyön eri haasteisiin alasta riippumatta. Osaava lähiesimies tuo tehokkuutta ja varmuutta päivittäisjohtamisen eri tehtäviin.

Kohderyhmä
Erilaisissa toimintaympäristöissä kuten julkishallinnon tai yksityisen sektorin päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivat henkilöt; esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston tai vastaavan lähiesimiehet tai työryhmän vetäjät.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu esimiestyötä tekeville tai esimiestyöhön hakeutuville. Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on enintään 12-14 päivää koulutusaikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakollinen tutkinnon osa

  • Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi

  • Asiakassuhteiden hoito
  • Toiminnan kannattavuus
  • Henkilöstötyö
  • Kehittämissuunnitelma

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun)

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ-/virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja näytöt
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut.

Hinta
450 € (alv 0%). Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Oppisopimuksesta lisätietoja antaa Anne Pudas, 050 595 1976, anne.pudas@osao.fi

 

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku