OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, järjestelmätuki

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, järjestelmätuki

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, järjestelmätuki

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä.

Järjestelmätuen koulutus antaa valmiudet työskennellä järjestelmätuessa sekä hallita palvelinympäristöjä ja tietoliikenneverkkoja. Koulutus antaa hyvän pohjan yritysten tietoteknisten järjestelmien kehittämiseen.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Näyttötutkinto

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnoissa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutehtävissä.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sinulle, jolla on jo kokemusta IT- tai järjestelmätuen työtehtävistä ja haluat kehittää valmiuksiaan työyhteisön tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitotehtävissä. Koulutus soveltuu erinomaisesti alan työtehtävissä työskenteleville, joilta puuttuu vielä alan ammatillinen tutkinto.

Ajankohta ja kesto
Seuraa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Toteutus
Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna, verkkoluennot kaksi kertaa viikossa klo 17.30–20.25. Verkkoluennot myös nauhoitetaan, jolloin voit palata niihin tarvittaessa myöhemmin. Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä etätehtäviä.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakollinen tutkinnon osa
• Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

Järjestelmätuen koulutukseen sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat
• Palvelin- ja työasematuessa toimiminen
• Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen

Tutkinnon perusteet

Koulutuksen sisältö
Valmistavan koulutuksen sisältöinä mm.
• Laitetekniikka
• Käyttöjärjestelmät ja sovellusten hallinta
• Virtualisoidut palvelin- ja työasemaympäristöt
• Tietoverkkojen suunnittelu, asennus ja ylläpito
• Windows-toimialueet ja palvelimien hallinta
• Linux-käyttöjärjestelmä
• Tehtävien automatisointi
• Tietoturva
• Ohjelmistojen ja laitteistojen hallinta

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, liiketalous, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0%). Lisäksi peritään Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0%). Muutokset mahdollisia.

Koulutukseen on mahdollisuus osallistua myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelu on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 € tutkintomaksua. Oppisopimus edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Lisätietoja
Koulutuksesta lisätietoja antaa kouluttaja Mikko Hiltunen, p. 050 591 8662 tai mikko.hiltunen@osao.fi.
Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta koulutussihteeri Pirkko Heiskanen, p. 050 593 9923 tai pirkko.heiskanen@osao.fi

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon

• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO -kohderyhmä

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku