OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja lähiesimiestyön eri haasteisiin alasta riippumatta. Osaava lähiesimies tuo tehokkuutta ja varmuutta päivittäisjohtamisen eri tehtäviin.

Kohderyhmä
Erilaisissa toimintaympäristöissä kuten julkishallinnon tai yksityisen sektorin päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivat henkilöt; esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston tai vastaavan lähiesimiehet tai työryhmän vetäjät.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu esimiestyötä tekeville tai esimiestyöhön hakeutuville. Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Ajankohta ja kesto 
14.2.2018 - 11.2.2019. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Hakeutuminen 
Koulutukseen haetaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

Lähiopetuspäivät ovat Oulussa, mutta koulutukseen on mahdollisuus osallitua myös verkkokoulutuksena virtuaaliluokkaympäristössä (Adobe Connect). Koulutuksen tukena toimii Moodle – oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä.

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan moduuleittain tutkinnon osa kerrallaan.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa.  Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työpaikkaa.

Pakollinen tutkinnon osa
• Lähiesimiehenä toimiminen 

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi
• Asiakassuhteiden hoito 
• Toiminnan kannattavuus 
• Henkilöstötyö 
• Kehittämissuunnitelma

Tutkinnon perusteet

Koulutuksen sisältö
Tutkintoon valmistava koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:
• Työryhmän päivittäisjohtaminen
• Asiakassuhteiden hoitaminen
• Toiminnan kannattavuus ja taloudellinen toiminta
• Henkilöstötyö ja henkilöstöjohtaminen
• Toiminnan kehittäminen
• Vuorovaikutustaidot ja kirjallinen viestintä

Koulutuspaikka
Lähipäivät Oulussa, mutta mahdollisuus myös verkko-opiskeluun.

Koulutuksen järjestää OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hakeutuminen
Koulutukseen haetaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Hinta
Opiskelijamaksu on on 400 € (alv 0 %), ei koske oppisopimuskoulutusta. 

Lisätietoja

Koulutuksesta lisätietoja antaa aikuiskoulutuspäällikkö Jaana Hilli, p. 050 516 9166 tai jaana.hilli@osao.fi

Oppisopimuksesta lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Juha Aliranta, p. 050 590 9680 tai juha.aliranta@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO-kohderyhmä

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella

Tavoite
Uusi lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja lähiesimiestyön eri haasteisiin alasta riippumatta. Osaava lähiesimies tuo tehokkuutta ja varmuutta päivittäisjohtamisen eri tehtäviin.

Kohderyhmä
Erilaisissa toimintaympäristöissä kuten julkishallinnon tai yksityisen sektorin päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivat henkilöt; esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston tai vastaavan lähiesimiehet tai työryhmän vetäjät.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu esimiestyötä tekeville tai esimiestyöhön hakeutuville. Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähiopetusta on enintään 12-14 päivää koulutusaikana. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakollinen tutkinnon osa

  • Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi

  • Asiakassuhteiden hoito
  • Toiminnan kannattavuus
  • Henkilöstötyö
  • Kehittämissuunnitelma

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun)

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ-/virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Juha Aliranta, p. 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu
Jaana Hilli, p. 050 516 9166 tai jaana.hilli@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku