OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, peliohjelmointi

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, peliohjelmointi

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, peliohjelmointi

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä.

Ohjelmoinnin koulutus antaa valmiudet ammattimaiseen 3D-mallinnukseen ja peliohjelmointiin. Voit sijoittua myös perinteisen ohjelmistotuotannon työtehtäviin tai muiden alojen 3D-osaamista vaativiin työtehtäviin.

Valokuvat

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Jatkuva haku

+

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sinulle, joka hallitset ohjelmoinnin perusteet ja haluat laajentaa osaamistasi peliohjelmointiin.

Ajankohta ja kesto 
4.10.2017 - 13.12.2018 (muutokset mahdollisia).

Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Toteutus
Koulutus toteutetaan verkko-opiskeluna. Verkkoluennot kaksi kertaa viikossa klo 17.30–20.25. Verkkoluennot myös nauhoitetaan, jolloin voit palata niihin tarvittaessa myöhemmin. Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä etätehtäviä.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakollinen tutkinnon osa
• Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

Ohjelmoinnin koulutukseen sisältyvät valinnaiset tutkinnon osat
• Ohjelmiston suunnittelu
• Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto

Koulutuksen sisältö
Ohjelmoinnin valmistavan koulutuksen sisältönä mm.
• Ohjelmointikieliä: C#, JavaScript ja Flash/ActionScript3.0
• 3D-mallinnus
• WEB-tietokannat
• Unity3D-pelimoottorin käyttö pelien tekemisessä

Koulutuspaikka
OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Hinta
Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0%). Lisäksi peritään Opetushallituksen tutkintomaksu 58 € (alv 0%). Muutokset mahdollisia.

Koulutukseen on mahdollisuus osallistua myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelu on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 € tutkintomaksua. Oppisopimus edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Hakeutuminen
Koulutukseen haetaan osoitteessa www.osao.fi/koulutuskalenteri

Hakuaika 
Hakuaika päättyy 1.9.2017.

Lisätietoja
Lisätietoja antaa koulutussihteeri Pirkko Heiskanen, pirkko.heiskanen@osao.fi, 050 593 9923.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon

• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelymahdollisuudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO -kohderyhmä

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku