OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Koulutuksen käyneenä sinulla on ajantasainen tieto eri materiaaleista ja työtavoista. Lisäksi perehdyt mm. talonrakentamisen energia- ja tiiveys määräyksiin sekä työturvallisuus- ja laatu asioihin. Tutkinnon suorittaneena vahvistat ja päivität jo olemassa olevia tietoja ja taitoja sekä saat uusia näkökulmia muuttuviin työelämän vaatimuksiin.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Jatkuva haku sopii sinulle, joka haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi. Voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sinulle, jolla on jo suoritettuna talonrakennusalan perustutkinto tai sitä vastaavat tiedot ja taidot. Koulutus soveltuu erinomaisesti myös sinulle, joka työskentelevät alan työtehtävissä, mutta sinulta puuttuu vielä alan ammatillinen tutkinto.

Ajankohta ja kesto
Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusta on noin kahtena iltana kuukaudessa, jonka lisäksi opiskellaan verkossa ja työssäoppimispaikoilla. Koulutuksen tukena toimii Moodle – oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä. Työssäoppimispaikoiksi soveltuvat rakennustyömaat.

Tutkinto
Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakollinen tutkinnon osa (30 osp)

 • Talouden, työn ja työympäristön hallinta

Valinnaiset tutkinnon osat (120 osp), joista valitaan kolme, ovat mm:

 • puurunkotyöt
 • väliseinätyöt
 • sisäpuutyöt
 • julkisivuverhoukset
 • märkätilojen vedeneristys, mahdollisuus suoritta myös VTT märkätila-asentajan sertifikaatti koulutuksen yhteydessä (nestemäiset tuotteet)
 • laatoitus
 • ovi- ja ikkuna-asennus
 • tulisijamuuraus
 • hormimuuraus
 • mittaus
 • lisäksi tutkinnon muita valinnaisia osia

Tutkinnon perusteet (ePerusteet-palveluun) »

Koulutuksen sisältö
Rakentajalta edellytetään jokaiseen rakennusvaiheeseen liittyvien työmenetelmien hallintaa, työvälineiden käyttötaitoa ja rakennusmateriaalien tuntemista. Monet erikoistehtävät, vaativat erityisen korkeaa ammattitaitoa. Turvallisuus - ja ympäristöriskien, rakennusfysiikan, työmarkkinoiden ja työlainsäädännön ymmärtäminen kuuluvat talonrakentajan osaamiseen. Ympäristökysymysten huomioon ottaminen ja kansainvälistyminen tuovat osaltaan uusia vaatimuksia rakennusalalle.

Koulutuspaikka
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas.

Hinta
Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Voit hakea koulutukseen tästä

Lisätietoja
Koulutuksen sisällöstä lisätietoja antaa Risto Päkkilä, p. 0500 584306 tai risto.pakkila@osao.fi

Valintaperusteet

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella

Tavoite
Koulutus ja talonrakennusalan ammattitutkinto antavat valmiuden toimia valittujen tutkinnon osien mukaisissa tehtävissä rakennustyömaalla. Tutkinnossa voi erikoistua työelämän ammatteihin, kuten kirvesmies, korjausrakentaja, muurari, laatoittaja, märkätilarakentaja tai raudoittaja sekä laajentaa rakennusalan ammattiosaamista. Ammattitutkinnossa osoitetaan alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilölle, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä noin kolmen vuoden työkokemus.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Pakollinen tutkinnon osa on:

 • Talonrakentamisen perustietous

ja valinnaisista osista kolme (*-merkitty vastaa kahta osaa):

 • Rakennusmittaus
 • Perustusvaiheen maanrakennustyöt
 • Muottityöt kappaletavarasta
 • Muottityöt järjestelmämuotein
 • Raudoitteiden esivalmistus
 • Betoniraudoitus*
 • Betonointi
 • Pintabetonointi
 • Betonikorjaus
 • Betonielementtien asennus
 • Puurunkotyöt
 • Puuelementtien valmistus
 • Puuelementtien asennus
 • Puukorjaukset*
 • Puiset julkisivuverhoukset
 • Hirsirakennustyöt
 • Ovi- ja ikkuna-asennus
 • Ikkunoiden huolto ja korjaus*
 • Väliseinätyöt
 • Sisäpuutyöt
 • Sisäkattotyöt*
 • Harkko- ja pienelementtimuuraus

 • Puhdasmuuraus
 • Tulisijamuuraus
 • Hormimuuraus
 • Rappaus
 • Laatoitus
 • Märkätilojen vedeneristyksetveden eristys*
 • Kosteus- ja lämmöneristykset
 • Vesikattotyöt
 • Teräsrunkotyöt
 • Metallisrakenteisten elementtien asennus
 • Ohutteräsrakenteiden asennus
 • Nosturiasennuksen mekaaniset työt
 • Torninosturin kuljetus*
 • Nosturiasennuksen sähkötyöt
 • Remonttityöt*
 • Telinetyöt
 • Vuosi ja takuukorjaukset*
 • Valmistelevat työt
 • Työmaapalvelut
 • Rakennussiivous
 • Joustavat saumaukset*
 • Asbestityöt
 • Timanttileikkaus
 • Vesileikkaus
 • Ammatinohjaus
 • Tutkinnon osa määritellystä ammattitutkinnosta
 • Yrittäjyys

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ-/virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja koulutussisällöistä
OSAO, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
Risto Päkkilä, p. 0500 584 306. risto.pakkila@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku