OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Visuaalisen markkinoijan osaamisala

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset taidot työskennellä markkinointiviestinnän tehtävissä. Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, täsmällisyyttä, vastuullisuutta ja päämäärätietoisuutta sekä jatkuvaa oman alan kehityksen seuraamista. Tutkintoa suorittavalla on perustiedot ja taidot markkinointiviestinnästä sekä alan työkokemusta.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Näyttötutkinto

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnoissa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidin aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutehtävissä.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnnattu sinulle, joka olet toiminut asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä ja haluat hakeutua työtehtäviin, joihin kuuluvat mm. näyteikkunoiden tekeminen ja muut somistustyöt sekä esillepanojen ja kampanjoiden toteutukset. Koulutus antaa sinulle valmiuksia työskennellä visuaalisen markkinoinnin työtehtävissä ketjuliikkeessä, pienyrityksen myymälässä, messuilla, näyttelyissä tai tapahtumissa.

Ajankohta ja kesto
Seuraa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutukseen kuuluu työssäoppiminen.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakollinen tutkinnon osa
• Markkinointiviestinnän toimeksiannon suunnittelu

Valinnaiset tutkinnon osat (Visuaalisen markkinoijan osaamisala)
• Visuaalisen suunnitelman laatiminen ja
• Visuaalisen suunnitelman toteutus

Tutkinnon perusteet

Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työssäoppimisen aikana visuaalisen markkinoinnin työtehtävissä.

Koulutuksen sisältö
Valmistavan koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat:
• Tuotetteiden esillepano
• Näyteikkunamainonta
• Asiakasinformaation tuottaminen mainos-tekstauksella ja kalligrafialla
• Suunnitelmien visualisointi InDesign-ja 3D-ohjelmilla, digikuvaus

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, liiketalous, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelumaksu on 350 € (alv 0 %), lisäksi peritään Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0 %).

Lisätiedot
Koulutuksesta lisätietoja antaa koulutussihteeri Pirkko Heiskanen, p. 050 593 9923 tai pirkko.heiskanen@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO -kohderyhmä

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku