OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinnon suorittaneena voit toimia vastuullisissa myyntitehtävissä. Voit vastata nimetyistä asiakkaista tai asiakkuuksista. Yrityksellä on joko kiinteä toimipaikka, sähköinen toimintaympäristö tai myyjänä toimit itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittamisessa huomioidaan yritykselle tai tehtävälle ominaiset piirteet, esimerkiksi onko kyseessä tuotteiden tai palvelujen myynti tai myynti yksittäisille kuluttajille tai myynti yritykseltä yritykselle.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on jo aiempaa kokemusta asiakaspalvelutehtävistä.

Ajankohta ja kesto
Seuraa koulutuskalenteria www.osao.fi/koulutuskalenteri

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja koulutukseen kuuluu työssäoppiminen.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan aikaisemman osaamisen pohjalta.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan näytöillä. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti. 

Pakolliset tutkinnon osat
• Myyntiin valmistautuminen
• Myynnin toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi (valinnaisen tutkinnon osan koulutus toteutuu, mikäli sen valinneita on riittävästi)
• Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen (tutkinnon osa Myynnin ammattitutkinnosta)
• Turvamyyjä/ myyjä-vahtimestari (Vartijan työn perusteet -tutkinnon osa Vartijan ammattitutkinnosta)
• Sähköinen kaupankäynti (tutkinnon osa Liiketalouden perustutkinnosta)

Valinnaisena tutkinnon osana työssäoppimispaikasta riippuen on mahdollista suorittaa myös:
• Tuoteryhmän hoitaminen
• Työssäoppimisen ohjaaminen
• Kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen

Tutkintoon voidaan liittää tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon perusteet

Koulutuksen sisältö
Koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:

• Markkinoinnnin perusteet, asiakaspalvelu sekä markkinoinnin kilpailukeinot
• Taloudellinen toiminta
• Toimintaympäristöt
• Sähköinen liiketoiminta
• Tietotekniikan perusteet, työvälineohjelmat ja kriittinen tiedonhaku
• Myyntityö ja myyjä työtehtävät, tuotetietous ja kuluttajasuoja sekä ympäristövastuu
• Asiakkuuksien hallinta
• Tuotteiden esillepano
• Vuorovaikutustaidot ja kirjallinen viestintä

• Palveluenglanti ja palveluruotsi
• Kaupan matematiikka
• Turvallisuus ja haastavat asiakaspalvelutilanteet myyjän työssä
• Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
• Lupakorttikoulutuksia (hygieniapassi/ ikärajapassi/ anniskelupassi)

Koulutus sisältää työssäoppimista, joka toteutetaan vähittäiskaupan päivittäis- tai erikoistavarakaupan myyntitehtävissä tai palvelualalla kuluttajille suunnattujen palvelujen tuotannossa.

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelumaksu on 350 € (alv 0 %)

Hakeutuminen
Seuraa koulutuskalenteria  www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa koulutussihteeri Pirkko Heiskanen, p. 050 593 9923 tai pirkko.heiskanen@osao.fi

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Työvoimakoulutus

+

Nuorten yhteiskuntatakuuseen kuuluva Nuorten aikuisten osaamisohjelma on tarkoitettu 20–29-vuotiaille nuorille, joilla ei vielä ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Osaamisohjelma tarjoaa käytännönläheisen ja joustavan mahdollisuuden ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Tässä valtakunnallisessa ohjelmassa panostetaan opintojen aikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 20–29 -vuotiaille nuorille aikuisille, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto.

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso. Henkilökohtainen opiskelu- ja tutkinnonsuorittamissuunnitelma laaditaan aikaisemman osaamisen pohjalta.

Tutkinto
Pakollisen tutkinnon osat
• Myyntiin valmistautuminen
• Myynnin toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi (valinnaisen tutkinnon osan valmistava koulutus toteutuu, mikäli sen valinneita on riittävästi)
• Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen (tutkinnon osa Myynnin ammattitutkinnosta)
• Turvamyyjä/ myyjä-vahtimestari (Vartijan työn perusteet -tutkinnon osa Vartijan ammattitutkinnosta)
• Sähköinen kaupankäynti (tutkinnon osa Liiketalouden perustutkinnosta)

Valinnaisena tutkinnon osana työssäoppimispaikasta riippuen on mahdollista suorittaa myös:
• Tuoteryhmän hoitaminen
• Työssäoppimisen ohjaaminen
• Kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen

Tutkintoon voidaan liittää tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon perusteet

Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa työssäoppimisen aikana kaupan alan työtehtävissä. Tutkinto on valmis, kun kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

Koulutuksen sisältö
Tutkintoon valmistava koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:

• Taloudellinen toiminta, kaupan alan tunnusluvut ja hinnoittelu
• Tuotetietous
• Toimintaympäristöt
• Myynnin toteuttaminen
• Kirjallinen viestintä
• Palveluenglanti ja palveluruotsi
• Kaupan matematiikka
• Tuotteiden esillepano

• Turvallisuus ja haastavat asiakaspalvelutilanteet myyjän työssä
• Tieto- ja viestintätekniikka

Koulutus sisältää lisäksi ammattiopintoihin ohjaavia orientoivia opintoja, jotka sisältävät myös alalla tarvittavat lupakorttikoulutukset (hygieniapassi/-ikärajapassi/ anniskelupassi).

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvalle nuorelle koulutus on ilmaista. Muille opiskelumaksu 350 € (alv. 0%). Kaikille opiskelijoille Opetushallituksen tutkintomaksu on 58 € (alv 0 %).

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa koulutussihteeri Pirkko Heiskanen, p. 050 593 9923 tai pirkko.heiskanen@osao.fi.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO-kohderyhmä

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku