OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

Lasten ja nuorten erityisohjaajana työpaikkasi on monikulttuurisessa työssä, päivähoidossa, lapsi- ja perhetyössä, erityisnuorisotyössä tai lastensuojelutyössä. Olet lasten, nuorten, erityiskasvatuksen sekä perheiden hyvinvoinnin ja elinolojen asiantuntija. Toimit lasten, nuorten ja heidän perheiden kanssa sekä jäsenenä monialaisissa ryhmissä. Kohtaat kasvatukseen ja yhteiskuntaan liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita. Sosiaaliset taidot kuten verkostoitumiskyky ja yksilöllisen ja yhteisöllisen ohjauksen haasteiden tunnistamiskyky auttavat työssäsi.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Näyttötutkinto

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on aiempaa koulutusta tai työkokemusta
lasten ja nuorten kanssa työskentelystä tai muista ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä..

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 4.2.2015 ja kestää noin 1,5 vuotta henkilökohtainen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
  • Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
  • Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

Valinnaiset tutkinnon osat, joista suoritetaan kaksi

  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen tai
  • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
  • Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
  • Yrittäjänä toimiminen

Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kolme pakollista ja kaksi valinnaista tutkinnonosaa on suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon perusteet

Koulutuspaikka
OSAO, Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A, 93100 Pudasjärvi

Hinta
Opiskelijamaksu on 300 € (alv 0 %) ja opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0%).

Hakeutuminen
Hakuaika päättyy 15.1.2014.

Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri tai hakulomakkeella, jonka voi pyytää Marjut Mertalalta, p. 050 575 8307 tai marjut.mertala@osao.fi.

Lisätietoja
Koulutuksesta antaa lisätietoja Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskleijavalinnalle näyttötutkintoon

  • aiempi koulutus ja/tai työkokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä tai muista ohjaus- ja kasvatusalan tehtävistä
  • alalle soveltuvuus, ohje terveydentilavaatimuksista

Soveltuvuuskoe/ -haastattelu
Hakijoille järjestetään soveltuvuushaastattelu.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku