OSAO

FI EN
Tulosta
Etusivu / Hakijalle / Ammattitutkinnot / Varastoalan ammattitutkinto

Varastoalan ammattitutkinto

Varastoalan ammattitutkinto

Varastoalan ammattitutkinnosta valmistut monipuolisiin varastonhoitajan työtehtäviin. Tutkinnon suorittaneena voit työskennellä esimerkiksi tukku- ja vähittäiskaupan, kuljetus- ja huolintaliikkeiden tai teollisuusyritysten varastoissa ja hankintaosastoilla.

Vaihtoehdot tutkinnon suorittamiseen

Oppisopimus

+

Oppisopimus sopii nuorelle ja aikuiselle, joka haluaa opiskella ammatin työn yhteydessä, syventää ja päivittää oman alansa osaamista, vaihtaa alaa tai ammattia. Oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhdetta alan työpaikassa koulutuksen ajaksi ja koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä tai itsenäisenä yrittäjänä toimimista. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävällä opetuksella.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on varastoalan työkokemusta tai alan peruskoulutusta sekä halua laajentaa omaa osaamistaan varastotoimintojen hallintaan ja niiden tai esimiesvalmiuksien kehittämiseen.

Toteutus
Oppisopimuskoulutus toteutetaan ohjatusti työpaikalla tapahtuvana oppimisena jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuksen edellytyksenä on työ- tai virkasuhde tai yrittäjänä toimiminen tutkinnon tavoitteiden mukaisissa työtehtävissä. Koulutuksen toteutus ja tietopuolisten opintojen määrä riippuu opiskelijan osaamistasosta suhteessa tutkinnon osaamistavoitteisiin. Opiskeluun voi sisältyä myös itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Työtehtäviä voidaan laajentaa toteuttamalla sekä perehtymällä yrityksessä muihin aihealuetta sivuaviin työtehtäviin ja toimintoihin. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintojärjestelmän mukaisesti tutkinnon osittain esim. työnäyttöinä, haastatteluina tai osaamisen dokumentointina aidoissa työtilanteissa. Tutkinnon arvioinnin suorittaa tutkinnon vastaanottajat ja tutkinnon myöntää alan tutkintotoimikunta. Toteutuneet opinnot (työssäoppiminen ja tietopuoliset opinnot) arvioi työnantaja ja tietopuolisten opintojen toteuttaja. Näistä opinnoista opiskelijalle annetaan opintosuoritusote.

Tutkinto
Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan näyttötutkintoperusteisesti. Opiskelija näyttää osaamisensa aidoissa työelämätilanteissa saadakseen tutkintotodistuksen.

Yhteisinä pakollisina osina on suoritettava seuraavat viisi osaa:

  • tavaran vastaanotto
  • tavaran säilytys ja keräily
  • tavaran lähetys
  • varastoinnin ohjaus ja suunnittelu
  • tilaus-toimitusketju

Lisäksi on suoritettava vähintään yksi seuraavista tutkinnon osista:

  • esimiesvalmiudet
  • vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely
  • varastotoimintoihin liittyvät ajojärjestelyt

Oppisopimuskoulutuksen kesto
Oppisopimuksen kesto määritellään henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen, kun siitä on sovittu ensin työnantajan ja Oppisopimusyksikön kanssa. Keskimääräinen koulutus aika on noin kaksi vuotta.

Opintososiaaliset edut
Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia.

Hinta
Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen
Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

OSAOn Oppisopimusyksiköstä saat tarvittavat tiedot ja ohjeet aloitusta varten.

Hakeutuminen ja lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta
OSAO, Oppisopimusyksikkö, Pikisaarentie 13, 90100 Oulu
Kari Granlund, p. 040 558 7824, kari.granlund@osao.fi

Valitse ammatti / koulutus:

 

Tulosta sivu

Valitse tästä tutkintovaihtoehto, jonka haluat tulostaa.

Hae yhteishaussa
Jatkuva haku
Oppisopimus
Työvoimakoulutus
Suorahaku