OSAO

FI EN
Tulosta
Suomeksi / In English
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Varastoalan ammattitutkinto

Varastoalan ammattitutkinto

Varastoalan ammattitutkinto

Varastoalan ammattitutkinnosta valmistut monipuolisiin varastonhoitajan työtehtäviin. Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä esimerkiksi tukku- ja vähittäiskaupan, kuljetus- ja huolintaliikkeiden tai teollisuusyritysten varastoissa ja hankintaosastoilla.

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Näyttötutkinto

+

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Näyttötutkinnossa osoitat tutkinnon perusteissa edellytetyn ammattitaidon aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on varastotyöntekijän kokemusta tai ammatillinen perustutkinto sekä halua laajentaa omaa osaamistaan.

Ajankohta ja kesto
Seuraa koulutuskalenteriamme www.osao.fi/koulutuskalenteri

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutukseen sisältyy työssäoppimisjakso.

Tutkinto
Tutkinto muodostuu viidestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kuusi osaa on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat
• Tavaran vastaanotto
• Tavaran säilytys ja keräily
• Tavaran lähetys
• Varastoinnin ohjaus ja suunnittelu
• Tilaus-toimitusketju

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi
• Esimiesvalmiudet
• Vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely
• Varastotoimintoihin liittyvät ajojärjestelyt

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen tavoitteena on hankkia hyvät valmiudet varastotoimintojen kokonaisuuksien hallintaan. Koulutuksessa painottuvat ammattitekniikan hallinnan ohella asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutustaidot. Koulutuksessa opitaan työskentelemään turvallisuusohjeita noudattaen ja käyttämään varastoalalla tarvittavia koneita ja apuvälineitä asianmukaisesti. Koulutuksessa opiskelija hankkii valmiuksia oman työn arviointiin, toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä laadun tuottamiseen.

Koulutuspaikka
OSAO, Kempeleen-Limingan yksikkö, Niittyrannantie 5, 90440 Kempele.

Hinta
Opiskelijamaksu on 300 € (alv 0 %) ja OPH:n tutkintomaksu 58 € (alv 0 %).

Hakeutuminen
Seuraa koulutuskalenteriamme www.osao.fi/koulutuskalenteri

Lisätietoja
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa kouluttaja Ari Tolonen 040 6300 462, ari.tolonen@osao.fi ja koulutukseen hakeutumisesta aikuiskoulutussihteeri Riikka Juutinen 040 668 2784, riikka.juutinen@osao.fi.

Valintaperusteet
Valintakriteerit opiskelijavalinnalle näyttötutkintoon
• Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
• Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)
• Mahdolliset alakohtaiset kriteerit (SORA, logistiikka)
• Mahdolliset muut kriteerit esim. NAO-kohderyhmä

Soveltuvuuskoe/-haastattelu
Valinnat tehdään esivalinnan ja haastattelujen perusteella.

Peruutusehto
Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on varastoalan työkokemusta tai alan peruskoulutusta sekä halua laajentaa omaa osaamistaan varastotoimintojen hallintaan ja niiden tai esimiesvalmiuksien kehittämiseen.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan ohjatusti työpaikalla tapahtuvana oppimisena jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuksen edellytyksenä on työ- tai virkasuhde tai yrittäjänä toimiminen tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä. Koulutuksen toteutus ja tietopuolisten opintojen määrä riippuu opiskelijan osaamistasosta suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin. Opiskeluun voi sisältyä myös itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Työtehtäviä voidaan laajentaa toteuttamalla sekä perehtymällä yrityksessä muihin aihealuetta sivuaviin työtehtäviin ja toimintoihin. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintojärjestelmän mukaisesti tutkinnon osittain esim. työnäyttöinä, haastatteluina tai osaamisen dokumentointina aidoissa työtilanteissa. Tutkinnon arvioinnin suorittaa tutkinnon vastaanottajat ja tutkinnon myöntää alan tutkintotoimikunta. Toteutuneet opinnot (työssäoppiminen ja tietopuoliset opinnot) arvioi työnantaja ja tietopuolisten opintojen toteuttaja. Näistä opinnoista opiskelijalle annetaan opintosuoritusote.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen.

Yhteisinä pakollisina osina on suoritettava seuraavat viisi osaa:

  • tavaran vastaanotto
  • tavaran säilytys ja keräily
  • tavaran lähetys
  • varastoinnin ohjaus ja suunnittelu
  • tilaus-toimitusketju

Lisäksi on suoritettava vähintään yksi seuraavista tutkinnon osista:

  • esimiesvalmiudet
  • vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely
  • varastotoimintoihin liittyvät ajojärjestelyt

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa. Keskimääräinen koulutus aika on noin kaksi vuotta.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta lukuun ottamatta 58 euron tutkintomaksua. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Pekka Keränen, p. 0500 580 980, pekka.keranen@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Näyttötutkinto
Oppisopimus
Nuorten aikuisten osaamisohjelma
Suorahaku