OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Tarjoilijan ammattitutkinto

Tarjoilijan ammattitutkinto

Tarjoilijan ammattitutkinto

Tarjoilijan ammattitutkinto

Tarjoilija palvelee asiakkaita oma-aloitteisesti, ystävällisesti ja vastuuntuntoisesti sekä toimii yrityksen liikeidean ja palvelukulttuurin mukaisesti. Tarjoilija osaa esitellä, suositella ja myydä yrityksen ruoka-, juoma- ja muita tuotteita. Tarjoilija hallitsee työssä tarvittavat kassa-, maksuväline- ja tilitystoiminnot sekä hän käyttää työssään tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä, koneita, laitteita ja apuvälineitä.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alan työssä oleville, joilla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot. Työttömien on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista.

Ajankohta
Koulutus alkaa 12.3.2018. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Koulutus päättyy vuoden 2018 loppuun.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten, että lähipäivät ja etäopiskelu tukevat toisiaan. Koulutus sisältää lähiopiskelua, verkko-opiskelua ja työssäoppimista työpaikoilla. Koulutuksen tukena toimii Moodle –oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä. Työssä oppiminen erilaisissa hotelli- ja ravintola-alan yrityksissä, suuntautumisen mukaan.

Tutkinto
Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:
• Kahvila-ravintolan myynti ja tarjoilu
• Ruokaravintolan tarjoilu

Valinnaiset tutkinnon osat:
• Tilaus- ja kokouspalvelu
• Baaritarjoilu
• Viinitarjoilu
• Yrittäjyys majoitus- ja ravitsemisalalla

Tutkinnon perusteet
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon ja /tai tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin. Tutkinnon suorittamisen kesto ja lähipäivien määrä sovitaan yksilöllisesti HOKSissa. HOKSia päivitetään tarvittaessa.

Koulutuspaikka
Oulun seudun ammattiopisto, Kasarmintie 8h, 90130 Oulu

Hinta
Opiskelijamaksu 400 € (alv 0 %).

Lisätietoja
Eino Ervasti, p. 0447037771, eino.ervasti@osao.fi

Hakeutuminen
Hakuaika päättyy 23.2.2018. Koulutukseen haetaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri tai www.opintopolku.fi

Valintatilaisuus
Hakijat haastatellaan ennen valintaa.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys.

Tavoite
Koulutus antaa valmiudet toimia erilaisin liikeideoin toimivien ravitsemisliikkeiden sekä julkisen hallinnon ravitsemispalveluiden myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Koulutus tähtää koko tutkintoon, mutta voit suorittaa myös tutkinnon osia.


Ammattitutkintostipendi
Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku