OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Suunnitteluassistentin ammattitutkinto

Suunnitteluassistentin ammattitutkinto

Suunnitteluassistentin ammattitutkinto

3D-mallintaminen on ajankohtaista rakennus- ja koneensuunnittelussa sekä 3D-tulostamisessa. Julkaisuteknisten ohjelmien (mm. Adobe, PhotoShop, Illustrator, InDesign) hallinta lisää visualisointimahdollisuuksia ja lisäksi toimisto-ohjelmat (Word, Excel, PowerPoint) täydentävät suunnittelun kokonaisuutta. Jos olet kiinnostunut opiskelemaan edellä mainittuja tai täydentämään osaamistasi, koulutus on tarkoitettu juuri sinulle.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu toisen asteen perusopinnot suorittaneille, alasta kiinnostuneille, atk-perustaidot omaaville henkilöille ammatilliseksi tutkinnoksi tai suunnittelutoimistoissa työskenteleville ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.

Ajankohta ja kesto
Koulutus alkaa 9.10.2017, kesto noin 1 vuosi. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus on tutkintoon valmistavaa ja jakautuu viiteen tutkinnon osaan. Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työssäoppimista (omatoiminen haku). Opintopolku suunnitellaan opiskelijalähtöisesti huomioiden jo hankittu osaaminen. Valmistava koulutus on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan mahdollista suorittaa sekä pää- että sivutoimisena opiskeluna.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla jokaisesta viidestä tutkinnon osasta ammattitaito näyttötutkintotilaisuudessa joko työpaikalla tai oppilaitoksessa.

Pakolliset tutkinnon osat:
• Toiminta suunnitteluprosessissa
• Arkkitehti- tai koneensuunnittelu

Valinnaiset tutkinnon osat:
• 3D-mallinnus ja visualisointi
• Tilasuunnittelu
• Julkaisutekniikka
• Toimistopalvelut
• Koneautomaatio

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele.

Hinta
Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %) ja Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Hakuaikaa jatkettu 31.8.2017 saakka. Koulutukseen hakeudutaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Huom! Ilmoita kohdassa "Perustelut koulutukseen hakeutumiselle" haetko ensisijaisesti arkkitehtisuunnittelun vai koneensuunnittelun osaamisalalle.

Lisätietoja
Lisätietoja koulutuksesta antaa lehtori Sari Vähäkangas p. 050 317 4848 sari.vahakangas@osao.fi ja koulutukseen hakeutumisesta aikuiskoulutussihteeri Riikka Juutinen p. 040 668 2784, riikka.juutinen@osao.fi.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Opiskelijoita valitaan 20. Valinnasta ilmoitetaan henkilökohtaisella kirjeellä.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku