OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinnon suorittaneilla on valmiudet työskennellä liikunnanohjaajan työtehtävissä eri liikunta-alan toimintaympäristöissä julkisella puolella, kolmannella sektorilla yhdistyksissä tai yksityisenä toimijana tai yrityksessä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutukseen hakeutuvan tulee olla kiinnostunut terveysliikunnan ohjaamisesta eri toimintaympäristöissä. Opiskelu edellyttää omatoimista opiskelua ja harjoittelua lähiopetuksen lisäksi.

Toteutus
Koulutukseen sisältyy lähi- ja ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksen lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppukoulutuksena.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävä ammattitaito edetä suoraan tutkinnon osien näyttöihin.

Lähiopetusta on viisi päivää kuukaudessa: torstaista lauantaihin (to klo 14.00-20.00, josta klo 14.00-16.00 varataan henkilökohtaiseen ja pienryhmäohjaukseen; pe klo 9.00–16.00 ja la klo 9–16, pienet kellonaikamuutokset ovat mahdollisia).  Lisäksi koulutukseen kuuluu kaksi muuta päivää kuukaudessa, jotka toteutetaan ohjattuna itsenäisenä opiskeluna ja opetuksen käytännön harjoituksina ja päivät sovitaan erikseen.

Koulutukseen kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta

Pakolliset tutkinnon osat
• Liikunnan ammattilaisena toimiminen
• Liikkumaan ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan kaksi seuraavista
• Yksilöllinen liikunnanohjaus
• Liikunta- ja ohjelmapalvelujen ohjaajana toimiminen
• Liikuntataitojen ohjaaminen
• Liikuntayrittäjänä toimiminen

Tutkinnon perusteet

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto ja lähipäivien määrä sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopisto.

Lähiopetus

  • Kiviharjuntie 6
  • Virpiniementie 525 ja
  • Kotkantie 3.

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sähköposti sirpa.pehkonen@osao.fi ja Katri Virtanen, p. 044 717 0062, sähköposti katri.virtanen@osao.fi.


 

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä
Koulutukseen hakeutuvan tulee olla kiinnostunut terveysliikunnan ohjaamisesta eri toimintaympäristöissä.

Koulutuksen ajankohta
11.9.2018 - 30.9.2019.

Toteutus
Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydennetään opinnoilla koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä (oppilaitoksessa ja verkkoympäristössä).  Oppisopimuskoulutuksen aloitus edellyttää työsuhdetta opiskeluaikana tutkinnon ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä.

Liikunnan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa".

Syksyllä 2018 lähipäiviä on yhteensä 11 ja ne ovat pääsääntöisesti tiistaisin. Vuonna 2019 lähipäiviä on 18.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta

Pakolliset tutkinnon osat
• Liikunnan ammattilaisena toimiminen
• Liikkumaan ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan kaksi seuraavista
• Yksilöllinen liikunnanohjaus
• Liikunta- ja ohjelmapalvelujen ohjaajana toimiminen
• Liikuntataitojen ohjaaminen
• Liikuntayrittäjänä toimiminen

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Koulutuksen alussa kartoitetaan aikaisempi osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Pääsääntöisesti tutkinnon suorittamisaika on 1,5 vuotta.

Koulutuksen hinta
340 € (alv. 0%)

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työsopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa lähiopetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tutkinnon järjestäjä
Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopisto.

Lähiopetus

  • Kiviharjuntie 6
  • Virpiniementie 525 ja
  • Kotkantie 3.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, sähköposti mirva.saastamoinen@osao.fi

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja näytöistä
Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sähköposti sirpa.pehkonen@oakk.fi ja Katri Virtanen, p. 044 717 0062, sähköposti katri.virtanen@oakk.fi.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku