OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneilla on valmiudet työskennellä liikunnanohjaajan työtehtävissä eri liikunta-alan toimintaympäristöissä julkisella puolella, kolmannella sektorilla yhdistyksissä tai yksityisenä toimijana tai yrityksessä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutukseen hakeutuvan tulee olla kiinnostunut terveysliikunnan ohjaamisesta eri toimintaympäristöissä. Opiskelu edellyttää omatoimista opiskelua ja harjoittelua lähiopetuksen lisäksi.

Koulutuksen ajankohta
15.5.2018 - 6.9.2019

Toteutus
Koulutukseen sisältyy lähi- ja ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppukoulutuksena.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävä ammattitaito edetä suoraan tutkinnon osien näyttöihin.

Lähiopetusta on viisi päivää kuukaudessa: torstaista lauantaihin (to klo 14.00-20.00, josta klo 14.00-16.00 varataan henkilökohtaiseen ja pienryhmäohjaukseen; pe klo 9.00–16.00 ja la klo 9–16, pienet kellonaikamuutokset ovat mahdollisia).  Lisäksi koulutukseen kuuluu kaksi muuta päivää kuukaudessa, jotka toteutetaan ohjattuna itsenäisenä opiskeluna ja opetuksen käytännön harjoituksina ja päivät sovitaan erikseen.

Koulutukseen kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta

Pakolliset tutkinnon osat
• Liikunnan ammattilaisena toimiminen
• Liikkumaan ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan kaksi seuraavista
• Yksilöllinen liikunnanohjaus
• Liikunta- ja ohjelmapalvelujen ohjaajana toimiminen
• Liikuntataitojen ohjaaminen
• Liikuntayrittäjänä toimiminen

Tutkinnon perusteet

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto ja lähipäivien määrä sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopisto.

Lähiopetus

  • Kiviharjuntie 6
  • Virpiniementie 525 ja
  • Kotkantie 3.

Hinta
Opiskelijamaksu on 340 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Hakuaika päättyy 30.4.2018. Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Haastattelut ovat toukokuun 2018 alussa. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostitse ja/tai puhelimitse.


Lisätietoja

Koulutuksesta lisätietoja antaa Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sähköposti sirpa.pehkonen@oakk.fi ja Katri Virtanen, p. 044 717 0062, sähköposti katri.virtanen@oakk.fi.


Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, tutkinnon suorittamista tukevat harrastukset)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys. Ks. tutkinnon terveydentilavaatimukset.

Jos hakeudut koulutukseen, pyydämme Sinua arvioimaan mahdollisia terveydentilaasi liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkinnon suorittamiseen.

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku