OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto

Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto

Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Tavoite
Tuulivoima-asentajan ammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia tuulivoimalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä turvallisesti alan lainsää-däntöä noudattaen. Osaat toimia sekä itsenäisesti että tiimissä ja suorittaa tuulivoimalan asennus- ja kunnossapitotehtäviä haastavissakin olosuhteissa.

Kohderyhmä
Sinulla on joko sähkö- tai kone- ja metallialan pe-rustutkinto ja muutaman vuoden työkokemus tai muutoin hankittu vastaava osaaminen. Sinulla ei ole estettä toimia korkealla tai suljetussa paikassa.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Osallistuminen edellyttää työ- tai virkasuhdetta tai yrittäjänä toimimista opiskeluaikana tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä.

Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Lähipäivät järjestetään 1 – 2 päivän kokonaisuuksina, lähipäiviä on yhteensä 19. Opiskeluun kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja tarvittaessa työhön liittyvää työkiertoa toisessa työpisteessä.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen. Tutkinto suoritetaan yleensä vaiheittain koulutusaikana.

Tutustu tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen nettisivuilla osoitteessa www.oph.fi/nayttotutkinnot

Pakolliset tutkinnon osat ovat:

  • Toiminta tuulivoimalan asennus- ja kunnossa-pitotehtävissä
  • Tuulivoimalan huolto ja kunnossapito

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee toisen osan:

  • Sähkö- ja automaatiolaitteiden huolto ja kunnossapito
  • Mekaaninen huolto ja kunnossapito

Tutkinnon perusteet

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Kesto on noin 1,5 - 2 vuotta ja määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Aikaisempi osaamisesi huomioidaan suunnittelussa. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa.

Koulutus alkaa 8.9.2015

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta saat työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, maksetaan sinulle opintososiaalisia etuuksia.

Tietopuolinen opetus ja tutkintotilaisuudet
Ammattiopisto Lappia, Urheilukatu 6, 95400 TORNIO

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 5587 824, kari.granlund@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä
Jouko Isometsä, p. 040 742 5764, jouko.isometsa@lappia.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku