OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinnon suorittaneena voit toimia vastuullisissa myyntitehtävissä. Voit vastata nimetyistä asiakkaista tai asiakkuuksista. Yrityksellä on joko kiinteä toimipaikka, sähköinen toimintaympäristö tai myyjänä toimit itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittamisessa huomioidaan yritykselle tai tehtävälle ominaiset piirteet, esimerkiksi onko kyseessä tuotteiden tai palvelujen myynti tai myynti yksittäisille kuluttajille tai myynti yritykseltä yritykselle.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on jo aiempaa kokemusta asiakaspalvelutehtävistä.

Ajankohta ja kesto
4.9.2018 - 29.5.2019 (muutokset mahdollisia)

Toteutus
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja siihen kuuluu työpaikalla järjestettävä koulutus.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan aikaisemman osaamisen pohjalta.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan näytöillä aidoissa työtehtävissä. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti. 

Pakolliset tutkinnon osat
• Myyntiin valmistautuminen
• Myynnin toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi (valinnaisen tutkinnon osan koulutus toteutuu, mikäli sen valinneita on riittävästi)
• Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen (tutkinnon osa Myynnin ammattitutkinnosta)
• Sähköinen kaupankäynti (tutkinnon osa Liiketalouden perustutkinnosta)

Valinnaisena tutkinnon osana työssäoppimispaikasta riippuen on mahdollista suorittaa myös:
• Tuoteryhmän hoitaminen
• Työssäoppimisen ohjaaminen
• Kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen

Tutkintoon voidaan liittää tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkinnon perusteet

Koulutuksen sisältö
Koulutus sisältää mm. seuraavia aihealueita:

• Markkinoinnnin perusteet, asiakaspalvelu sekä markkinoinnin kilpailukeinot
• Taloudellinen toiminta
• Toimintaympäristöt
• Sähköinen liiketoiminta
• Tietotekniikan perusteet, työvälineohjelmat ja kriittinen tiedonhaku
• Myyntityö ja myyjä työtehtävät, tuotetietous ja kuluttajasuoja sekä ympäristövastuu
• Asiakkuuksien hallinta
• Tuotteiden esillepano
• Vuorovaikutustaidot ja kirjallinen viestintä

• Palveluenglanti ja palveluruotsi
• Kaupan matematiikka
• Turvallisuus ja haastavat asiakaspalvelutilanteet myyjän työssä
• Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
• Hygieniapassi

Koulutus sisältää työpaikalla järjestettävää koulutusta, joka toteutetaan vähittäiskaupan päivittäis- tai erikoistavarakaupan myyntitehtävissä tai palvelualalla kuluttajille suunnattujen palvelujen tuotannossa.

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelijamaksu on 350 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Koulutukseen haetaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri 

Hakuaika päättyy 25.5.2018

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys.

Hakijat haastatellaan ennen opiskelijavalintaa.

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa koulutussihteeri Pirkko Heiskanen, p. 050 593 9923 tai pirkko.heiskanen@osao.fi

Peruutusehto
Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku